National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ

Նստաշրջաններ

Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Տեղեկատվության ազատության մասին
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
Պ-502-27.08.2001-ԳԿ-010/3ամբ.
2. Երկակի նշանակության ապրանքների եւ տեխնոլոգիաների արտահանման, ինչպես նաեւ ՀՀ տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-053-25.07.2003-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
3. «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0531-25.07.2003-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
4. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0532-25.07.2003-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
5. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0533-25.07.2003-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
6. Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-100-04.09.2003-ՍԱ-010/3ամբ.
7. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1001-04.09.2003-ՍԱ-010/3ամբ.
8. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1002-04.09.2003-ՍԱ-010/3ամբ.
9. Հրապարակային սակարկությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-767-16.12.2002-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
10. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7671-16.12.2002-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
11. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7672-16.12.2002-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
12. «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7673-16.12.2002-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
13. Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին
Հեղինակներ` Տիգրան Թորոսյան, Վազգեն Խաչիկյան, Լեռնիկ Ալեքսանյան
Պ-765-13.12.2002-ՊԻ-010/3ամբ.
14. Քրեակատարողական ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-007-02.07.2003--010/3ամբ.
15. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0071-02.07.2003-ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
16. Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-173-01.03.2000-ՊԱ,ՊԻ-010
Կ-262-03.07.2000-ՊԱ-010 /3ամբ
17. Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-077-14.08.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
18. Զանգվածային լրատվության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-057-25.07.2003-ԳԿ-010/3ամբ.
19. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0571-25.07.2003-ԳԿ-010/3ամբ.
20. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0572-25.07.2003-ԳԿ-010/3ամբ.
21. Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-073-11.08.2003,31.10.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
22. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0731-11.08.2003,31.10.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
23. Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-001-17.06.2003-ՊԱ-010/3ամբ.
24. Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-051-25.07.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
25. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0511-25.07.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
26. Սահմանված կարգի խախտումներով պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Մուշեղ Մովսիսյան, Էդմունդ Ծատուրյան, Հրանտ Խաչատրյան, Մանուկ Գասպարյան, Արմեն Մխիթարյան
Պ-463-28.06.2001-ՊԱ,ՍԱ-010/3ամբ.
27. Այլընտրանքային ծառայության մասին
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Էդմունդ Ծատուրյան, Մուշեղ Մովսիսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Հրանտ Գրիգորյան
Պ-559-18.12.2001,06.10.2003-ՊԱ-010/3ամբ.
28. Անվճարունակության (սնանկության) մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-762-10.12.2002-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
29. Վիճակախաղերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-074-11.08.2003,31.10.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
30. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0741-31.10.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
31. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0742-31.10.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
32. Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-181-04.12.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
33. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1811-04.12.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
34. «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1812-04.12.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
35. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1813-04.12.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
36. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1814-04.12.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
37. Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-185-09.12.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
38. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան», «Երեւանի ջերմային էլեկտրակայան», «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր», «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-191-10.12.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
39. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1911-10.12.2003-ՖՎ-010/3ամբ.
40. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-061-25.07.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
41. Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-064-25.07.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
42. Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-090-19.08.2003-ՍԱ-010/3ամբ.
43. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-0901-02.02.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
44. Քաղաքացիական պաշտպանության զորքերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-135-14.10.2003-ՊԱ-010/3ամբ.
45. Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու կարգի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-244-17.03.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/3ամբ.
46. Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-246-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
47. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2461-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
48. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2462-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
49. Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման եւ առեւտրի նախարարությանը հարկային արտոնություն տրամադրելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-245-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
50. Հոգեկան առողջության մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-021-09.07.2003-ՍԱ-010
Կ-128-02.10.2003-ՍԱ-010 /3ամբ
51. Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-241-15.03.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
52. «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-256-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
53. Չափումների միասնականության ապահովման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2561-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
54. Համապատասխանության գնահատման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2562-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
55. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2563-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
56. Արխիվային գործի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-229-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/3ամբ.
57. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2292-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/3ամբ.
58. Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Գագիկ Մելիքյան, Արթուր Բաղդասարյան
Պ-538-08.11.2001,24.05.2004-ՊԻ,ԳԿ-010/3ամբ.
59. Մանկապատանեկան սպորտի մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Ալբերտ Բազեյան, Ռուբեն Հայրապետյան, Հարություն Փամբուկյան, Սամվել Ալեքսանյան, Համլետ Թամազյան, Հակոբ Հակոբյան, Գագիկ Ծառուկյան, Վլադիմիր Բադալյան, Վարդան Մկրտչյան, Լեւոն Սարգսյան, Շավարշ Քոչարյան, Հակոբ Հակոբյան, Սամվել Բալասանյան
Պ-159-11.11.2003-ԳԿ-010/3ամբ.
60. «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Ալբերտ Բազեյան, Ռուբեն Հայրապետյան, Հարություն Փամբուկյան, Սամվել Ալեքսանյան, Համլետ Թամազյան, Հակոբ Հակոբյան, Գագիկ Ծառուկյան, Վլադիմիր Բադալյան, Վարդան Մկրտչյան, Լեւոն Սարգսյան, Շավարշ Քոչարյան, Հակոբ Հակոբյան, Սամվել Բալասանյան
Պ-1591-11.11.2003-ԳԿ-010/3ամբ.
61. Ապահովագրության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-318-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
62. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3181-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
63. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3182-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
64. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3183-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
65. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3184-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
66. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3185-01.06.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
67. Ինկասացիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-259-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
68. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2591-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
69. Պետական նյութական պահուստի մասին
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Ոստանիկ Մարուխյան
Պ-239-12.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3ամբ.
70. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-621-28.03.2002,12.02.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
71. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-063-25.07.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
72. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Կարեն Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-172-26.11.2003-ՊԻ,ՍԱ-010
Կ-242-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010 /3ամբ
73. Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-265-07.04.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
74. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-404-03.11.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
75. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4041-03.11.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
76. Թափոնների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-290-05.05.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
77. Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցման երաշխավորման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-281-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
78. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2811-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
79. «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2812-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
80. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2813-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
81. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2814-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
82. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2815-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
83. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2816-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
84. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2817-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
85. Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-291-06.05.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
86. Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-299-19.05.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
87. ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2991-19.05.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
88. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2992-19.05.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
89. «Իրավական ակտերի մասին»ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2993-19.05.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
90. Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-340-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
91. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3401-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
92. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3402-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
93. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3403-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
94. «Անվճարունակության (սնանկության) մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3404-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
95. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3405-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
96. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3406-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
97. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3407-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
98. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3408-21.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
99. Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-337-15.07.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
100. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3371-15.07.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
101. ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3372-15.07.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
102. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3373-15.07.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
103. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3374-15.07.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
104. Գնումների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-389-08.10.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
105. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3891-08.10.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
106. Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-243-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
107. Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացման շրջանակներում Շիրակի եւ Լոռու մարզերում արտոնություններ տրամադրելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Հովհաննես Մարգարյան, Արտակ Առաքելյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-304-21.05.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
108. Արտոնագրերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-342-23.07.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
109. Փոստային կապի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-307-25.05.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
110. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3071-25.05.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
111. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3072-25.05.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
112. Փաստաբանության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-315-27.05.2004-ՊԻ-010/3ամբ.
113. Համայնքային ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-329-29.06.2004,30.08.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/3ամբ.
114. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3291-29.06.2004,30.08.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/3ամբ.
115. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3292-29.06.2004,30.08.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/3ամբ.
116. Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-350-11.08.2004-ՊԻ,ՖՎ-010/3ամբ.
117. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եւ էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-402-01.11.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
118. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4021-01.11.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
119. «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» եւ «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերություններում 1998 թվականին կատարած հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնահատման արդյունքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-413-15.11.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
120. Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-415-17.11.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
121. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4151-17.11.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
122. «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4152-17.11.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
123. «Զինծառայողների նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4153-17.11.2004-ԳԿ-010/3ամբ.
124. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-422-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
125. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կաարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4221-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
126. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4222-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
127. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4223-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
128. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4224-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
129. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4225-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
130. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4226-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
131. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4227-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
132. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4228-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
133. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4229-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
134. «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42210-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
135. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42211-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
136. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42212-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
137. «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42213-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
138. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42214-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
139. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-42215-08.12.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
140. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-296-11.05.2004-ՊԻ-010/3ամբ.
141. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2961-11.05.2004-ՊԻ-010/3ամբ.
142. Ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-339-20.07.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
143. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-3391-20.07.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
144. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-3392-20.07.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
145. Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Լեւոն Մկրտչյան, Մհեր Շահգելդյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-091-19.08.2003-ՊԱ-010/3ամբ.
146. Աշխատանքի պետական տեսչության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-462-15.12.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
147. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4621-15.12.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
148. Բնապահպանական վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-524-25.02.2005-ՍԱ-010/3ամբ.
149. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-525-25.02.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
150. Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-451-10.12.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
151. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկման սակագների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-500-07.02.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3ամբ.
152. «Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար» մեդալի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-254-25.03.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
153. Սերմերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-295-10.05.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
154. Գյուղատնտեսական հողերի մելիորացիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-430-25.11.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
155. Տոհմային անասնաբուծության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-445-04.12.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
156. «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-499-07.02.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
157. «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն
Կ-2541-25.03.2004-ՊԱ-010
Կ-4991-07.02.2005-ՊԱ-010 /3ամբ
158. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-506-15.02.2005-ԳԿ,ՍԱ-010/3ամբ.
159. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-5061-02.05.2005-ԳԿ,ՍԱ-010/3ամբ.
160. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-567-25.04.2005-ՖՎ,ՊԱ,ՍԱ-010/3ամբ.
161. Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-192-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/3ամբ.
162. Նախնական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-509-17.02.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
163. Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-548-23.03.2005-ՊԱ,ՊԻ-010/3ամբ.
164. Քրեակատարողական ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-589-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
165. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5891-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
166. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5892-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/3ամբ.
167. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5091-19.05.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
168. Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-620-10.06.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
169. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6201-10.06.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
170. «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6202-10.06.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
171. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6203-10.06.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
172. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6204-10.06.2005-ՊԱ-010/3ամբ.
173. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Սամվել Բալասանյան, Հրայր Կարապետյան, Ռաֆիկ Պետրոսյան
Պ-348-06.08.2004,03.05.2005-ԵԻ-010/3ամբ.
174. «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Սամվել Շահգալդյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-27.09.2005--010/3ամբ.
175. Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-535-15.03.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
176. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-5351-15.03.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
177. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-598-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
178. ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5981-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
179. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5982-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
180. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5983-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
181. ՀՀ բնակարանային օրենսգիրքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5984-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
182. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5985-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
183. «Պետական տուրքի մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5986-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
184. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5987-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
185. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5988-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
186. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5989-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
187. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-59810-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
188. Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-59811-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
189. Անասնաբուժության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-560-11.04.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
190. «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5601-11.04.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
191. Սոցիալական աջակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-571-28.04.2005-ՍԱ-010/3ամբ.
192. Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-614-08.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
193. Բնակչության զբաղվածության եւ գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-632-21.06.2005-ՍԱ-010/3ամբ.
194. ՀՀ անտառային օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-643-30.06.2005-ՍԱ-010/3ամբ.
195. Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-666-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3ամբ.
196. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6661-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3ամբ.
197. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6662-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3ամբ.
198. Պետական նպաստների մասին
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-119-25.09.2003-ՍԱ-010
Կ-570-28.04.2005-ՍԱ-010 /3ամբ
199. Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-347-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
200. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3471-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
201. «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-684-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
202. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6841-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
203. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6842-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
204. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6843-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
205. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6844-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
206. Անհատ ձեռնարկատերերի համար եկամտահարկի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6845-15.09.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
207. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5321-25.10.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
208. Նախադպրոցական կրթության մասին
Հեղինակներ` Մեխակ Մխիթարյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Արտակ Առաքելյան, Լեւոն Մկրտչյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-180-02.12.2003-ԳԿ-010
Կ-532-04.03.2005-ԳԿ-010 /3ամբ
209. Կրթության պետական տեսչության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-536-16.03.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
210. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5361-16.03.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
211. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5362-16.03.2005-ԳԿ-010/3ամբ.
212. Ֆինանսական կարգավորման եւ վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-693-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
213. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6931-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
214. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6932-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
215. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6933-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
216. «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6934-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
217. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6935-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
218. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6936-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
219. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6937-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
220. «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6938-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
221. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6939-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
222. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-69310-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
223. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-69311-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
224. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-69312-22.09.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
225. «Հայջրմուղկոյուղի», Երեւանի «Ջրմուղ-կոյուղի», «Նոր Ակունք», «Վայք-ոռոգում» «Եղեգնաձոր-ոռոգում» եւ «Թալին-ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-725-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
226. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7251-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
227. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7252-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
228. «Ոռոգում», «Ոռոգում-ջրառ» եւ «Ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային եւ սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7253-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
229. Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7254-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
230. Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին
Հեղինակ` Վլադիմիր Բադալյան
Պ-486-26.01.2005,11.07.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/3ամբ.
231. Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին
Հեղինակներ` Մհեր Շահգելդյան, Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-080-14.08.2003-ՖՎ-010
Կ-753-01.12.2005-ՖՎ-010 /3ամբ
232. Թանկարժեք մետաղների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-629-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
233. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6291-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
234. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6292-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
235. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6293-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
236. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6294-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
237. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6295-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
238. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6296-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
239. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6297-16.06.2005-ՖՎ-010/3ամբ.
240. Սահմանադրական դատարանի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-842-06.04.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
241. «Երեւան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-847-13.04.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
242. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8471-13.04.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
243. Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-740-14.11.2005-ՊԻ,ԳԿ-010/3ամբ.
244. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7401-14.11.2005-ՊԻ,ԳԿ-010/3ամբ.
245. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7402-14.11.2005-ՊԻ,ԳԿ-010/3ամբ.
246. Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-886-29.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
247. Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-887-29.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
248. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-884-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
249. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8841-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
250. «Դատավորի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8842-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
251. «Արդարադատության խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8843-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
252. «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8844-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
253. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8845-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
254. Դատական ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8846-22.05.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
255. Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-894-05.06.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
256. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8941-05.06.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
257. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8847-06.07.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
258. «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-945-12.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
259. Բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-877-12.05.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
260. «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8771-12.05.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/3ամբ.
261. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-885-22.05.2006-ՍԱ,ՖՎ-010/3ամբ.
262. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8851-22.05.2006-ՍԱ,ՖՎ-010/3ամբ.
263. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-905-19.06.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
264. Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-923-12.07.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
265. Սննդամթերքի անվտանգության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-926-21.07.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
266. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9261-21.07.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
267. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9262-21.07.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
268. «Համապատասխանության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9263-21.07.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
269. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9264-21.07.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
270. Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-961-29.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
271. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9611-29.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
272. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9612-29.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
273. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-832-30.03.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
274. «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-979-17.10.2006-ՊԱ-010/3ամբ.
275. Նախկին ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներ եւ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի մի շարք նորմատիվ իրավական ակտեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-974-13.10.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
276. Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-638-24.06.2005,12.10.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
277. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6381-24.06.2005,12.10.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/3ամբ.
278. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-978-17.10.2006-ՊԱ-010/3ամբ.
279. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-946-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
280. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9461-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
281. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-947-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
282. «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9471-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
283. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9472-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
284. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9473-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
285. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9474-13.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
286. «Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերությանը հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տալու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-951-19.09.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
287. Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1025-24.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
288. Ռազմական ոստիկանության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-423-19.11.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
289. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4231-19.11.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
290. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4232-19.11.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
291. «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4233-19.11.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
292. Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1016-17.11.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
293. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10161-17.11.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
294. Առեւտրային արբիտրաժի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-953-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
295. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9531-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
296. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9532-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
297. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9533-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
298. «Ապրանքային բորսաների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9534-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
299. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9535-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
300. «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9536-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
301. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9537-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
302. «Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9538-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
303. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9539-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
304. «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-95310-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
305. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-95311-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
306. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-95312-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
307. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-95313-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
308. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-95314-22.09.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
309. Օտարերկրացիների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1015-14.11.2006-ԱՀ-010/3ամբ.
310. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10151-14.11.2006-ԱՀ-010/3ամբ.
311. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10152-14.11.2006-ԱՀ-010/3ամբ.
312. Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1001-09.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
313. Վերահսկիչ պալատի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1012-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
314. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10121-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
315. «Հայաստանի Հանարպետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10122-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
316. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10123-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
317. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10124-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
318. «Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10125-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
319. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10126-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
320. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10127-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
321. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10128-10.11.2006-ՖՎ-010/3ամբ.
322. Սնանկության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1033-30.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
323. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10331-30.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
324. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10332-30.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
325. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10333-30.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
326. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1051-19.12.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
327. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10511-19.12.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
328. Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
Պ-1017-21.11.2006-ՊԻ-010/3ամբ.
329. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1044-14.12.2006-ԱՀ-010/3ամբ.
330. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10441-14.12.2006-ԱՀ-010/3ամբ.
331. Մեղրի-Քաջարան գազատարի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային արտոնությունների սահմանման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1058-09.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
332. Ավիացիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1085-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
333. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10851-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
334. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10852-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
335. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10853-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
336. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10854-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
337. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10855-01.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
338. Դատախազության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1086-02.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
339. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10861-02.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
340. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10862-02.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
341. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10863-02.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
342. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1087-02.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
343. Գործատուների միությունների մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Արթուր Պետրոսյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան
Պ-531-03.03.2005,11.04.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
344. Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1031-29.11.2006-ՍԱ-010/3ամբ.
345. Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1079-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
346. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10791-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
347. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10792-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
348. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10793-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
349. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փափոխություններ կարատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10794-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
350. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10795-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
351. «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10796-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
352. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10797-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
353. «Հայաստանի Հանրապետության կետրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10798-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
354. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10799-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
355. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-107910-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
356. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-107911-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
357. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-107913-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
358. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-107914-31.01.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
359. «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1092-06.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
360. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10921-06.02.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
361. Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1094-07.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
362. Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10941-07.02.2007-ՊԻ-010/3ամբ.
363. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կտարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-102-11.09.2003-ՍԱ-010/2ամբ.
364. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-022-10.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
365. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-032-15.07.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
366. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0321-15.07.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
367. ՀՀ կրթության զարգացման 2001-2005 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-056-25.07.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
368. «Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների դիմաց առաջացած պարտավորությունների գծով վճարման արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գագիկ Մելիքյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Վոլոդյա Բադալյան
Պ-122-29.09.2003,06.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
369. «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ բարձրագույն կոչման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-126-01.10.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
370. «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1261-01.10.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
371. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-031-15.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
372. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-043-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
373. «Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-059-25.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
374. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-071-04.08.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
375. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-033-15.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
376. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-773-23.12.2002-ՖՎ-010/2ամբ.
377. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Շավարշ Քոչարյան, Արամ Սարգսյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Սերգեյ Իսրայելյան, Գրիգոր Հարությունյան, Արշակ Սադոյան, Ստեփան Զաքարյան, Էդմունդ Ծատուրյան, Հրանտ Խաչատրյան
Պ-129-06.10.2003,31.10.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
378. ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-048-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
379. «Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-054-25.07.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
380. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0541-25.07.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
381. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Մկրտիչ (Սերժ) Մկրտչյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Աշոտ Աղաբաբյան, Մեխակ Մխիթարյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Արարատ Մկրտչյան, Արարատ Մալխասյան
Պ-117-23.09.2003-ԳԿ,ՊԻ-010/2ամբ.
382. «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-123-30.09.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
383. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
Պ-013-04.07.2003--010/2ամբ.
384. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մեխակ Մխիթարյան, Մկրտիչ Մինասյան, Արարատ Մկրտչյան
Պ-075-11.08.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
385. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-120-25.09.2003-ՍԱ,ՖՎ-010/2ամբ.
386. «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-101-05.09.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
387. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-028-11.07.2003-ԳԿ,ՖՎ-010/2ամբ.
388. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վազգեն Խաչիկյան, Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-082-15.08.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
389. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վազգեն Խաչիկյան, Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-0821-15.08.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
390. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Աշոտ Բաղդասարյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան
Պ-098-02.09.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
391. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Արտակ Առաքելյան
Պ-099-04.09.2003-ԳԿ,ՍԱ-010/2ամբ.
392. ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108-15.09.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
393. Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-145-28.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
394. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1451-03.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
395. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին
Հեղինակ` Կարեն Կարապետյան
Պ-069-30.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
396. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-097-01.09.2003-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
397. ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-161-14.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
398. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1611-14.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
399. «ՀՀ 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-176-27.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
400. ՀՀ 2004-2006թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-162-14.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
401. ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-165-19.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
402. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-170-25.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
403. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-154-07.11.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
404. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-182-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
405. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1821-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
406. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1822-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
407. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1823-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
408. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1824-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
409. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1825-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
410. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1826-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
411. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1827-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
412. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1828-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
413. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1829-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
414. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-18210-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
415. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-18211-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
416. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիազային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-18212-08.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
417. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-183-08.12.2003-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
418. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-186-09.12.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
419. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-190-10.12.2003,16.12.2003-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
420. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1901-10.12.2003,16.12.2003-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
421. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1902-10.12.2003-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
422. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-197-25.12.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
423. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-060-25.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
424. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-089-19.08.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
425. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-062-25.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
426. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-137-17.10.2003-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
427. «ՀՀ Նախագահի, ԱԺ պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության անդամների, սահմանադրական դատարանի անդամների, ԱԺ Վերահսկիչ պալատի նախագահի եւ դատավորների կողմից իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առընչությամբ զոհվելու կամ աշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-138-17.10.2003-ՍԱ-010/2ամբ.
428. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Կարեն Կարապետյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-173-26.11.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
429. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Կարեն Կարապետյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-174-26.11.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
430. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-219-09.02.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
431. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-008-02.07.2003--010/2ամբ.
432. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-067-28.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
433. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-127-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
434. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1271-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
435. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1272-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
436. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1273-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
437. ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-045-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
438. «Փախստականների մասին» ՀՀ օրենքոում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-178-01.12.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
439. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1781-01.12.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
440. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-047-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
441. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-109-15.09.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
442. «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-148-30.10.2003-ՍԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
443. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Մկրտիչ (Սերժ) Մկրտչյան, Հեղինե Բիշարյան, Մեխակ Մխիթարյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-164-19.11.2003-ԳԿ,ՖՎ-010/2ամբ.
444. «Երեխայի իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-214-27.01.2004-ՍԱ,ԳԿ-010/2ամբ.
445. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2141-27.01.2004-ՍԱ,ԳԿ-010/2ամբ.
446. «Դատավորի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-146-29.10.2003-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
447. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-222-16.02.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/2ամբ.
448. «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ին եւ «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ին հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ տալու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-228-03.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
449. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-199-29.12.2003-ՍԱ-010/2ամբ.
450. «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-220-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
451. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2201-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
452. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2202-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
453. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2203-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
454. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2204-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
455. «ՀՀ զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-193-12.12.2003-ՊԱ-010/2ամբ.
456. Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
457. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արարատ Մալխասյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Մկրտիչ (Սերժ) Մկրտչյան, Ռազմիկ Մարտիրոսյան
Պ-215-27.01.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
458. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-231-05.03.2004-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
459. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիազային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-240-15.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
460. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-238-11.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
461. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-266-07.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
462. «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Գագիկ Մելիքյան, Արտակ Առաքելյան
Պ-230-04.03.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
463. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Հրայր Կարապետյան, Սամվել Շահգալդյան, Աշոտ Ափոյան
Պ-232-05.03.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
464. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-050-25.07.2003--010/2ամբ.
465. «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-270-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
466. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2701-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
467. «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-297-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
468. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2971-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
469. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-248-23.03.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
470. «ՀՀ ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-302-21.05.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
471. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-300-20.05.2004-ԱՀ-010/2ամբ.
472. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-282-29.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
473. «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-323-09.06.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
474. «ՀՀ 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-325-11.06.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
475. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-278-23.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
476. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-052-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
477. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0521-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
478. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-303-21.05.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
479. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-328-18.06.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
480. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-286-30.04.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
481. «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-361-08.09.2004-ԳԿ-010/2ամբ.
482. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-358-06.09.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
483. ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-331-12.07.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
484. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Վահան Հովհաննեսյան
Պ-324-10.06.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
485. «Ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-343-23.07.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
486. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3431-23.07.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
487. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3432-23.07.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
488. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-392-19.10.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
489. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3921-19.10.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
490. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-264-07.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
491. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-319-02.06.2004-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
492. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Գագիկ Մելիքյան
Պ-321-08.06.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
493. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-344-05.08.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
494. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-346-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
495. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-351-12.08.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
496. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-371-20.09.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
497. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-354-18.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
498. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-357-31.08.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
499. «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գագիկ Մելիքյան
Պ-414-16.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
500. «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-356-25.08.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
501. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-442-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
502. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-443-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
503. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4431-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
504. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4432-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
505. «Արդարադատության խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-322-09.06.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
506. «Դատավորի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3221-09.06.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
507. «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3222-09.06.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
508. «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-247-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
509. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2471-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
510. «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2472-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
511. «Ներքին զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2473-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
512. «ՀՀ զինված ուժերի կայազորային պահակային ծառայություն կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2474-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
513. «ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2475-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
514. «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2476-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
515. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2477-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
516. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-355-18.08.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
517. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-373-24.09.2004-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
518. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-391-18.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
519. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3911-18.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
520. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-405-05.11.2004-ՊԱ,ՍԱ-010/2ամբ.
521. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2005 թվականի գործունեության պետական նպատակային տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին

22.11.2004--010/2ամբ.
522. «ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-424-22.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
523. «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-433-02.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
524. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4331-02.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
525. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-440-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
526. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-441-03.12.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
527. «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-444-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
528. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4441-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
529. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4442-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
530. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4443-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
531. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4444-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
532. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4445-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
533. «Անվճարունակության (սնանկության) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4446-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
534. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4447-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
535. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4448-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
536. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-448-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
537. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4481-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
538. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4482-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
539. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-338-20.07.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
540. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Գագիկ Մելիքյան, Հովհաննես Մարգարյան, Ոստանիկ Մարուխյան
Պ-399-25.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
541. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-447-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
542. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-434-02.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
543. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-450-09.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
544. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4501-09.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
545. «Հայջրմուղկոյուղի», Երեւանի «Ջրմուղ-կոյուղի», «Նոր Ակունք», «Վայք-ոռոգում» «Եղեգնաձոր-ոռոգում» եւ «Թալին-ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-459-10.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
546. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-465-15.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
547. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-468-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
548. «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-470-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
549. «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-472-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
550. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-473-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
551. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4731-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
552. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4732-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
553. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4733-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
554. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4734-20.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
555. «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-289-04.05.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
556. ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-426-23.11.2004,01.02.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
557. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-496-02.02.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
558. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-497-03.02.2005-ՍԱ,ՖՎ-010/2ամբ.
559. «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-504-14.02.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
560. «ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-516-22.02.2005-ՊԻ,ԳԿ-010/2ամբ.
561. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-518-23.02.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
562. «ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-471-20.12.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
563. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Արտակ Առաքելյան
Պ-505-15.02.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
564. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-226-27.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
565. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-292-06.05.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
566. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-487-26.01.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
567. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-520-23.02.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
568. «Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-569-27.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
569. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-539-17.03.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
570. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5391-17.03.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
571. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5392-17.03.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
572. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-568-27.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
573. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Մկրտիչ Մինասյան, Գրիգոր Ղոնջեյան
Պ-341-21.07.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/2ամբ.
574. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-272-21.04.2004,27.08.2004-ՖՎ-010
Կ-530-02.03.2005-ՖՎ-010 /2ամբ
575. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-541-17.03.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
576. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-428-24.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
577. «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4281-24.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
578. ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-406-05.11.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
579. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-432-26.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
580. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-474-22.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
581. ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-519-23.02.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
582. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-521-23.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
583. «Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-529-01.03.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
584. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-540-17.03.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
585. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-543-18.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
586. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5431-18.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
587. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-552-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/2ամբ.
588. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5521-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/2ամբ.
589. «Հրդեհային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-557-05.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
590. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-526-25.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
591. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-559-07.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
592. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-498-07.02.2005-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
593. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
Պ-4981-07.02.2005-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
594. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Վահրամ Բաղդասարյան
Պ-283-29.04.2004,01.03.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
595. «ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Արմեն Ռուստամյան, Գալուստ Սահակյան, Սամվել Բալասանյան, Հրայր Կարապետյան
Պ-546-21.03.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
596. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-587-13.05.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
597. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5871-13.05.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
598. «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Հերմինե Նաղդալյան
Պ-484-21.01.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
599. «Քաղաքացիական պաշտպանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-565-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
600. «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5651-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
601. «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5652-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
602. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-079-14.08.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
603. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-590-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
604. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5901-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
605. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5902-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
606. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-591-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
607. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-592-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
608. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5921-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
609. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5922-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
610. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5923-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
611. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5924-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
612. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5925-17.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
613. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-547-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
614. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5471-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
615. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5472-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
616. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-554-31.03.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
617. ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-633-22.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
618. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6331-22.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
619. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-634-22.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
620. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6341-22.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
621. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6342-22.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
622. «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-636-24.06.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
623. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-644-02.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
624. «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6441-02.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
625. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-503-11.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
626. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-665-05.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
627. «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
Պ-562-18.04.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
628. ՀՀ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
Պ-5621-18.04.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
629. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-613-08.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
630. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-637-24.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
631. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-659-21.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
632. «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6591-21.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
633. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Հրայր Կարապետյան, Արամայիս Գրիգորյան, Լեւոն Մկրտչյան, Մհեր Շահգելդյան
Պ-675-12.09.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
634. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-686-15.09.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
635. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Կարեն Կարապետյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-483-18.01.2005-ՍԱ-010
Կ-708-04.10.2005-ՍԱ-010
Պ-691-15.09.2005-ՍԱ-010 /2ամբ
636. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-705-03.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
637. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-706-04.10.2005-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
638. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-707-04.10.2005-ՍԱ,ՖՎ-010/2ամբ.
639. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-712-07.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
640. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-737-10.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
641. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-669-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
642. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6691-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
643. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6692-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
644. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6693-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
645. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6694-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
646. «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Արտակ Առաքելյան
Պ-482-18.01.2005,15.03.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
647. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-564-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
648. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-640-27.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
649. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-662-25.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
650. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եւ էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-670-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
651. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6701-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
652. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-601-30.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
653. ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-682-13.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
654. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-549-24.03.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
655. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-622-15.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
656. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6221-15.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
657. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-646-06.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
658. «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-726-18.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
659. «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7261-18.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
660. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-755-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
661. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7551-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
662. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7552-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
663. ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7553-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
664. «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-621-13.06.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
665. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Ռաֆիկ Պետրոսյան
Պ-642-29.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
666. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-652-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
667. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-653-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
668. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6531-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
669. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6532-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
670. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6533-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
671. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6534-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
672. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6535-14.07.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
673. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-667-09.08.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
674. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-668-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
675. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-595-19.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
676. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-631-17.06.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
677. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-680-12.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
678. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6802-12.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
679. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-683-14.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
680. «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-735-07.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
681. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-751-01.12.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/2ամբ.
682. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-752-01.12.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
683. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցենսիայի) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-724-14.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
684. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-748-28.11.2005-ԳԿ,ՖՎ-010/2ամբ.
685. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7481-28.11.2005-ԳԿ,ՖՎ-010/2ամբ.
686. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-764-14.12.2005-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
687. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7641-14.12.2005-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
688. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-765-14.12.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
689. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7651-14.12.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
690. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արմեն Դանիելյան, Հերմինե Նաղդալյան, Գալուստ Սահակյան, Սամվել Նիկոյան
Պ-594-18.05.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
691. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Գագիկ Մելիքյան
Պ-690-15.09.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
692. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-796-08.02.2006-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
693. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7961-08.02.2006-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
694. ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-747-28.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
695. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7471-28.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
696. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-600-30.05.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
697. «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Արմեն Ռուստամյան, Գալուստ Սահակյան, Վահան Հովհաննեսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Ալվարդ Պետրոսյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-756-05.12.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
698. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Արմեն Ռուստամյան, Գալուստ Սահակյան, Վահան Հովհաննեսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Ալվարդ Պետրոսյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-7561-05.12.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
699. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Արմեն Ռուստամյան, Գալուստ Սահակյան, Վահան Հովհաննեսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Ալվարդ Պետրոսյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-7562-05.12.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
700. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Ռազմիկ Մարտիրոսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մեխակ Մխիթարյան, Մկրտիչ Մինասյան, Արարատ Մալխասյան
Պ-783-16.01.2006-ԳԿ-010/2ամբ.
701. «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-672-30.08.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
702. «Մարտական խաչ շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6721-30.08.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
703. «Տիգրան Մեծ» շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6722-30.08.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
704. «Վարդան Մամիկոնյան» շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6723-30.08.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
705. «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6724-30.08.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
706. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-743-22.11.2005-ՍԱ,ԳԿ-010/2ամբ.
707. «ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Սամվել Բալասանյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-489-27.01.2005-ՊԻ-010
Կ-789-23.01.2006-ՊԻ-010 /2ամբ
708. «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Գագիկ Մխեյան
Պ-793-31.01.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
709. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-603-01.06.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
710. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-658-21.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
711. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-671-29.08.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
712. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-673-06.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
713. «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-685-15.09.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
714. «Անհատական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6851-15.09.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
715. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-713-07.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
716. «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-715-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
717. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7151-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
718. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7153-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
719. «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-729-21.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
720. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-745-28.11.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
721. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7451-28.11.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
722. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-760-08.12.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/2ամբ.
723. ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-776-11.01.2006-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
724. «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7761-11.01.2006-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
725. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-785-16.01.2006-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
726. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-786-17.01.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
727. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7861-17.01.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
728. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7862-17.01.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
729. «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7863-17.01.2006-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
730. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7131-02.05.2006-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
731. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Մնացական Պետրոսյան
Պ-710-05.10.2005,28.04.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
732. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-742-21.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
733. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-815-02.03.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
734. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-827-16.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
735. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8271-16.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
736. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8272-16.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
737. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-641-27.06.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
738. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-615-08.06.2005-ՖՎ,ԳԿ,ՍԱ-010/2ամբ.
739. «Ինկասացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-830-23.03.2006-ՖՎ,ՊԱ-010/2ամբ.
740. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Լեւոն Մկրտչյան, Հրայր Կարապետյան, Գալուստ Սահակյան, Սամվել Բալասանյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-853-18.04.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
741. «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-635-24.06.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
742. «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-727-18.10.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
743. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-770-29.12.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
744. «ՀՀ զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-772-05.01.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
745. «ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-774-05.01.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
746. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-787-20.01.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
747. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-825-14.03.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
748. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-851-18.04.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
749. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-834-30.03.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
750. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8341-30.03.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
751. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8342-30.03.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
752. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-843-07.04.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
753. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8431-07.04.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
754. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8432-07.04.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
755. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8433-07.04.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
756. «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-871-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
757. «Դատարանակազմության մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8711-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
758. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8712-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
759. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8713-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
760. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8714-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
761. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-875-12.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
762. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8751-12.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
763. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8752-12.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
764. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8753-12.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
765. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8754-12.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
766. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն
Կ-833-30.03.2006-ՊԻ-010
Կ-837-03.04.2006-ՊԻ-010 /2ամբ
767. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-779-13.01.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
768. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-818-07.03.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
769. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8181-07.03.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
770. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-860-26.04.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
771. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8601-26.04.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
772. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-840-06.04.2006-ՊԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
773. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-869-04.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
774. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-878-15.05.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
775. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8781-15.05.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
776. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8782-15.05.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
777. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-883-19.05.2006-ԳԿ-010/2ամբ.
778. «ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-891-30.05.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
779. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-741-15.11.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
780. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-889-31.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
781. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-892-31.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
782. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8921-31.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
783. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8922-31.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
784. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8923-31.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
785. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-893-05.06.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
786. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Վարդգես Մաթեւոսյան, Աշոտ Արսենյան, Լեռնիկ Ալեքսանյան, Մանվել Նազարյան, Վոլոդյա Բադալյան
Պ-835-30.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
787. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-866-02.05.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
788. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-874-10.05.2006-ԳԿ-010/2ամբ.
789. «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-906-23.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
790. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-930-25.07.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
791. «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-580-05.05.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
792. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-916-07.07.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
793. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-865-02.05.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
794. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-895-06.06.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
795. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Գալուստ Սահակյան, Վլադիմիր Բադալյան
Պ-899-08.06.2006-ԳԿ-010/2ամբ.
796. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-857-25.04.2006-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
797. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-902-09.06.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
798. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-904-16.06.2006-ՍԱ,ՖՎ-010/2ամբ.
799. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-980-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
800. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9801-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
801. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9802-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
802. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9803-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
803. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9804-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
804. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9805-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
805. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9806-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
806. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9807-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
807. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-831-29.03.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
808. «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-913-30.06.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
809. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-921-11.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
810. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-922-11.07.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
811. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-925-19.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
812. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9251-19.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
813. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9252-19.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
814. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9253-19.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
815. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9254-19.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
816. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-927-24.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
817. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-931-08.08.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
818. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-995-03.11.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
819. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-956-25.09.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
820. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-963-29.09.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
821. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-985-24.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
822. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-991-02.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
823. «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-996-03.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
824. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9961-03.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
825. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9962-03.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
826. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1000-07.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
827. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-965-02.10.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
828. «Պարզեցված հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-971-06.10.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
829. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-972-12.10.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
830. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-661-25.07.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
831. Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-976-17.10.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
832. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-937-31.08.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
833. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9371-31.08.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
834. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1023-24.11.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
835. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1024-24.11.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
836. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10241-24.11.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
837. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-285-30.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
838. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2851-30.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
839. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-872-06.05.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
840. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-919-10.07.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
841. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-941-04.09.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
842. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-950-18.09.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
843. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9501-18.09.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
844. «Գյումրի քաղաքի վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-997-06.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
845. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1019-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
846. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10191-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
847. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10192-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
848. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1022-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
849. ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Նիկոյան, Հովհաննես Մարգարյան, Գեղամ Մանուկյան, Մեխակ Մխիթարյան, Մկրտիչ Մինասյան, Մնացական Պետրոսյան
Պ-828-17.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
850. ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Նիկոյան, Հովհաննես Մարգարյան, Գեղամ Մանուկյան, Մեխակ Մխիթարյան, Մկրտիչ Մինասյան, Մնացական Պետրոսյան
Պ-8281-17.03.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
851. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սամվել Նիկոյան, Հովհաննես Մարգարյան, Գեղամ Մանուկյան, Մեխակ Մխիթարյան, Մկրտիչ Մինասյան, Մնացական Պետրոսյան
Պ-8283-17.03.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
852. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-982-19.10.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
853. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-968-05.10.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
854. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-973-12.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
855. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1034-30.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
856. «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-986-25.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
857. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1038-06.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
858. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1049-18.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
859. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10491-18.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
860. «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10492-18.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
861. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-967-02.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
862. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1003-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
863. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10031-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
864. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10032-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
865. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10033-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
866. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10034-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
867. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10035-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
868. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10036-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
869. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10037-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
870. «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1029-28.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
871. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1035-30.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
872. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1045-15.12.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
873. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1046-15.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
874. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10461-15.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
875. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10462-15.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
876. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1047-15.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
877. «Պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատույց մասնավորեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10471-15.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
878. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1048-18.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
879. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10481-18.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
880. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10482-18.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
881. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10483-18.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
882. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10484-18.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
883. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-949-15.09.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
884. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Պ-9491-05.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
885. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-994-03.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
886. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1032-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
887. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10321-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
888. «Դատարանակազմության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10322-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
889. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10323-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
890. «Արդարադատության խորհրդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10324-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
891. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10325-30.11.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
892. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1069-23.01.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
893. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10691-23.01.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
894. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10692-23.01.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
895. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1089-02.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
896. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10891-02.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
897. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10892-02.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
898. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10893-02.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
899. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-910-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
900. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9101-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
901. «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9102-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
902. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9103-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
903. «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9104-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
904. «Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9105-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
905. «Տոհմային անասնաբուծության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9106-26.06.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
906. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1064-16.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
907. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1082-01.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
908. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10821-01.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
909. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1088-02.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
910. «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1081-01.02.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
911. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10811-01.02.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
912. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10812-01.02.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
913. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10813-01.02.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
914. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10814-01.02.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
915. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Հովհաննես Մարգարյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Դանիելյան, Ալեքսան Կարապետյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Սամվել Նիկոյան, Հրանուշ Հակոբյան
Պ-848-14.04.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
916. «Քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1055-05.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
917. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10551-05.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
918. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10552-05.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
919. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10553-05.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
920. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10554-05.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
921. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1090-05.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
922. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1095-12.02.2007,16.02.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
923. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10951-12.02.2007,16.02.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
924. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն
Կ-1068-23.01.2007-ՖՎ-010
Կ-1077-31.01.2007-ՖՎ-010 /2ամբ
925. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1040-11.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
926. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10401-11.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
927. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10402-11.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
928. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10403-11.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
929. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10404-11.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
930. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1053-21.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
931. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10531-21.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
932. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10532-21.12.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
933. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Վազգեն Կարախանյան, Համլետ Հարությունյան, Գագիկ Մելիքյան, Արմեն Աշոտյան, Հերմինե Նաղդալյան
Պ-1098-14.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
934. «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-917-10.07.2006-ՊԱ-010/2ամբ.
935. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1050-18.12.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
936. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1056-05.01.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
937. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-987-27.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
938. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1078-31.01.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
939. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1083-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
940. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10831-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
941. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10833-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
942. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10834-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
943. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10835-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
944. «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10836-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
945. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10837-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
946. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10838-01.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
947. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1059-09.01.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
948. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1107-26.02.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
949. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Խաչատուր Սուքիասյան
Պ-1070-24.01.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
950. «Էներգետիկայի բնագավառում եւ էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1093-06.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
951. «Ճանապարհային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1101-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
952. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11011-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
953. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11012-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
954. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11013-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
955. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11014-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
956. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11015-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
957. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11016-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
958. «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11017-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
959. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1110-01.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
960. «Ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1113-07.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
961. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1116-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
962. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1117-14.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
963. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11171-14.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
964. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1118-14.03.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
965. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1119-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
966. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11191-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
967. ՀՀ 2002 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-815-21.04.2003-ՖՎ,ՍԱ,ԳԿ,ՊԻ,ԱՀ,ՊԱ-010/0
968. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-149-30.10.2003-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ-010/0
969. Վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունը

02.02.2004-ՖՎ-010/0
970. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2003 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ-010/0
971. ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ-010/0
972. Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-273-23.04.2004-ՖՎ-010/0
973. Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-403-01.11.2004-ՖՎ,ՍԱ,ՊԻ,ՊԱ,ԳԿ,ԱՀ-010/0
974. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության 2005թ. ծրագիրը

492-31.01.2005-ՖՎ-010/0
975. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2004 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

20.04.2005-ՖՎ-010/0
976. ՀՀ 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-572-02.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ-010/0
977. Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-574-02.05.2005-ՖՎ-010/0
978. Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-709-05.10.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ՊԱ,ԱՀ-010/0
979. Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման 2005 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-873-06.05.2006-ՖՎ-010/0
980. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-966-02.10.2006-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ՊԱ,ԱՀ-010/0
981. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության 2007թ. ծրագիրը

1072-29.01.2007-ՖՎ-010/0
982. Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

05.02.2007--010/0
983. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2004 թվականի գործունեության պետական նպատակային տարեկան ծրագիր

31.10.2003-ՖՎ-011/2ամբ.
984. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն

06.02.2006--011/0
985. ՀՀ արդարադատության խորհրդի իրավաբան-գիտնական անդամների ընտրություն

06.02.2006--011/0
986. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունը ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
Պ-025-10.07.2003-ՊԻ,ՖՎ-011/0
987. «Հայխնայբանկում» ավանդադրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիի խնայողական ավանդները վերականգնելու եւ փոխհատուցելու հնարավորություններն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-081-14.08.2003-ՖՎ,ՍԱ-011/0
988. Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցերով Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Տիգրան Թորոսյան, Լեւոն Մկրտչյան
Պ-092-19.08.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
989. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2002 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

820-05.05.2003-ՖՎ-011/0
990. Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

08.09.2003--011/0
991. ՀՀ բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2004 թվականի գործունեության ծրագիրը հրապարակելու մասին

04.10.2003-ՖՎ-011/0
992. ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-20.10.2003--011/0
993. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրելու մասին

17.11.2003--011/0
994. ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2004թ. գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին

01.12.2003-ՖՎ-011/0
995. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության 2004թ. ծրագիրը

216-29.01.2004-ՖՎ-011/0
996. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կրծքանշանի, պատվո մեդալի եւ պատվոգրի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում

02.02.2004--011/0
997. «ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱԺ որոշման նախագիծ

29.01.2004-ՖՎ-011/0
998. Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

16.02.2004-ԵԻ-011/0
999. «Հայխնայբանկում» ավանդադրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնայողական ավանդները վերականգնելու եւ փոխհատուցելու հնարավորություններն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

01.03.2004--011/0
1000. «Հայխնայբանկում» ավանդադրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնայողական ավանդները վերականգնելու եւ փոխհատուցելու հնարավորություններն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Մուշեղ Մովսիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Հերմինե Նաղդալյան, Միքայել Վարդանյան, Սամվել Սահակյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Աղասի Արշակյան
Պ-12.03.2004--011/0
1001. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

29.03.2004-ՎԴՄՕ-011/0
1002. ՀՀ 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-287-30.04.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ-011/0
1003. Եվրոպական կառույցներին Հայաստանի ինտեգրման հարցերի ժամանակավոր հանձնաժողովի երկրորդ հաղորդում

24.05.2004-ԵԻ-011/0
1004. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունը ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի երկրորդ հաղորդումը

07.06.2004-ՎԴՄՕ-011/0
1005. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի միջանկյալ հաղորդում

08.11.2004-ՎԴՄՕ-011/0
1006. Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցերով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին

08.11.2004-ԵԻ-011/0
1007. Ազգային ժողովի եւ Ազգային ժողովի նախագահի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը
Հեղինակ` Արթուր Բաղդասարյան
Պ-22.11.2004--011/0
1008. «Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրղ ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին»

22.11.2004-ՎԴՄՕ-011/0
1009. Վերահսկիչ պալատի 2005 թվականի տարեկան ծրագրի մասին

03.12.2004-ՖՎ-011/0
1010. ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրություն

28.02.2005--011/0
1011. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը

28.02.2005-ՊԻ-011/0
1012. ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2004 թվականի տարեկան հաշվետվություն

555-04.04.2005-ՖՎ-011/0
1013. 2004 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան զեկույց

04.04.2005--011/0
1014. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդում

23.05.2005-ՎԴՄՕ-011/0
1015. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին

27.09.2005--011/0
1016. ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին

05.12.2005--011/0
1017. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության 2006 թ. ծրագիր

767-23.12.2005-ՖՎ-011/0
1018. Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2005 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

841-06.04.2006-ՖՎ-011/0
1019. ՀՀ 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-864-02.05.2006-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ-011/0
1020. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն

1021. ՀՀ Ազգային ժողովի Սոցիալական, առողջապահության եւ բնության պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

1022. ՀՀ Ազգային ժողովի Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

1023. Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 15-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-914-03.07.2006-ՊԻ-011/0
1024. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2007 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին

11.09.2006-ՖՎ-011/0
1025. ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը վերահաստատելու մասին

11.09.2006--011/0
1026. «Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի միջնորդագրին համաձայնություն տալու մասին

1027. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին

16.05.2007--011/0
1028. 2005թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան զեկույց

23.03.2006-
1029. ՀՀ կենտրոնական բանկի 2002 թվականի տարեկան հաշվետվություն

821-05.05.2003-ՖՎ,ՍԱ,ԳԿ,ՊԻ,ԱՀ,ՊԱ
1030. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2004 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը հրապարակելու մասին

17.09.2003-ՖՎ
1031. ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2002թ. գործունեության վերաբերյալ հաղորդումը
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02.02.2004-ԳԿ
1032. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ
1033. Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2003 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում

227-01.03.2004-ԳԿ
1034. ՀՀ կենտրոնական բանկի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվություն

288-03.05.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ
1035. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի գործունեության ծրագիր

06.10.2004-ՖՎ
1036. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2005 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիր

07.10.2004-ՖՎ
1037. ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2004 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը

28.02.2005-ԳԿ
1038. ՀՀ կենտրոնական բանկի 2004 թվականի տարեկան հաշվետվություն

573-02.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ
1039. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի գործունեության ծրագիր

26.09.2005-ՖՎ
1040. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2006 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիր

29.09.2005-ՖՎ
1041. Կենտրոնական բանկի 2005 թվականի հաշվետվության հրապարակում

868-04.05.2006-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ՊԱ,ԳԿ,ԱՀ
1042. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի տարեկան ծրագրի մասին

02.10.2006-
1043. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի ծրագրի մասին

02.10.2006-
1044. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնեւում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1045. 1999 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Երեւանում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ուկրաինայի նախարարների կաբինետի միջեւ կառավարական կապի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1046. 1989 թվականի նոյեմբերի 16-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Դոպինգի դեմ» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1047. 1985 թվականի օգոստոսի 19-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Մարզական միջոցառումների, մասնավորապես ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ հանդիսատեսի կողմից ցուցաբերված անկարգությունների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1048. 2001 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վրաստանի միջեւ բարեկամության համագործակցության փոխադարձ անվտանգության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1049. 2002 թվականի ապրիլի 4-ին Բիշքեկում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության միջեւ բարեկամության եւ համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1050. «2002 թվականի հունիսի 6-ին Մինսկում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների` առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1051. 2002 թվականի հունիսի 6-ին Մինսկում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի փոխադարձաբար մատակարարումների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1052. 2002 թվականի հունիսի 14-ին Հռոմում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իտալիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1053. 2002 թվականի ապրիլի 20-ին Աբու Դաբիում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1054. 2001 թվականի հունիսի 7-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Բելգիայի Թագավորության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1055. 2001 թվականի հունիսի 7-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Բելգիայի Թագավորության կառավարության միջեւ օդային փոխադրումների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1056. 2002 թվականի հուլիսի 18-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իտալիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ օդային փոխադրումների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1057. 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար առանց մուտքի արտոնագիր ռեժիմ սահմանելու մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1058. 2003 թվականի հունվարի 14-ին Բեռլինում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1059. 1949 թվականի հուլիսի 1-ին Ժնեւում ստորագրված «Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու եւ վարելու իրավունքի սկզբունքների կիրառման մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1060. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Մինսկում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության» կանոնադրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1061. 2002 թվականի փետրվարի 27-ին Վիենայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ավստրիայի դաշնային կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1062. 2002 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ ռազմական ենթակառուցվածքի օբյեկտների համատեղ օգտագործման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
1063. 2002 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Քիշնեւում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Մոլդովայի Հանրապետության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-20.10.2003--011/0
1064. 2001 թվականի մայիսի 30-ին Մինսկում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից-պետությունների տնտեսական կարիքների, ռազմական եւ հումանիտար փոխադրումների համար տրանսպորտային հաղորդակցության ցանցի օգտագործման եւ զարգացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-03.11.2003-ԱՀ-011/0
1065. 2000 թվականի նոյեմբերի 14-ին Մադրիդում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Իսպանիայի Թագավորության միջեւ միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-03.11.2003-ԱՀ-011/0
1066. 2002 թվականի օգոստոսի 21-ին Հավանայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ Կուբայի Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջեւ առողջապահության եւ բժշկության բնագավառում համագործակցության մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-03.11.2003-ԱՀ-011/0
1067. 2001 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Մոսկվայում ստորագրված «Վտանգավոր արտադրական օբյեկտներում արդյունաբերական անվտանգության ապահովման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-17.11.2003-ԱՀ-011/0
1068. 1998 թվականի ապրիլի 23-24-ին Բրյուսելում ստորագրված «Էներգետիկ խարտիայի պայմանագրի առեւտրի հետ կապված դրույթների վերաբերյալ ուղղումներին առընչվող որոշումը եւ եզրափակիչ ակտը»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-17.11.2003-ԱՀ-011/0
1069. 2002 թվականի փետրվարի 27-ին Վիեննայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ավստրիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-17.11.2003-ԱՀ-011/0
1070. 2002 թվականի օգոստոսի 22-ին Մեխիկոյում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ դիվանագիտական եւ պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի ռեժիմի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-17.11.2003-ԱՀ-011/0
1071. 2002 թվականի փետրվարի 26-ին ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ին Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին» համաձայնագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-006-18.06.2003--011/0
1072. 1983 թվականի ապրիլի 28-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի` մահապատժի վերացման վերաբերյալ թիվ 6 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-068-28.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1073. 1990թ. նոյեմբերի 8-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման եւ բռնագրավման մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-070-01.08.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1074. 1980թվականի մայիսի 21-ին Մադրիդում ստորագրված «Տարածքային համայնքների կամ իշխանությունների անդրսահմանային համագործակցության մասին» եվրոպական շրջանակային կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-103-11.09.2003-ԱՀ-011/0
1075. 1995թվականի նոյեմբերի 9-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Տարածքային համայնքների կամ իշխանությունների անդրսահմանային համագործակցության մասին» եվրոպական շրջանակային կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-104-11.09.2003-ԱՀ-011/0
1076. 1998թվականի մայիսի 5-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Տարածքային համայնքների կամ իշխանությունների անդրսահմանային համագործակցության մասին» եվրոպական շրջանակային կոնվենցիային կից «Միջտարածքային համագործակցության մասին» թիվ 2 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-105-11.09.2003-ԱՀ-011/0
1077. 1961թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված (վերանայված Ժնեւում 1972 թվականի նոյեմբերի 10-ին, 1978 թվականի հոկտեմբերի 23-ինեւ1991 թվականի մարտի 19-ին) Բույսերի նոր տեսակների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-107-11.09.2003-ԱՀ-011/0
1078. 1975 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Հանձնման մասին» եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-112-18.09.2003-ԱՀ-011/0
1079. 1978 թվականի մարտի 17-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Հանձնման մասին» եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-113-18.09.2003-ԱՀ-011/0
1080. 1998 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Ռոտերդամում ստորագրված «Միջազգային առեւտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի եւ պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացագարգի մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-114-18.09.2003-ԱՀ-011/0
1081. 1994 թվականի մայիսի 3-ին Բուենոս Այրեսում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-131-09.10.2003-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1082. 1992 թվականի նոյեմբերի 23-ից 25-ը Կոպենհագենում ստորագրված «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության ուղղումը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-132-09.10.2003-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1083. 1990 թվականի հունիսի 27-ից 29-ը Լոնդոնում ստորագրված «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության ուղղումը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-133-09.10.2003-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1084. 2001 թվականի մայիսի 22-ին Ստոկհոլմում ստորագրված «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-134-09.10.2003-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1085. 1977 թվականի հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Ահաբեկչության արգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-168-24.11.2003-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1086. 2003 թվականի մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Ահաբեկչության արգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1681-24.11.2003-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1087. 2003 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հունաստանի Հանրապետության միջեւ Կոսովոյի ուժերի գործողությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրաձգային դասակը Կոսովոյում Հունաստանի զինված ուժերի գումարտակի կազմում ներգրավելու մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը (կից արձանագրությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1682-24.11.2003-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1088. 1978 թվականի մարտի 17-ին Ստրասբուրգում ստորագրված Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1683-24.11.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1089. 1946 թվականի փետրվարի 13-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին» (կից վերապահմամբ) կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-175-26.11.2003-ԱՀ-011/0
1090. 2003 թվականի ապրիլի 4-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ժողովրդավարության եւ ընտրությունների աջակցության միջազգային ինստիտուտի միջեւ Երեւանում Ժողովրդավարության եւ ընտրությունների աջակցության միջազգային ինստիտուտի ծրագրի իրականացման գրասենյակի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1751-26.11.2003-ԱՀ-011/0
1091. 1996 թվականի մայիսի 3-ին Ստրասբուրգում ստորագրված Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-196-24.12.2003-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1092. 2003 թվականի ապրիլի 3-ին Վաշինգտոնում ստորագրված ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տրանսպորտի դեպարտամենտի դաշնային ավիացիայի ադմինիստրացիայի միջեւ NAT-1-2425 համագործակցության հուշագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-203-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1093. 2003 թվականի մայիսի 23-ին Նյու-Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-204-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1094. 2002 թվականի ապրիլի 3-ին Դուշանբեում ստորագրված «ՀՀ եւ Տաջիկստանի Հանրապետության միջեւ բարեկամության եւ համագործակցության մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-205-13.01.2004-ԱՀ-011/0
1095. 2003 թվականի մարտի 26-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Կուբայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-206-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1096. 2000 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ֆլորենցիայում ստորագրված Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-207-16.01.2004-ԱՀ-011/0
1097. 1979 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Պատանդներ վերցնելու դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-208-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1098. 1997 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Ահաբեկչական ռմբահարումների դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-209-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1099. 1999 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-210-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1100. 2003 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Սոֆիայում ստորագրված ՀՀ եւ Բուլղարիայի Հանրապետության միջեւ հյուպատոսական կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-211-16.01.2004-ԱՀ-011/0
1101. 2003 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Սոֆիայում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առողջապահության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-212-16.01.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1102. 2003 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Լիտվայի Հանրապետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր տրամադրելու պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-213-16.01.2004-ԱՀ-011/0
1103. 1995թ. հունիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի մասնակից պետությունների եւ գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրին մասնակցող այլ պետությունների միջեւ իրենց զինված ուժերի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը եւ դրան կից լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-224-20.02.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1104. 2000թ. հունվարի 29-ին Մոնրեալում ստորագրված Կենսաբանական բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի «Կենսաբանական անվտանգության մասին» կարթագենյան արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-225-20.02.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1105. 2003 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Լիտվայի Հանրապետության միջեւ քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-234-10.03.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1106. 2003 թվականի մայիսի 30-ին Սանկտ Պետերբուրգում 1992 թվականի հոկտեմբերի 9-ի` Բռնագաղթած անձանց, ազգային փոքրամասնությունների եւ ժողովրդների իրավունքների վերականգնման հետ կապված հարցերով համաձայնագրին կից արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-235-10.03.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1107. 2003 թվականի նոյեմբերի 11-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ 1995թ. մարտի 16-ի «ՀՀ եւ Ռուսաստանյան Դաշնության միջեւ ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին» պայմանագրի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 4 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-236-10.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1108. 2003 թվականի ապրիլի 28-ին Դուշամբեում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների երկաթուղիների տեխնիկական պատսպարման միասնական համակարգի ստեղծման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-250-24.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1109. 2003 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Բեռնում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Շվեյցարիայի դաշնային խորհրդի միջեւ առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետընդունման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-251-24.03.2004-ԱՀ-011/0
1110. 2003 թվականի նոյեմբերի 17-ին Բուխարեստում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ դիվանագիտական եւ ծառայողական անձնագիր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-252-24.03.2004-ԱՀ-011/0
1111. 1997 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Վիեննայում ստորագրված «Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին» ՀՀ եւ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջեւ համաձայնագրին կից լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-253-24.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1112. 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Նյու Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-260-30.03.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1113. 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Նյու Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-261-30.03.2004-ԱՀ-011/0
1114. 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարությանեւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ ֆինանսական համագործակցության մասին (Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի միջտարածաշրջանային ծրագիր, 2002 թվականի համաձայնություն) համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-262-30.03.2004-ԱՀ,ՖՎ,ՍԱ-011/0
1115. 2003 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2003-2004 թվականների ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-263-31.03.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1116. 2003թ.մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-267-12.04.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1117. 1999թ.հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիան (կից հայտարարություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-268-12.04.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1118. 2003 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Երեւանում ստորագրված «Բեռների մուլտիմոդալ փոխադրումների մասին» բազմակողմ համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-274-23.04.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1119. 2003 թվականի հուլիսի 21-ին ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-275-23.04.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1120. 2004թ.փետվարի 15-ին Քուվեյթում ստորագրված` ՀՀ եւ Քուվեյթի Պետության միջեւ Քուվեյթի Պետությունում ՀՀ զինված ուժերի կարգավիճակի վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-293-07.05.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1121. 2003թ. հոկտեմբերի 31-ին Բաքվում ստորագրված «Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-294-07.05.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1122. 2003 թվականի հունվարի 17-ին Մոսկվայում ստորագրված «ՀՀ կենտրոնական բանկի եւ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկի (Ռուսաստանի բանկի) միջեւ վարկային կազմակերպությւնների գործունեությունը վերահսկելու ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-308-26.05.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1123. 1971 թվականի մարտի 24-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Միջազգային արտոնագրային դասակարգման մասին» Ստրասբուրգյան համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-309-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1124. 1977 թվականի ապրիլի 28-ին Բուդապեշտում ստորագրված «Արտոնագրային գործընթացի նպատակով միկրոօրգանիզմների ավանդադրման միջազգային ճանաչման մասին» Բուդապեշտի պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-310-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1125. 1973 թվականի հունիսի 12-ին Վիեննայում ստորագրված «Նշանների պատկերային տարրերի միջազգային դասակարգումը հիմնադրող Վիեննայի համաձայնագիր»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-311-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1126. 1996 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Ժնեւում ստորագրված «Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կատարումների եւ հնչյունագրերի պայմանագիր»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-312-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1127. 1996 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Ժնեւում ստորագրված «Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հեղինակային իրավունքի պայմանագիր»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-313-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1128. 1957 թվականի հունիսի 15-ին Նիցցայում ստորագրված «Նշանների գրանցման նպատակներով ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման վերաբերյալ» Նիցցայի համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-314-26.05.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1129. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնեւում ստորագրված «Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական եւ տնտեսական ոլորտում վեճեր լուծող այդ դատարանների նախագահների խորհուրդ կազմակերպելու մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-332-12.07.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1130. 2003 թվականի ապրիլի 25-ին Մոսկվայում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մարմինների պաշտոնատար անձանց եւ աշխատակիցների իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-333-12.07.2004-ԱՀ-011/0
1131. 2003 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Յալթայում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրության ուղղումների մասին» որոշում
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-334-12.07.2004-ԱՀ-011/0
1132. 2001 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Մոսկվայում ստորագրված «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-335-12.07.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1133. 2004 թվականի մայիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված «Մի կողմից` Եվրոպական համայնքների եւ նրանց անդամ պետությունների, մյուս կողմից` Հայաստանի Հանրապետության միջեւ գործընկերություն հաստատող` Չեխիայի Հանրապետության, Էստոնիայի Հանրապետության, Կիպրոսի Հանրապետության, Հունգարիայի Հանրապետության, Լատվիայի Հանրապետության, Լիտվայի Հանրապետության, Մալթայի Հանրապետության, Լեհաստանի Հանրապետության, Սլովենիայի Հանրապետության եւ Սլովակիայի Հանրապետության անդամակցությունը Եվրոպական միությանը հաշվի առնելու նպատակով գործընկերության եւ համագործակցության» համաձայնագրի արձանագրություն»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-336-12.07.2004-ԱՀ-011/0
1134. 2002 թվականի մայիսի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էլեկտրաէներգետիկ օբյեկտներում վթարների եւ այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում փոխօգնության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-363-13.09.2004-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1135. 2003 թվականի մայիսի 21-ին Ժնեւում ստորագրված «Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիա»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-364-13.09.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1136. 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիեննայում ստորագրված «Ճանապարհային երթեւեկության մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-365-13.09.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1137. 2004 թվականի ապրիլի 5-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ ֆինանսական համագործակցության մասին» Կովկասյան նախաձեռնության շրջանակներում համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-366-13.09.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1138. 2004 թվականի ապրիլի 3-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Շվեյցարիայի Համադաշնության կառավարության միջեւ տեխնիկական, ֆինանսական եւ հումանիտար համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-367-13.09.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1139. 2004 թվականի հունիսի 14-ին Վաշինգտոնում ստորագրաված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի համաձայնագիրը փոփոխող համաձայնագիր» (Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցության ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-372-23.09.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1140. 2004 թվականի հունիսի 14-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոլումբիայի շրջանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի համաձայնագիր» (Համայնքային ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-376-01.10.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1141. 2004 թվականի հուլիսի 30-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի համաձայնագիր» (Պետական կառավարման համակարգի արդիկանացման ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-377-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1142. 1949 թվականի հուլիսի 1-ին Ժնեւում ստորագրված «Աշխատավարձի պաշտպանության մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-378-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1143. 1930 թվականի հունիսի 28-ին Ժնեւում ստորագրված «Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-379-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1144. 1957 թվականի հունիսի 25-ին Ժնեւում ստորագրված «Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-380-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1145. 1947 թվականի հուլիսի 11-ին Ժնեւում ստորագրված «Արդյունաբերությումում եւ առեւտրում աշխատանքի տեսչության մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-381-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1146. 1925 թվականի հունիսի 10-ին Ժնեւում ստորագրված «Արտադրական պատահարների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-382-05.10.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1147. 2004 թվականի փետրվարի 16-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կառավարության միջեւ բրիտանական տեխնիկական աջակցության մասին» փոխընբռնման հուշագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-383-05.10.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1148. 1972 թվականի մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված Քրեական գործերով վարույթների փոխանցման մասին» եվրոպական կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-384-05.10.2004-ԱՀ,ԵԻ-011/0
1149. 2000 թվականի նոյեմբերի 4-ին Հռոմում ստորագրված «Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիային կից թիվ 12 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-385-05.10.2004-ԱՀ,ԵԻ-011/0
1150. 2004 թվականի մայիսի 13-ին Ստրասբուրգում ստորագրված` Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի վերահսկողության համակարգը փոփոխող եւ լրացնող թիվ 14 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-386-05.10.2004-ԱՀ,ԵԻ-011/0
1151. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնեւում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքներում հակաահաբեկչական համատեղ միջոցառումների կազմակերպման եւ անցկացման կարգի մասին» կանոնակարգը հաստատելու մասին արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-390-15.10.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1152. 2004թվականի հուլիսի 30-ին Երեւանում ստորագրված՝ ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի համաձայնագիր (Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-394-21.10.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1153. 1992 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին» եվրոպական կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-395-21.10.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1154. 1992 թվականի հունվարի 16-ին Վալետայում ստորագրված «Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիան (վերանայված)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-396-21.10.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1155. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնեւում ստորագրված «Քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին» կոնվենցիան (կից վերապահումներով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-397-21.10.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1156. 2004 թվականի օգոստոսի 10-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի» համաձայնագիր (Ոռոգման պատվարների անվտանգության երկրորդ ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-408-08.11.2004-ԱՀ,ՖՎ,ՍԱ-011/0
1157. 2004 թվականի հուլիսի 30-ին Կոլումբիայում ստորագրված «ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ զարգացման վարկի» համաձայնագիր (Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-409-08.11.2004-ԱՀ,ՖՎ,ՍԱ-011/0
1158. 1981 թվականի հունիսի 19-ին Ժնեւում ստորագրված «Կոլեկտիվ բանակցություններին աջակցելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-416-17.11.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1159. 1976 թվականի հունիսի 21-ին Ժնեւում ստորագրված «Աշխատանքի միջազգային նորմերի կատարմանն աջակցելու համար եռակողմ խորհրդակցությունների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-417-17.11.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1160. 1985 թվականի հունիսի 25-ին Ժնեւում ստորագրված «Աշխատանքի վիճակագրության մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-418-17.11.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1161. 1970 թվականի հունիսի 22-ին Ժնեւում ստորագրված «Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-419-17.11.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1162. 1999 թվականի նոյեմբերի 4-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քաղաքացիական իրավունքի կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-420-17.11.2004-ԱՀ,ԵԻ,ՊԱ-011/0
1163. 2000 թվականի մայիսի 25-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` Մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության եւ մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին» կամընտրական արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-437-03.12.2004-ԱՀ,ԳԿ,ՍԱ-011/0
1164. 2000 թվականի մայիսի 25-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիային կից` Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրություն (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-438-03.12.2004-ԱՀ,ՊԱ,ՍԱ-011/0
1165. 2004 թվականի նոյեմբերի 19-ին Երեւանում ստորագրված` ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ «Աղքատության կրճատման աջակցության վարկ» 3999 AM զարգացման վարկային համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-449-07.12.2004-ՖՎ-011/0
1166. «Իրաքի կայունացման ուժերի կազմում բազմազգ դիվիզիայի (կենտրոնական հարավ) (ԲԱԴ Կ-Հ) ղեկավարման եւ նման այլ հարցերի կարգավորման մասին» փոխըմբռնման հուշագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-453-10.12.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1167. 1997 թվականի ապրիլիա11-ին Լիսաբոնում ստորագրված «Եվրոպական տարածաշրջանում բարձրագույն կրթությանը վերաբերող որակավորումների ճանաչման մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ եւ վերապահումով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-454-10.12.2004-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1168. 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ին եւ 2003 թվականի հուլիսի 24-ին գրությունների փոխանակմամբ կնքված` Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչի կարգավիճակի վերաբերյալ լրացուցիչ համաձայնություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-455-10.12.2004-ԱՀ-011/0
1169. 1949 թվականի հունիսի 29-ին Ժնեւում ստորագրված «Պետական մարմինների կողմից կնքվող պայմանագրերում աշխատանքային հոդվածների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-456-10.12.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1170. 1925 թվականի հունիսի 10-ին Ժնեւում ստորագրված «Մասնագիտական հիվանդությունների դեպքում աշխատողների փոխհատուցման մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-457-10.12.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1171. 1992 թվականի հունիսի 23-ին Ժնեւում ստորագրաված «Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների պաշտպանության մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-458-10.12.2004-ԱՀ,ՊԻ,ՍԱ-011/0
1172. 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնեւում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների եւ ազատությունների չափանիշների մասին» կոնվենցիա (կից վերապահումներով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-461-14.12.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1173. 1988 թվականի մարտի 10-ին Հռոմում ստորագրված «Ծովային նավագնացության անվտանգության դեմ ուղղված անօրինական գործողությունների դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-463-15.12.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1174. 1988 թվականի մարտի 10-ին Հռոմում ստորագրված «Մայրցամաքային ելուստի վրա տեղակայված նավամատույցի անվտանգության դեմ ուղղված անօրինական գործողությունների դեմ պայքարի մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-464-15.12.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1175. 2004 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ անձանց միջազգային դատարաններ փոխանցելու վերաբերյալ» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-466-17.12.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1176. 2004 թվականի հուլիսի 5-ին Նիկոսիայում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Կիպրոսի Հանրապետության կառավարության միջեւ առողջապահության եւ բժշկագիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-476-23.12.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1177. 1978 թվականի հունիսի 26-ին Ժնեւում ստորագրված «Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների եւ կազմակերպման մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-477-23.12.2004-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1178. 1991 թվականի մարտի 1-ին Մոնրեալում ստորագրված «Պլաստիկ պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման նպատակով դրանց դրոշմադրման մասին» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-478-23.12.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1179. 2004 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Վարշավայում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Լեհաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-479-05.01.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1180. 2004 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ֆինլանդիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-512-21.02.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1181. 1948 թվականի հուլիսի 9-ին Սան Ֆրանցիսկոյում ստորագրված «Միավորման ազատության եւ կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին» կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-513-21.02.2005-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1182. 1999 թվականի հունիսի 17-ին Ժնեւում ստորագրված «Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձեւերի մասին» կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-514-21.02.2005-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1183. 2004 թվականի հունիսի 29-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Կանադայի կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-515-21.02.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1184. 2004 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Բրյուսելում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Եվրոպական համայնքների հանձնաժողովի միջեւ ՀՀ-ում Եվրոպական համայնքների հանձնաժողովի պատվիրակություն հիմնելու եւ դրա արտոնությունների ու անձեռնմխելիությունների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-523-24.02.2005-ԱՀ-011/0
1185. 2005 թվականի հունվարի 28-ին Հռոմում ստորագրված ՀՀ եւ Գյուղատնտեսական զարգացման միջազգային հիմնադրամի միջեւ ծրագրի փոխառության համաձայնագիր (Գյուղատնտեսական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-544-18.03.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1186. 2004 թվականի հուլիսի 13-ին Մոսկվայում ստորագրված «ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կրթության եւ գիտության նախարարության միջեւ կրթության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-550-24.03.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1187. 2004 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Վիլնյուսում ստորագրված` ՀՀ պաշտպանության նախարարության եւ Լիտվայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջեւ Լիտվայի ռազմական ակադեմիայում ուսուցման վերաբերյալ համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-551-24.03.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1188. 1999 թվականի հուլիսի 22-ին Կիեւում ստորագրված «Նաֆթի եւ գազի տեղափոխման միջպետական համակարգերի ստեղծման ինստիտուցիոնալ հիմունքների մասին» հովանոցային համաձայնագիրը Ադրբեջանի Հանրապետության վերապահման դեմ ՀՀ առարկությամբ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-566-04.07.2001,20.04.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1189. 2004 թվականի հունիսի 18-ին Աստանայում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ռազմական ենթակառույցի օբյեկտների համատեղ օգտագործման, տարածքի օպերատիվ սարքավորման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-575-03.05.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1190. 2004 թվականի հունիսի 18-ին Աստանայում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում գաղտնի տեղեկատվության պահպանության փոխադարձ ապահովման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-576-03.05.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1191. 1998 թվականի հունիսի 5-ին Յալթայում ստորագրված` Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խարտիայի 24-րդ հոդվածի փոփոխությունը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-577-03.05.2005-ԱՀ-011/0
1192. 2005 թվականի փետրվարի 7-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության միջեւ Երեւանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գրասենյակ հիմնելու մասին» փոխըմբռնման հուշագրի լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-578-03.05.2005-ԱՀ-011/0
1193. 2005 թվականի փետրվարի 25-ին Երեւանում ստորագրված` Ասիական զարգացման բանկի մասնավոր հատվածի գործողությունների երաշխավորագիր նամակ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-583-11.05.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1194. 2005 թվականի փետրվարի 25-ին Երեւանում ստորագրված` ՀՀ կառավարության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Տեխնիկական աջակցության մասին» շրջանակային համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-584-11.05.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1195. 1965թվականի դեկտեմբերի 4-ին Մանիլայում ստորագրված` Ասիական զարգացման բանկի հիմնադիր համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-585-11.05.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1196. 2005 թվականի մարտի 29-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Միջազգային համագործակցության Ճապոնիայի բանկի միջեւ «Երեւանի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի նախագծի համար» ARM-P2 վարկային համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-596-19.05.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1197. 2005 թվականի մարտի 29-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ճապոնիայի կառավարության միջեւ ՀՀ տնտեսական կայունացման եւ զարգացման ջանքերը ուժեղացնելու նպատակով ճապոնական փոխառության վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված միջազգային պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-597-19.05.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1198. 1997 թվականի հունիսի 27-ին Բրյուսելում ստորագրված «Բազմիցս փոփոխված` 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության մասին «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի ամփոփող արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-605-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1199. 2002 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Բրյուսելում ստորագրված «Բազմիցս փոփոխված եւ 1997 թվականի հունիսի 27-ի արձանագրությամբ ամփոփված 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիային Եվրոպական համայնքին միանալու մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-606-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1200. 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Բրյուսելում ստորագրված «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-607-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1201. 1970 թվականի հուլիսի 6-ին Բրյուսելում ստորագրված «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-608-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1202. 1978 թվականի նոյեմբերի 21-ին Բրյուսելում ստորագրված «Ի փոփոխություն Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի 1970 թվականի հուլիսի 6-ի լրացուցիչ արձանագրություն» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-609-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1203. 1981 թվականի փետրվարի 12-ին Բրյուսելում ստորագրված «Ի փոփոխություն 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ի` Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-610-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1204. 1981 թվականի փետրվարի 12-ին Բրյուսելում ստորագրված «Օդային երթուղիների սպասարկման վճարների մասին» բազմակողմ համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-611-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0
1205. 2005 թվականի ապրիլի 15-ին Երեւանում ստորագրված` ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ 4038AM զարգացման վարկի համաձայնագիր (Երեւանի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-616-08.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1206. 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում ստորագրված «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-617-08.06.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1207. 1996 թվականի հունիսի 9-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-618-08.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1208. 2003 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Յալթայում ստորագրված «Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների բնագավառում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից առարկությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-619-08.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1209. 1928 թվականի հունիսի 16-ին Ժնեւում ստորագրված «Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման ընթացակարգի մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-623-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1210. 1970 թվականի հունիսի 24-ին Ժնեւում ստորագրված «Վճարովի արձակուրդների մասին» վերանայված կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-624-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1211. 1973 թվականի հունիսի 6-ին Ժնեւում ստորագրված «Նվազագույն տարիքի մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-625-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1212. 1921 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ժնեւում ստորագրված «Ամենշաբաթյա հանգստի մասին (արդյունաբերության ոլորտում)» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-626-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1213. 2005 թվականի ապրիլի 7-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ Կովկասյան նախաձեռնության շրջանակներում ֆինանսական համագործակցության մասին» (հատկացման տարին` 2004) համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-627-15.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1214. 2004 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ համագործակցության սկզբունքների եւ հիմունքների մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-628-15.06.2005-ԱՀ-011/0
1215. 2004 թվականի հունվարի 30-ի որոշմամբ ընդունված` 1990 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրված` Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հիմնադիր համաձայնագրի 1-ին հոդվածի փոփոխություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-647-06.07.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1216. 1975 թվականի հունիսի 24-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միգրանտ աշխատողների մասին (լրացուցիչ դրեւյթներ)» թիվ 143 կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-648-06.07.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1217. 1962 թվականի հունիսի 28-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Իրավահավասարության մասին (սոցիալական ապահովության բնագավառում)» թիվ 118 կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-649-06.07.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0
1218. 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ին Մոսկվայում ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին համաձայնագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու կարգի մասին արձանագրությունում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-650-06.07.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1219. 2005 թվականի փետրվարի 23-ին Վիեննայում ստորագրված «ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-654-14.07.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1220. 2005 թվականի ապրիլի 21-ին Վիեննայում ստորագրված` ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի միջեւ գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի փոխառության համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-655-14.07.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1221. 1999 թվականի մարտի 26-ին Հաագայում ստորագրված` Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-656-14.07.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1222. 1949 թվականի հուլիսի 1-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգաին կազմակերպության «Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին» թիվ 97 վերանայված կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-657-14.07.2005-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1223. 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ին Երեւանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Միավորված ազգերի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջեւ համագործակցության համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-663-01.08.2005-ԱՀ,ՍԱ-011/0
1224. 2005 թվականի մայիսի 3-ին Մինսկում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ 2000 թվականի հունվարի 18-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ ազատ առեւտրի մասին համաձայնագրին կից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ ազատ առեւտրի ռեժիմից հանումների մասին արձանագրության մեջ կատարվող ազատ առեւտրի ռեժիմից հանումների վերացման մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-664-01.08.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1225. 1978 թվականի հուլիսի 5-ին Ժնեւում ստորագրված «Բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին» կոնվենցիայի արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-676-12.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1226. 1956 թվականի մայիսի 19-ին Ժնեւում ստորագրված «Բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-677-12.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1227. 1952 թվականի հունվարի 10-ին Ժնեւում ստորագրված «Երկաթուղով փոխադրվող բեռների սահմանահատման դյուրացման մասին» միջազգային կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-678-12.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1228. Ի լրումն 2004 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՆ-621 գրության 1999 թվականի հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի եւ 2003 թվականի մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության վերաբերյալ ՀՀ հայտարարությունների նոր տեքստերի նախագծերը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-679-12.09.2005-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1229. 1964 թվականի հուլիսի 10-ին Վիեննայում ստորագրված` Համաշխարհային փոստային միության կանոնադրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-700-29.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1230. 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Վարշավայում ստորագրված «Դոպինգի դեմ» կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-702-30.09.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0
1231. 1975 թվականի նոյեմբերի 15-ին Ժնեւում ստորագրված «Գլխավոր միջազգային ավտոմայրուղիների մասին» եվրոպական համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-703-30.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1232. 1970 թվականի հուլիսի 1-ին Ժնեւում ստորագրված «Միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին» եվրոպական համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-704-30.09.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1233. 2005 թվականի հուլիսի 20-ին Երեւանում ստորագրված` ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ «Քաղաքային ջեռուցման ծրագիր» զարգացման վարկի համաձայնագիր (4102AM)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-716-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1234. 2005 թվականի հուլիսի 20-ին Երեւանում ստորագրված` ՀՀ եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ «Գյուղական ձեռնարկությունների եւ փոքրածավալ առեւտրային գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր» զարգացման վարկի համաձայնագիր (4095AM)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-717-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1235. 2005 թվականի հունիսի 30-ին Դուշանբեում ստորագրված «ՀՀ եւ Տաջիկստանի Հանրապետության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-718-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1236. 2005 թվականի հունիսի 13-ին Պեկինում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջեւ միմյանց դեսպանությունների տեղակայման համար շենքեր եւ հողամասեր փոխադարձաբար տրամադրելու մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-719-12.10.2005-ԱՀ-011/0
1237. 2001 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-720-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1238. 2005 թվականի հունիսի 10-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Նիդերլանդների Թագավորության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձաբար պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-721-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1239. 1980 թվականի ապրիլի 11-ին Վիեննայում ստորագրված «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան (կից հայտարարություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-722-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1240. 1996 թվականի սեպտեմբերի10-ին Ժնեւում ստորագրված` Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագիրը եւ դրան կից արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-736-09.11.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1241. ՀՀ կառավարության եւ «Լինսի» հիմնադրամի միջեւ փոխըմբռման երկրորդ հուշագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-739-10.11.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
1242. «Իրաքի կայունացման ուժերի կազմում բազմազգ դիվիզիայի (Կենտրոնական հարավ,ԲԱԴ Կ-Հ) ղեկավարման եւ նման այլ հարցերի կարգավորման մասին» փոխըմբռնման հուշագրին միանալու ժամկետը մեկ տարով երկարաձգելու վերաբերյալ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-749-28.11.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1243. 1993 թվականի հունվարի 22-ին Մինսկում ստորագրված «Միջկառավարական սուրհանդակային կապի մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-757-07.12.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1244. 1997 թվականի մայիսի 27-ին Մոսկվայում ստորագրված «Միջկառավարական սուրհանդակային կապի մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-758-07.12.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1245. 2005 թվականի մայիսի 11-ին ստորագրված` ՀՀ կառավարության եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի փոխգործակցության սպայի վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-759-07.12.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0
1246. 2001թ.նոյեմբերի 23-ին Բուդապեշտում ստորագրված «Կիբեռհանցագործությունների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-790-24.01.2006-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1247. 2003 թ. հունվարի 28-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կիբեռհանցագործությունների մասին» կոնվենցիայի «Համակարգչային համակարգերի միջոցով կատարվող ռասիստական եւ քսենոֆոբիական բնույթի արարքների քրեականացման մասին» լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-791-24.01.2006-ԱՀ,ՊԻ-011/0
1248. 2002 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Խոշտանգումների եւ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ