Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2331-22.12.2017,09.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-5-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 24.1-րդ կետ.

«24.1) սահմանում է Երեւանում առեւտրի եւ ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առեւտրի եւ ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային անդորրը ապահովելու ժամերը (22.00-ից մինչեւ 7.00-ն, 23.00-ից մինչեւ 7.00-ն եւ 24.00-ից մինչեւ 7.00-ն):»:

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«28) որոշում է ընդունում Երեւանում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների  տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:»:

Հոդված 3. Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «եւ կենցաղային» բառերը փոխարինել «, կենցաղային եւ սահմանափակման ենթակա» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ի մասում լրացնելնոր 3-րդ կետ.

«3) Երեւան քաղաքի տարածքում տալիս է սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների (կարաոկե, դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, սաունա, բաղնիք եւ շոգեբաղնիք) գործունեության թույլտվություն:»:

Հոդված 5. Եզրափակիչ մաս

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ տարի հետո:

2. Սույն օրենքի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածներով լրացվող 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24.1-րդ եւ 28-րդ կետերը ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: