Armenian ARMSCII Armenian
Կ-29257-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 2013 թվականի մայիսի 2-ի ՀՕ-50-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի, 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի, 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 20-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 7-րդ մասերի, 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 27-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 17-րդ մասերի, 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի եւ 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դատախազության աշխատակազմում» բառերը փոխարինել «դատախազությունում» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ եւ 9-րդ մասերի «դատախազության աշխատակազմի» բառերը փոխարինել «դատախազությունում» բառով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: