Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Խ-153-23.05.2019-ԳԿ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.

1. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-55 օրենքի 15-րդ հոդվածի 15-րդ մասը «տեղադրվողների» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ բացառությամբ սույն հոդվածի 16-րդ մասով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

2. Նույն հոդվածը լրացնել նոր 16-րդ մասով.

«16. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում (բացառությամբ Երեւան քաղաքի) Հայաստանի Հանրապետության գրանցում ունեցող տոտալիզատորի կողմից սպորտային ենթակառուցվածքի համար առավելագույնը 2 հաջորդական տարիների ընթացքում առնվազն 30 միլիոն հայկական դրամի չափով

1) կապիտալ շինարարության եւ/կամ

2) անշարժ գույքի նորոգման եւ/կամ

3) պատկանելիք գույքի ձեռքբերման եւ/կամ

4) կոմունալ վճարների վճարման

տեսքով ներդրում կատարվելու դեպքում այդ տոտալիզատորին թույլատրվում է տվյալ սպորտային ենթակառուցվածքի վրա 2 տարի ժամկետով տեղադրել իր արտաքին գովազդը եւ/կամ նույն ժամկետով անվանակոչել այդ ենթակառուցվածքն իր անվանմամբ:»:

Հոդված 2.

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈւՆՄԱՆ

Սույն նախագիծն առաջնահերթ միտված է մարզերում սպորտային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ինչպես նաեւ տոտալիզատորների գովազդային բյուջեի մի մասը երկրում պահելուն եւ հնարավորինս թույլ չտալուն, որպեսզի այն արտահոսի սոցիալական ցանցերի միջոցով:

Նախագծով առաջարկվող կարգավորումները լայն տարածում են ունեն միջազգային պրակտիկայում:

Մի շարք երկրներում պետությունը խիստ վերահսկողություն է սահմանել շահումով խաղերի եւ վիճակախաղերի նկատմամբ, ինչի շնորհիվ ստացված եկամտի զգալի մասն ուղղվում է տարբեր մարզական ֆեդերացիաներ, որոնք իրենց հերթին օժանդակություն են ցուցաբերում մարզական ակումբներին:

Իսրայել

Իսրայելում խաղային բիզնեսը գտնվում է պետության վերահսկողության տակ: Խաղատներն արգելված են: Գործում է ազգային լոտո, որի գործունեությունը կարգավորում է «Mifal Hapayis»-ը, իսկ խաղադրույքների բիզնեսը գտնվում է պետական բուքմեյքերական բիզնեսի հատուկ կոմիտեի վերահսկողության տակ:

Այստեղ ազարտային խաղերից ստացված շահույթի մեծ մասն ուղղվում է թիմային մարզաձեւերին, մասնավորապես՝ ֆուտբոլին եւ բասկետբոլին: Իսրայելական բասկետբոլային եւ ֆուտբոլային շատ ակումբներ իրենց գոյությունը պահպանում են հենց այդ աջակցության շնորհիվ:

Սլովենիա

Սպորտում մեծ հաջողություններ գրանցող եվրոպական այս փոքր պետությունը եւս լուրջ հսկողություն է սահմանել շահումով խաղերի նկատմամբ:

Պետական «E-stave» ընկերությունը մեծ թվով ծառայություններ է առաջարկում այս ասպարեզում եւ հանդիսանում է մի շարք մարզական ֆեդերացիաների հովանավորը:

Հունգարիա

Հունգարիայում վաղուց բոլոր տեսակի ազարտային եւ շահումով խաղերը գտնվում են պետության վերահսկողության ներքո: «Szerencsejatek» ընկերությունն է կարգավորում բոլոր տեսակի խաղերի գործունեությունը: Այստեղ եւս ստացված շահույթի զգալի մասն ուղղվում է սպորտի զարգացմանը: Տարբեր մարզական ֆեդերացիաներ ֆինանսական աջակցություն են ստանում են հենց շահումով խաղերից:

Թուրքիա

Թուրքիայում վաղուց արգելված է խաղատների գործունեությունը, իսկ բուքմեյքերական գործնեություն ծավալում է «Spor Toto» ընկերությունը, որն էլ լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում թուրքական ֆուտբոլին, բասկետբոլին, վոլեյբոլին եւ որոշ այլ մարզաձեւերի: Վերջին տասնամյակում թիմային մարզաձեւերում Թուրքիայի ունեցած հաջողություններին զգալիորեն նպաստել է նաեւ ազգային բուքմեյքերի ցուցաբերած աջակցությունը:


Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ

Ո Ր Ո Շ Ու Մ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՇՐՋԱՆԱՌՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը եւ 65-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Ազգային ժողովի «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունն իր 2019 թվականի մայիսի 21-ի նիստում

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ եւ շրջանառության մեջ դնել «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:


Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ
ԱՐԱՐԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ
Հարգարժա՛ն պարոն Միրզոյան,

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապե-տության սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի եւ 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով Ձեզ ենք ներկայացնում «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:

Նախագծին կից ներկայացվում են՝

- խմբակցության որոշումն օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու մասին,

- նախագծի ընդունման հիմնավորումը,

- տեղեկանք, որտեղ տեսանելի ձեւով ներկայացվում են օրենքի համապատասխան հոդվածում առաջարկվող լրացումները:

Նախագծի հիմնական զեկուցողն է պատգամավոր Գուրգեն Բաղդասարյանը:

Խնդրում ենք ներկայացված նախագիծը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:

Առդիր՝ ___ թերթ:

Հարգանքով՝ ԷԴՄՈՆ ՄԱՐՈւՔՅԱՆ