Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-053-24.08.2012-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-211-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «Ապաստանի» բառից առաջ լրացնել նոր նախադասությունով հետեւյալ բովանդակությամբ.
 
«Ապաստանի տրամադրումը մերժվում է, եթե ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնի եզրակացության համաձայն ապաստան հայցողը հնարավոր վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համար;»:
 
Հոդված 2. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետից հանել «անհրաժեշտության դեպքում» եւ «Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական մուտք գործած» բառերը:
 
Հոդված 3. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը:
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ


1. Անհրաժեշտությունը.

«Փախստականների եւ ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գործող օրենքի համաձայն ապաստանի տրամադրման գործընթացում միգրացիայի հարցերով լիազոր մարմինը ոչ բոլոր դեպքերում է դիմում ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնին ապաստան հայցողի` ՀՀ ազգային անվտանգության համար վտանգ ներկայացնելու մասին եզրակացություն ստանալու համար, բացի այդ ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնի տված համապատասխան եզրակացությունը նախատեսված չէ որպես պարտադիր հիմք ապաստանի տրամադրումը մերժելու համար:

2.Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները.

«Փախստականների եւ ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածում ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնի տված համապատասխան եզրակացությունը, որպես ապաստանի տրամադրումը մերժելու պարտադիր հիմք նախատեսված չէ, ինչը հնարավորություն է ընձեռնում միգրացիայի հարցերով լիազոր մարմնին, անգամ համապատասխան եզրակացության առկայության դեպքում կայացնել դրական որոշում եւ ապաստան տրամադրել ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող անձանց: Բացի այդ, նույն օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն միգրացիայի հարցերով լիազոր մարմինը համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար ոչ բոլոր դեպքերում է դիմում ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնին, այլ ըստ` անհրաժեշտության, ինչը հնարավորություն է տալիս առանց համապատասխան ընթացակարգի ապաստան տրամադրել նաեւ ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող անձանց: Օրենսդրական նման կարգավորումը հնարավորություն է ընձեռնում ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստանալու:

3. Տվյալ ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը.

նախագծի ընդունմամբ տվյալ ոլորտի քաղաքականությունում փոփոխություններ չեն լինի:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը.

Նախագիծը նպատակ ունի կանխել այն անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստանալը, ովքեր կարող են ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնել: Նախագծով առաջարկվում է ապաստան հայցողի Հայաստանի Հանրապետության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնի տված եզրակացությունը որպես ապաստանի տրամադրումը մերժելու պարտադիր հիմք նախատեսել: Բացի այդ առաջարկվում է նաեւ որպեսզի միգրացիայի հարցերով լիազոր մարմինն  ապաստան հայցողի` ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնելու  եզրակացություն ստանալու համար դիմի ազգային անվտանգության հարցերով լիազոր մարմնին բոլոր դեպքերում, այլ ոչ թե  ըստ անհրաժեշտության` հնարավոր բացթողումները կանխելու համար:

5. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ ՀՀ ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան չի տրամադրվի: