Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-8645-09.11.2015-ՏՏ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի եւ հարակից տարածքների զարգացման եւ ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015թ վականիհունիսի 23-իՀՕ-103-Նօրենքի (այսուհետ` Օրենք) վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»:

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասում «քաղաքային համայնքի (այսուհետ՝ Դիլիջան քաղաք)» բառերը փոխարինել  «համայնքի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի (այսուհետ՝ Դիլիջան քաղաքային բնակավայր» բառերով, իսկ «Դիլիջան քաղաքի» բառերը փոխարինել «Դիլիջան համայնքի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածում՝

1. 1-ին մասի 1-ին կետում «քաղաքի» բառը փոխարինել «համայնքի» բառով:

2. 2-րդ մասի 2-րդ եւ 3-րդ կետերում «Դիլիջանի» բառը փոխարինել «Տարածքի» բառով, իսկ նույն մասի 3-րդ կետում «Տարածքի» բառը հանել,

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1. 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1) Տարածք՝ Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի եւ հարակից տարածքներ.

2) Դիլիջան քաղաքային բնակավայր՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի վարչական տարածք.

3) Հարակից տարածքներ՝ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք,Ճերմակավան, Գեղատափ գյուղական բնակավայրերի  վարչական եւ «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքներ.»:

2. 6-րդ կետում եւ ամբողջ տեքստում «Դիլիջանի քաղաքապետին»բառերը իր բոլոր հոլովումներով համապատասխանաբար փոխարինել «Դիլիջան համայնքի ղեկավարին» բառերով՝ իր բոլոր հոլովումներով:

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «քաղաքի» բառը փոխարինել «քաղաքային բնակավայրի» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետում եւ 3-րդ գլխի վերնագրում «Դիլիջան քաղաքի» բառերը փոխարինել «Դիլիջանի» բառով:

Հոդված 7. Օրենքի 7-րդ հոդվածում՝

1. Վերնագրում «Քաղաքաշինական» բառը փոխարինել «Դիլիջանի քաղաքաշինական» բառերով.

2. 1-ին մասում «քաղաքի» բառը փոխարինել «համայնքի բնակավայրերի» բառերով, իսկ «Դիլիջան քաղաքում» բառերը՝ «Տարածքում» բառով.

3. 2-րդ մասում «ունենա» բառը փոխարինել «ունի» բառով.

4. 6-րդ մասում «Դիլիջան քաղաքի» բառերը փոխարինել «Դիլիջանի» բառով:

5. 7-րդ մաում «քաղաքապետին» բառը փոխարինել «Դիլիջան համայնքի ղեկավարին» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1. 1-ին եւ 3-րդ կետերում «Դիլիջան քաղաքի» եւ «նախագծի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «Դիլիջան համայնքի բնակավայրերի» եւ «նախագծերի» բառերով, իսկ նույն մասի 1-ին կետում «Դիլիջան քաղաքի (բնակավայրի) գլխավորհատակագծի» բառերը փոխարինել «գլխավոր հատակագծերի» բառերով:

2. 4-րդ կետում «Դիլիջան քաղաքը» բառերը փոխարինել «Դիլիջան համայնքը» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «քաղաքում» բառը փոխարինել «համայնքում» բառով:

Հոդված 10. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

1. Վերնագրում, 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ մասերում «քաղաքի» բառը իր բոլոր հոլովումներով համապատասխանաբար փոխարինել «քաղաքային բնակավայրի» բառերով:

2. 4-րդ մասում «Քաղաքաշինական» բառից առաջ լրացնել «Տարածքում» բառով:

3. 7-րդ մասում «քաղաքային» բառը հանել:

Հոդված 11. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Տարածքի համապատասխան համայնքի» բառերը փոխարինել «Համայնքի», իսկ «համապատասխան համայնքի վարչական տարածքում իրականացված» բառերը փոխարինել «Տարածքում» բառով:

Հոդված 12. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝

1. 2-րդ մասում «քաղաքի վարչական» բառերը փոխարինել «քաղաքային բնակավայրի» բառերով:

2. 2-րդ մասում եւ 9-րդ մասի 1-ին կետում«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի (բնակավայրի) բառերը՝ «Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի» բառերով:

3. 9-րդ մասի 2-րդ կետում «Դիլիջանի» բառերը փոխարինել «Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի» բառերով, իսկ նույն մասի 3-րդ կետում «Տարածքի այն համայնքների» բառերը փոխարինել «Դիլիջան համայնքի գյուղական բնակավայրերի» բառերով:

Հոդված 13. Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Դիլիջան համայնքի գյուղական բնակավայրերում Օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթն ուժի մեջ է մտնում սույն օրենքի պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում  լրացում կատարելու մասին», «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀայաստանիՀանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի եւ հարակից տարածքների զարգացման եւ ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ընդունման

1. Ընթացիկ իրավիճակը եւ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Սույն թվականի մայիսի 17-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան, ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթեւ, ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքային փնջերում անցկացվեցին տեղական հանրաքվեներ (փնջերում ընդգրկված համայնքների միավորման հարցով), որոնց արդյունքները թույլ են տալիս ենթադրել, որ համայնքների խոշորացման գործընթացին անհրաժեշտ է ապահովել շարունակականություն, մասնավորապես, մշակել կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծեր:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, ինչը պայմանավորված է նոր ձեւավորվող խոշորացված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձեւավորման, ինչպես նաեւ լիազորությունների բաշխման առանձնահատկություններով: Մասնավորապես, առաջարկվում է համայնքները տարանջատել ինքնուրույն եւ բազմաբնակավայր համայնքների, նոր ձեւակերպում է ստանում «բնակավայր» հասկացությունը: Ներդրվում են «Բնակավայրի վարչական ներկայացուցչի» (որը սահմանվում է որպես հայեցողական պաշտոն), «Վարչական ներկայացուցիչի նստավայրի» ինստիտուտները, «քաղաքապետարան» եւ «գյուղապետարան» հասկացությունները փոխարինվում են «համայնքապետարան» հասկացությամբ, փոփոխվում են խոշորացվող համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունները: Սահմանվում են համայնքների միավորման սկզբունքները, կարգը, ինչպես նաեւ նոր ձեւավորված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամկետները, համայնքների խոշորացման արդյունքում ձեւավորված համայնքի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոնները զբաղեցնելու կարգը:

Նախագծային փաթեթը 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ի ?03/16/6471-14 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, որից հետո վերադարձվել է լրացուցիչ քննարկման, հաշվի առնելով շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից ներկայացված առաջարկությունները: Ներայացվող նախագծային փաթեթը լրամշակվել է այդ առաջարկությունների հիման վրա:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք եւ նրանց դիրքորոշումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, ԱՄՆ ՄԶԳ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) հնգամյա ծրագրի փորձագիտական խումբ: Նախագծերը ուղարկվել են Եվրոպայի Խորհրդի փորձագետներին: 2014թ. հոկտեմբերի 1-ին Երեւանում տեղի է ունեցել վերջիններիս մասնակցությամբ իրենց կողմից արված առաջարկությունների քննարկում: Նախագծերը, բովանդակային առումով, արժանացել են վերջիններիս հավանությանը (եզրակացությունը կցվում է): Նախագծերի գաղափարախոսությունը ներկայացվել է բազմաթիվ համայնքների բնակիչներին՝ համայնքների խոշորացման վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացնելու նպատակով կազմակերպված այցերի ընթացքում: 2015 թվականի հունիս ամսին Դիլիջան քաղաքում կազմակերպվել են հանրային լսումներ, որտեղ ներկայացվել է նախագծային փաթեթը:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Իրավական ակտերի փաթեթի կիրառման դեպքում կապահովվի համայնքների խոշորացման գործընթացի իրավական բազան: