Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10431-25.07.2016-ԱՄ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք)` 98-րդ հոդվածի` 1-ին մասի`

1) 2-րդ կետում «կազմակերպությունների» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով,

2) 3-րդ կետում «հիվանդանոցի» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 99-րդ հոդվածում «հոգեբուժական հիվանդանոցում» բառերը փոխարինել  «հոգեբուժական կազմակերպությունում» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հոգեբուժական հիվանդանոցի» բառերը փոխարինել «հոգեբուժական կազմակերպության» բառերով,

Հոդված 4. 101-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերում «բժշկական հաստատության եզրակացության» բառերը փոխարինել «հոգեբուժական կազմակերպության հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացության» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: