Armenian ARMSCII Armenian
Կ-0681-22.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի 1-ին հավելվածից հանել հետեւյալ տողը.
 
«Առաջին փոխվարչապետ 16.00»:

Հոդված 2. 1-ին հավելվածը՝
 
1) «Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան 10.50»

տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողով.
 
«Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար 10.50».
 
2) «Տեսչական մարմինների գրասենյակի ղեկավար 10.00»

տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողով.
 
«Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար 10.00»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: