Armenian ARMSCII Armenian
Խ-2751-10.09.2019-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել  «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը:

Հոդված 2.

Օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը:

Հոդված 3.

Օրենքի 34-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասից մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը.

2)  2-րդ մասից մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը:

Հոդված 4.

1.  Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը եւ 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետն ուժի մեջ են մտնում մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածը եւ 3-րդ հոդվածի 1-ին կետն ուժի մեջ են մտնում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմավորման պահից:

3. Մինչեւ 15 000 բնակչություն ունեցող համայքի ղեկավարն առաջին անգամ հայտարարագիր է ներկայացնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ մինչեւ ոչ ուշ, քան 2020 թվականի մարտի 30-ը: