Armenian ARMSCII Armenian
Պ-613-13.05.2020,11.09.2020-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 1997 դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենքի) 19.7 հոդվածի 11-րդ մասում`

1. «քանակը» բառից հետո լրացնել «՝ բացառությամբ պահուստային տրանսպորտային միջոցների» բառերը.

2. «(ներառյալ՝ պահուստային տրանսպորտային միջոցների)» բառերը փոխարինել «(բացառությամբ՝ պահուստային տրանսպորտային միջոցների)»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: