Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-098-01.10.2012-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1994 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-106 օրենքի 7-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նախատեսված վարկ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց առեւտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի տոկոսագումարները փոխհատուցվում են ՀՀ պետական բյուջեից` ՀՀ Կառավարության սահմանած կարգով, եթե այդ վարկերը տրամադրվել են ՀՀ Կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխան:

Արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ ստանալու արտոնությունից օգտվում են այն բռնադատվածների առաջին հերթի ժառանգները, ովքեր չեն օգտվել սույն օրենքով սահմանված որեւէ սոցիալական երաշխիքից»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: