Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-140-03.10.2017-ՖՎ,ՊԻՄԻ,ՏՀ,ՏՏԳԲ,ՊԱ,ԵԻ,ԱՍ,ԳԿ,ԱՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 • Ուղերձ

  Բացատրագիր
  Հավելվածներ եւ աղյուսակներ

 • «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

  Հավելվածներ

 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 212-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2018 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշվի եւ կապիտալ ներդրումների ծրագրի վերաբերյալ

 • Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եզրակացություն  Նախագիծ

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ՕՐԵՆՔԸ

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ
  (առաջարկություններով)  Հավելվածներ եւ աղյուսակներ

  Հավելվածներ
   


  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՕՐԵՆՔԸ


  Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին

  Հավելվածներ


  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  19.12.2017
  ՀՕ-224-Ն