National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ

Նստաշրջաններ

Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-061-25.07.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
2. Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-064-25.07.2003-ՊԻ-010/3ամբ.
3. Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-090-19.08.2003-ՍԱ-010/3ամբ.
4. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան
Պ-0901-02.02.2004-ՍԱ-010/3ամբ.
5. Քաղաքացիական պաշտպանության զորքերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-135-14.10.2003-ՊԱ-010/3ամբ.
6. Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու կարգի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-244-17.03.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/3ամբ.
7. Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-246-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
8. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2461-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
9. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2462-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
10. Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման եւ առեւտրի նախարարությանը հարկային արտոնություն տրամադրելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-245-19.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
11. Հոգեկան առողջության մասին
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-021-09.07.2003-ՍԱ-010
Կ-128-02.10.2003-ՍԱ-010 /3ամբ
12. Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-241-15.03.2004-ՊԱ-010/3ամբ.
13. «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-256-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
14. Չափումների միասնականության ապահովման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2561-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
15. Համապատասխանության գնահատման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2562-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
16. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2563-29.03.2004-ՖՎ-010/3ամբ.
17. Արխիվային գործի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-229-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/3ամբ.
18. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2292-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/3ամբ.
19. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-060-25.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
20. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-089-19.08.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
21. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-062-25.07.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
22. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-137-17.10.2003-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
23. «ՀՀ Նախագահի, ԱԺ պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության անդամների, սահմանադրական դատարանի անդամների, ԱԺ Վերահսկիչ պալատի նախագահի եւ դատավորների կողմից իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առընչությամբ զոհվելու կամ աշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-138-17.10.2003-ՍԱ-010/2ամբ.
24. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Կարեն Կարապետյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-173-26.11.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
25. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Կարեն Կարապետյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-174-26.11.2003-ՊԻ-010/2ամբ.
26. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-219-09.02.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
27. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-008-02.07.2003--010/2ամբ.
28. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-067-28.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
29. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-127-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
30. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1271-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
31. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1272-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
32. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1273-02.10.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
33. ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-045-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
34. «Փախստականների մասին» ՀՀ օրենքոում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-178-01.12.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
35. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1781-01.12.2003-ՖՎ,ՊԻ-010/2ամբ.
36. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-047-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
37. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-109-15.09.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
38. «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-148-30.10.2003-ՍԱ,ՊԻ-010/2ամբ.
39. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Մկրտիչ (Սերժ) Մկրտչյան, Հեղինե Բիշարյան, Մեխակ Մխիթարյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-164-19.11.2003-ԳԿ,ՖՎ-010/2ամբ.
40. «Երեխայի իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-214-27.01.2004-ՍԱ,ԳԿ-010/2ամբ.
41. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2141-27.01.2004-ՍԱ,ԳԿ-010/2ամբ.
42. «Դատավորի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-146-29.10.2003-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
43. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-222-16.02.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/2ամբ.
44. «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ին եւ «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ին հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ տալու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-228-03.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
45. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-199-29.12.2003-ՍԱ-010/2ամբ.
46. «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-220-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
47. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2201-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
48. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2202-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
49. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2203-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
50. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2204-10.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
51. «ՀՀ զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-193-12.12.2003-ՊԱ-010/2ամբ.
52. Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
53. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արարատ Մալխասյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Մկրտիչ (Սերժ) Մկրտչյան, Ռազմիկ Մարտիրոսյան
Պ-215-27.01.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
54. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-231-05.03.2004-ՖՎ,ԳԿ-010/2ամբ.
55. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիազային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-240-15.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
56. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-238-11.03.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
57. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-266-07.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
58. «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Գագիկ Մելիքյան, Արտակ Առաքելյան
Պ-230-04.03.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
59. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան, Ոստանիկ Մարուխյան, Հրայր Կարապետյան, Սամվել Շահգալդյան, Աշոտ Ափոյան
Պ-232-05.03.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
60. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-050-25.07.2003--010/2ամբ.
61. «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-270-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
62. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2701-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
63. «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-297-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
64. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2971-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
65. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-248-23.03.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
66. «ՀՀ ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-302-21.05.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
67. Վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունը

02.02.2004-ՖՎ-010/0
68. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2003 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ-010/0
69. ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ-010/0
70. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության 2004թ. ծրագիրը

216-29.01.2004-ՖՎ-011/0
71. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կրծքանշանի, պատվո մեդալի եւ պատվոգրի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում

02.02.2004--011/0
72. «ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱԺ որոշման նախագիծ

29.01.2004-ՖՎ-011/0
73. Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

16.02.2004-ԵԻ-011/0
74. «Հայխնայբանկում» ավանդադրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնայողական ավանդները վերականգնելու եւ փոխհատուցելու հնարավորություններն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

01.03.2004--011/0
75. «Հայխնայբանկում» ավանդադրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնայողական ավանդները վերականգնելու եւ փոխհատուցելու հնարավորություններն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մասին
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Մուշեղ Մովսիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Հերմինե Նաղդալյան, Միքայել Վարդանյան, Սամվել Սահակյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Աղասի Արշակյան
Պ-12.03.2004--011/0
76. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի հաղորդումը

29.03.2004-ՎԴՄՕ-011/0
77. ՀՀ 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-287-30.04.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ-011/0
78. Եվրոպական կառույցներին Հայաստանի ինտեգրման հարցերի ժամանակավոր հանձնաժողովի երկրորդ հաղորդում

24.05.2004-ԵԻ-011/0
79. Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների եւ մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունը ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի երկրորդ հաղորդումը

07.06.2004-ՎԴՄՕ-011/0
80. ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2002թ. գործունեության վերաբերյալ հաղորդումը
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02.02.2004-ԳԿ
81. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին

02.02.2004-ՖՎ
82. Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2003 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում

227-01.03.2004-ԳԿ
83. ՀՀ կենտրոնական բանկի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվություն

288-03.05.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ,ՊԱ
84. 1989 թվականի նոյեմբերի 16-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Դոպինգի դեմ» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
85. 1985 թվականի օգոստոսի 19-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Մարզական միջոցառումների, մասնավորապես ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ հանդիսատեսի կողմից ցուցաբերված անկարգությունների մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-08.09.2003-ԱՀ-011/0
86. 1977 թվականի հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Ահաբեկչության արգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-168-24.11.2003-ԱՀ,ՊԱ-011/0
87. 2003 թվականի մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Ահաբեկչության արգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1681-24.11.2003-ԱՀ,ՊԱ-011/0
88. 1978 թվականի մարտի 17-ին Ստրասբուրգում ստորագրված Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1683-24.11.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
89. 1946 թվականի փետրվարի 13-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին» (կից վերապահմամբ) կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-175-26.11.2003-ԱՀ-011/0
90. 2003 թվականի ապրիլի 4-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ժողովրդավարության եւ ընտրությունների աջակցության միջազգային ինստիտուտի միջեւ Երեւանում Ժողովրդավարության եւ ընտրությունների աջակցության միջազգային ինստիտուտի ծրագրի իրականացման գրասենյակի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1751-26.11.2003-ԱՀ-011/0
91. 2003 թվականի ապրիլի 3-ին Վաշինգտոնում ստորագրված ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տրանսպորտի դեպարտամենտի դաշնային ավիացիայի ադմինիստրացիայի միջեւ NAT-1-2425 համագործակցության հուշագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-203-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
92. 2003 թվականի մայիսի 23-ին Նյու-Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-204-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
93. 2002 թվականի ապրիլի 3-ին Դուշանբեում ստորագրված «ՀՀ եւ Տաջիկստանի Հանրապետության միջեւ բարեկամության եւ համագործակցության մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-205-13.01.2004-ԱՀ-011/0
94. 2003 թվականի մարտի 26-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Կուբայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-206-13.01.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
95. 2000 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ֆլորենցիայում ստորագրված Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-207-16.01.2004-ԱՀ-011/0
96. 1979 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Պատանդներ վերցնելու դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-208-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
97. 1997 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Ահաբեկչական ռմբահարումների դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-209-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
98. 1999 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» միջազգային կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-210-16.01.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
99. 2003 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Սոֆիայում ստորագրված ՀՀ եւ Բուլղարիայի Հանրապետության միջեւ հյուպատոսական կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-211-16.01.2004-ԱՀ-011/0
100. 2003 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Սոֆիայում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առողջապահության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-212-16.01.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
101. 2003 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Լիտվայի Հանրապետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր տրամադրելու պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-213-16.01.2004-ԱՀ-011/0
102. 1995թ. հունիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի մասնակից պետությունների եւ գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրին մասնակցող այլ պետությունների միջեւ իրենց զինված ուժերի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը եւ դրան կից լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-224-20.02.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
103. 2000թ. հունվարի 29-ին Մոնրեալում ստորագրված Կենսաբանական բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի «Կենսաբանական անվտանգության մասին» կարթագենյան արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-225-20.02.2004-ԱՀ,ՍԱ-011/0
104. 2003 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Լիտվայի Հանրապետության միջեւ քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-234-10.03.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
105. 2003 թվականի մայիսի 30-ին Սանկտ Պետերբուրգում 1992 թվականի հոկտեմբերի 9-ի` Բռնագաղթած անձանց, ազգային փոքրամասնությունների եւ ժողովրդների իրավունքների վերականգնման հետ կապված հարցերով համաձայնագրին կից արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-235-10.03.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
106. 2003 թվականի նոյեմբերի 11-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ 1995թ. մարտի 16-ի «ՀՀ եւ Ռուսաստանյան Դաշնության միջեւ ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին» պայմանագրի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 4 արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-236-10.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
107. 2003 թվականի ապրիլի 28-ին Դուշամբեում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների երկաթուղիների տեխնիկական պատսպարման միասնական համակարգի ստեղծման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-250-24.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
108. 2003 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Բեռնում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Շվեյցարիայի դաշնային խորհրդի միջեւ առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետընդունման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-251-24.03.2004-ԱՀ-011/0
109. 2003 թվականի նոյեմբերի 17-ին Բուխարեստում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ դիվանագիտական եւ ծառայողական անձնագիր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-252-24.03.2004-ԱՀ-011/0
110. 1997 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Վիեննայում ստորագրված «Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին» ՀՀ եւ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջեւ համաձայնագրին կից լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-253-24.03.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
111. 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Նյու Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-260-30.03.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
112. 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Նյու Դելիում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-261-30.03.2004-ԱՀ-011/0
113. 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարությանեւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ ֆինանսական համագործակցության մասին (Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի միջտարածաշրջանային ծրագիր, 2002 թվականի համաձայնություն) համաձայնագիրը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-262-30.03.2004-ԱՀ,ՖՎ,ՍԱ-011/0
114. 2003 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2003-2004 թվականների ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-263-31.03.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
115. 2003թ.մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-267-12.04.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
116. 1999թ.հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիան (կից հայտարարություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-268-12.04.2004-ԱՀ,ՊԻ-011/0
117. 2003 թվականի հուլիսի 21-ին ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-275-23.04.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
118. 2004թ.փետվարի 15-ին Քուվեյթում ստորագրված` ՀՀ եւ Քուվեյթի Պետության միջեւ Քուվեյթի Պետությունում ՀՀ զինված ուժերի կարգավիճակի վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-293-07.05.2004-ԱՀ,ՊԱ-011/0
119. 2003թ. հոկտեմբերի 31-ին Բաքվում ստորագրված «Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-294-07.05.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ, խմբեր  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS