Armenian ARMSCII Armenian
Կ-0756-29.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-261-Ն օրենքն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: