Armenian ARMSCII Armenian
Պ-0473-23.09.2021-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «քննչական կոմիտեի նախագահի,» բառերից հետո լրացնել «հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի,» բառերով, իսկ «քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալների,» բառերից հետո՝ «հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալների,» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: