Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-855-18.09.2015-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հոդված 124-ի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 21-րդ, 25-րդ մասերում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի» բառով:

Հոդված 2. Հոդված 124.4-ի 1-ին մասում «նվազագույն աշխատավարձի» բառերը փոխարինել «նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով» բառերով:

Հոդված 3. Հոդված 124.4-ի 2-րդ մասում «150» թիվը փոխարինել «75» թվով:

Հոդված 4. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ճանապարհատրանսպորտային երթեւեկության նվազ վտանգավորություն ունեցող խախտումների համար սահմանված տուգանքների չափի նվազեցման հանգամանքով: Նկատի  ունենալով ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, ինչպես նաեւ նվազագույն աշխատավարձերի համեմատությամբ երթեւեկության կանոնների խախտման համար նախատեսված տուգանքների չափ?, անհրաժեշտություն է առաջանում 40-50%-ով նվազեցնել ցածր վտանգավորություն ներկայացնող ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտման համար նախատեսված տուգանքների չափը: