Armenian ARMSCII Armenian
Կ-259-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-47-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 6-րդ պարբերությունում «Նախագահի» բառը փոխարինել «վարչապետի» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասում «Նախագահը» բառը փոխարինել «կառավարությունը» բառով,

2) 5-րդ մասում «Նախագահը» բառը փոխարինել «վարչապետը» բառով, իսկ երկրորդ նախադասությունը հանել:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը: