Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1841-20.12.2012-ԳԲ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով աղյուսակի` «14. Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ` 2-րդ եւ 3րդ կետերով.
2. Գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների ներմուծման, արտահանման

Տարանցիկ փոխադրում

ԿՄ

ԿՄ

Բ

Բ

-

-

Փ

Փ

-

-

-

-

Հ

Հ

Վ

Վ

3 Մեկուսացված համակար-գերում գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների հետազոտություն, ստացում, աճեցում, բազմացում, փորձարկում, պահում, տեղափոխում, ոչնչացում կամ վնասազերծման ցանկացած ձեւ
ԿՄ
Բ
-
Փ
-
-
Հ
Վ

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: