Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-140-03.10.2017-ՖՎ,ՊԻՄԻ,ՏՀ,ՏՏԳԲ,ՊԱ,ԵԻ,ԱՍ,ԳԿ,ԱՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

  • Ուղերձ

    Բացատրագիր
    Հավելվածներ եւ աղյուսակներ

  • «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

    Հավելվածներ

  • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 212-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2018 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշվի եւ կապիտալ ներդրումների ծրագրի վերաբերյալ

  • Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եզրակացություն