Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-3421-30.09.2013-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Բյուջատային համակարգի մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետում ավելացնել նոր մաս հետեւյալ բովանդակությամբ.

Սույն կետով սահմանված պահանջը չի տարածվում «Հարկերի մասին»  ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված օրենքների նախագծերի ընդունման վրա:

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: