Armenian ARMSCII Armenian
-465-04.02.2020--011/2ٵ

вڲ вڲ

̲ܺ زܦ вڲ вڲ ܺ β ز

Հոդված 1   Առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24ի ՀՕ134Ն օրենքի այսուհետ՝ Օրենք 2րդ հոդվածում ավելացնել նոր մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝

 Կշռափաթեթավորում՝ ապրանքատեսակի գնման/վաճառքի սանիտարահիգիենիկ նորմերի որակական հատկությունների ամբողջականության ապահովման ինչպես նաև կշռող սարքի օգտագործմամբ իրականացվող առևտրային գործարքների ժամանակ օգտագործելու նպատակով իրականացվող փաթեթավորում:: 

Հոդված 2   Օրենքի 9րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21րդ  մասով՝

21 Առևտրի օբյեկտներում և առևտրի իրականացման վայրերում մանրածախ առևտուր իրականացնող վաճառողի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 3923 ապրանքային դիրքում գտնվող բացառությամբ՝ 3923 29 900 0 ծածկագրին դասվող` թաղանթի մինչև 50 միկրոն հաստությամբ պոլիէթիլենային պարկերի և տոպրակների բացառությամբ կշռափաթեթավորման համար օգտագործվող  պարկերի և երկրորդային հումքից արտադրված պարկերի և տոպրակների վաճառքը իրացնելը արգելվում է:: 

Հոդված 3   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1ից: