National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ

Նստաշրջաններ

Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Շրջանառության հարկի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-159-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
2. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1591-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
3. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1592-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
4. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1593-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1594-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
6. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1595-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
7. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1596-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
8. Հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-160-28.11.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
9. Արդարադատության ակադեմիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-134-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
10. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1341-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
11. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1342-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
12. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1343-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
13. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1344-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
14. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1345-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
15. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1346-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
16. Կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան
Կ-1259-02.12.2011-ՄԻ-010/3ամբ.
17. «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում հարկային եւ մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-276-06.06.2013-ՏՀ-010/3ամբ.
18. Երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին
Հեղինակներ` Մանվել Գրիգորյան, Սեդրակ Սարոյան, Սամվել Ֆարմանյան
Պ-265-29.05.2013,14.06.2013-ՊԱ-010/3ամբ.
19. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Մանվել Գրիգորյան, Սեդրակ Սարոյան, Սամվել Ֆարմանյան
Պ-2651-29.05.2013,14.06.2013-ՊԱ-010/3ամբ.
20. Իրան-Հայաստան 400 ԿՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային եւ մաքսային վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-032-16.08.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
21. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-300-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
22. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3001-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
23. «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3002-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
24. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3003-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
25. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3004-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
26. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3005-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
27. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3006-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
28. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3007-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
29. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3008-27.09.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
30. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3009-11.11.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
31. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-30010-11.11.2013-ՊԻ-010/3ամբ.
32. Զբաղվածության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-357-02.10.2013,16.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
33. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3571-02.10.2013,16.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
34. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-358-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
35. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3581-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
36. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3582-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
37. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3583-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
38. «Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3584-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
39. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3585-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
40. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3586-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
41. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3587-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
42. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3588-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
43. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3589-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
44. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35810-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
45. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35811-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
46. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35812-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
47. «Դատախազության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35813-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
48. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35814-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
49. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35815-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
50. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35816-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
51. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35817-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
52. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35818-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
53. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35819-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
54. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35820-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
55. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35821-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
56. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35822-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
57. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35823-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
58. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35824-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
59. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35825-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
60. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35826-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
61. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35827-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
62. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35828-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
63. «Փաստաբանության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35829-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
64. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35830-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
65. «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35831-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
66. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35832-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
67. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35833-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
68. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-35834-03.10.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
69. ՀՀ Նախագահի առարկությամբ եւ առաջարկությամբ Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-403-27.11.2013,04.12.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
70. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4031-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
71. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4032-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
72. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4033-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
73. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4034-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
74. ՀՀ Նախագահի առարկությամբ եւ առաջարկությամբ «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4035-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
75. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4036-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
76. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4037-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
77. Պետական նպաստների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4051-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
78. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4054-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
79. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4055-27.11.2013-ՍՀ-010/3ամբ.
80. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-432-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
81. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4321-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
82. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4322-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
83. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4323-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
84. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4324-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
85. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4325-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
86. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4326-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
87. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4327-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
88. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4328-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
89. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4329-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
90. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43210-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
91. «Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43211-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
92. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43212-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
93. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43213-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
94. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43214-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
95. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43215-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
96. «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43216-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
97. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43217-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
98. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-43219-23.04.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
99. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-312-05.08.2013,21.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
100. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3121-05.08.2013,21.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
101. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-088-20.09.2012,31.01.2014-ՖՎ-010/3ամբ.
102. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-408-29.11.2013,08.05.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
103. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4081-29.11.2013,08.05.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
104. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4082-29.11.2013,08.05.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
105. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4083-08.05.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
106. Սննդամթերքի անվտանգության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-543-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
107. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5431-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
108. Անասնաբուժության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5432-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
109. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5433-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
110. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5434-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
111. Բուսասանիտարիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5435-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
112. Կերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5436-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
113. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5437-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
114. Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5438-18.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
115. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-550-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
116. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5501-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
117. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5502-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
118. «Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5503-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
119. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5504-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
120. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5505-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
121. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5506-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
122. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5507-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
123. Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5508-18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
124. «Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրք» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3122-21.06.2014-ԳԲ-010/3ամբ.
125. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5509-21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
126. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55010-21.06.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
127. «Պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատույց մասնավորեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-009-19.06.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
128. Արդյունաբերական քաղաքականության մասին
Հեղինակներ` Միքայել Մելքումյան, Հերմինե Նաղդալյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-397-26.11.2013,31.01.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
129. Պետական գույքի կառավարման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ-010/3ամբ.
130. Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-175-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
131. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1751-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
132. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1752-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
133. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1753-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
134. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1754-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
135. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1755-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
136. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-1756-11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ-010/3ամբ.
137. Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-621-03.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
138. Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-665-15.11.2014,17.11.2014-ՏՏ-010/3ամբ.
139. Սոցիալական աջակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-405-27.11.2013,21.10.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
140. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4052-27.11.2013,21.10.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
141. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4053-27.11.2013,21.10.2014-ՍՀ-010/3ամբ.
142. Մարդկանց թրաֆիքինգի եւ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման եւ աջակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-514-08.05.2014,18.09.2014-ՄԻ-010/3ամբ.
143. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5141-08.05.2014,18.09.2014-ՄԻ-010/3ամբ.
144. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5142-08.05.2014,18.09.2014-ՄԻ-010/3ամբ.
145. Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-593-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
146. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5931-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
147. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5932-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
148. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5933-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
149. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5934-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
150. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5935-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
151. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5936-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
152. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5937-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
153. Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5938-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
154. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5939-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
155. «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-59310-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
156. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-59311-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
157. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-59312-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/3ամբ.
158. Տեսչական մարմինների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-639-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
159. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6391-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
160. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6392-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
161. «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6393-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
162. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6394-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
163. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6395-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
164. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6396-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
165. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6397-15.10.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
166. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-664-15.11.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
167. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6641-15.11.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
168. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6642-15.11.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
169. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6643-15.11.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
170. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5143-12.12.2014-ՄԻ-010/3ամբ.
171. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6398-12.12.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
172. Մաքսային կարգավորման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-687-12.12.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
173. Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններիների միջեւ անուղղակի հարկերի հաշվարկման եւ վճարման առանձնահատկությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6871-12.12.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
174. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6872-12.12.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
175. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6873-12.12.2014-ՏՀ-010/3ամբ.
176. Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-390-22.11.2013-ՊԱ-010/3ամբ.
177. Գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-202-04.02.2013-ԳԿ-010/3ամբ.
178. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-670-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
179. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6701-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
180. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6702-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
181. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6703-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
182. «Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6704-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
183. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6705-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
184. «Մարդահամարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6706-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
185. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6707-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
186. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6708-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
187. «Էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6709-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
188. «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67010-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
189. «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67011-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
190. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67012-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
191. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67013-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
192. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67014-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
193. «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67015-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
194. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67016-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
195. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-67017-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/3ամբ.
196. Զորամասերի եւ զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-695-22.12.2014-ՊԱ-010/3ամբ.
197. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6951-22.12.2014-ՊԱ-010/3ամբ.
198. Ողջիի, Փխրուտի, Արծվանիկի պոչամբարներում կուտակված եւ կուտակվող, ինչպես նաեւ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության արդյունքում գոյացած եւ գոյացող արտադրական լցակույտերի մշակման ներդրումային ծրագրի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-786-14.05.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
199. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի եւ հարակից տարածքների զարգացման եւ ներդրումների խրախուսման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-817-12.06.2015-ՏՏ-010/3ամբ.
200. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8171-12.06.2015-ՏՏ-010/3ամբ.
201. Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-857-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
202. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8571-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
203. «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8572-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
204. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8573-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
205. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8574-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
206. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8575-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
207. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8576-09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
208. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8577-09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
209. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8578-09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
210. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8579-09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
211. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-85710-09.11.2015-ՏՀ-010/3ամբ.
212. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-920-14.12.2015-ԳԲ-010/3ամբ.
213. «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով առաջացած տույժերից ազատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1000-06.05.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
214. Դեղերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-770-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
215. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7701-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
216. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7702-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
217. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7703-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
218. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7704-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
219. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7705-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
220. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7706-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
221. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7707-27.04.2015-ԱՄ-010/3ամբ.
222. Պրոբացիայի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-976-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
223. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9762-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
224. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9763-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
225. Վարչական իրավախատումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9764-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
226. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9765-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
227. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9768-01.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
228. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-960-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
229. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9601-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
230. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9602-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
231. Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9603-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
232. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9604-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
233. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9605-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
234. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9606-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
235. «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9607-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
236. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9608-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
237. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9609-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
238. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-96010-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
239. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-96011-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
240. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-96012-16.05.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
241. «Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու եւ «Երեւան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1003-06.05.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
242. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-991-18.04.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
243. Ֆինանսական համահարթեցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1056-07.09.2016-ՏՏ-010/3ամբ.
244. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10561-07.09.2016-ՏՏ-010/3ամբ.
245. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1115-11.11.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
246. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11151-11.11.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
247. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11152-11.11.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
248. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11153-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
249. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11154-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
250. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11155-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
251. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11156-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
252. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11157-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
253. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11158-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
254. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11159-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
255. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-111510-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
256. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-111511-12.12.2016-ՊԱ-010/3ամբ.
257. Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-449-27.02.2014-ՊԱ-010/3ամբ.
258. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4491-27.02.2014-ՊԱ-010/3ամբ.
259. «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11089-15.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
260. Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-996-02.05.2016,13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
261. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9961-02.05.2016,13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
262. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9962-02.05.2016,13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
263. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9963-02.05.2016,13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
264. Հասարակական կազմակերպությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-894-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
265. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8941-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
266. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8942-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
267. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8943-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
268. «Արհեստակցական միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8944-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
269. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8945-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
270. «Հակագնագցման (հակադեմփինգային) եւ փոխհատուցման միջոցների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8946-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
271. «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8947-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
272. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8948-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
273. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8949-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
274. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89410-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
275. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89411-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
276. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89412-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
277. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89413-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
278. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89414-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
279. «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89415-10.11.2015,06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
280. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-89416-06.09.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
281. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9964-13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
282. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9965-13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
283. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9966-13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
284. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9967-13.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
285. Կուսակցությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1095-11.10.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
286. Ազգային ժողովի կանոնակարգ
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-1108-31.10.2016,29.11.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
287. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-1119-15.11.2016,28.11.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
288. Գնումների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1112-09.11.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
289. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10951-13.12.2016-ՄԻ-010/3ամբ.
290. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11082-13.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
291. «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11083-13.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
292. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11084-13.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
293. «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11085-13.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
294. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11086-13.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
295. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1134-12.12.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
296. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11341-12.11.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
297. «Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11342-12.12.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
298. Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու եւ անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11343-12.12.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
299. Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11344-12.11.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
300. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11345-12.11.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
301. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11346-12.12.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
302. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11347-12.12.2016-ՏՀ-010/3ամբ.
303. «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արմեն Ռուստամյան
Պ-11088-15.12.2016-ՊԻ-010/3ամբ.
304. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-002-14.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
305. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հարապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0021-14.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
306. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-003-15.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
307. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0031-15.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
308. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0032-15.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
309. «Սեւանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-004-18.06.2012-ԳԲ-010/2ամբ.
310. «Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0041-18.06.2012-ԳԲ-010/2ամբ.
311. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-006-18.06.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
312. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-866-02.04.2010-ԱՄ-010/2ամբ.
313. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-956-28.07.2010-ԳԲ-010/2ամբ.
314. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1112-04.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
315. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11121-04.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
316. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11122-04.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
317. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11123-04.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
318. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1207-12.07.2011-ԱՄ-010/2ամբ.
319. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-1236-09.09.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
320. «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1262-31.10.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
321. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովիկ Աբրահամյան, Դավիթ Հարությունյան
Պ-005-18.06.2012,07.09.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
322. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-001-14.06.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
323. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-089-25.09.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
324. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-023-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
325. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0231-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
326. «Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0232-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
327. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0233-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
328. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0234-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
329. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0235-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
330. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0236-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
331. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0237-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
332. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0238-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
333. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0239-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
334. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02311-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
335. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02312-20.07.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
336. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02313-18.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
337. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-02314-18.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
338. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-105-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
339. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-106-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
340. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-107-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
341. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1071-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
342. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1072-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
343. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1073-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
344. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1074-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
345. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1075-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
346. «Հարկային ծառայության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1076-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
347. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1077-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
348. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1078-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
349. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1079-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
350. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10710-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
351. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10711-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
352. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-110-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
353. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1101-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
354. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1102-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
355. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1103-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
356. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1104-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
357. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1105-03.10.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
358. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108-03.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
359. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-141-09.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
360. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1411-09.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
361. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-116-12.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
362. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հարապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-54-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-103-03.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
363. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1031-03.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
364. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1032-03.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
365. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1033-03.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
366. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1034-03.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
367. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-109-03.10.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
368. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-148-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
369. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1481-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
370. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1482-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
371. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1483-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
372. Հայաuտանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաuտատելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-054-24.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
373. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Հովհաննես Մարգարյան, Հեղինե Բիշարյան, Վարդան Այվազյան
Կ-132-24.10.2012,09.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
374. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Հովհաննես Մարգարյան, Հեղինե Բիշարյան, Վարդան Այվազյան
Կ-1321-24.10.2012,09.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
375. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-136-02.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
376. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-140-08.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
377. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1401-08.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
378. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-115-12.10.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
379. «Ընդերքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-161-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
380. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-162-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
381. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-163-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
382. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-164-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
383. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-165-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
384. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-166-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
385. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-167-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
386. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-168-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
387. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-174-10.12.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
388. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1225-02.09.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
389. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-12251-02.09.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
390. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հերմինե Նաղդալյան, Էդուարդ Շարմազանով, Մնացական Մնացականյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-018-11.07.2012,07.09.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
391. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Էդուարդ Շարմազանով, Մնացական Մնացականյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Հերմինե Նաղդալյան
Պ-020-11.07.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
392. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-022-20.07.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
393. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0221-20.07.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
394. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0222-20.07.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
395. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Հակոբ Հակոբյան
Պ-044-21.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
396. «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-057-24.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
397. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0571-24.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
398. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-182-20.12.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
399. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության անդամների, սահմանադրական դատարանի անդամների, վերահսկիչ պալատի նախագահի եւ դատավորների կողմից իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ զոհվելու կամ աշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1821-20.12.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
400. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1822-20.12.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
401. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1823-20.12.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
402. «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-210-08.02.2013,22.02.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
403. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-028-06.08.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
404. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0281-06.08.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
405. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-117-17.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
406. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-118-17.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
407. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արմեն Բաբայան, Արծվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան
Պ-128-18.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
408. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արմեն Բաբայան, Արծվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան
Պ-1281-18.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
409. «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Էդուարդ Շարմազանով, Մնացական Մնացականյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Հերմինե Նաղդալյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-019-11.07.2012,07.09.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
410. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-169-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
411. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1691-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
412. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1692-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
413. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-041-21.08.2012,12.03.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
414. «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0411-21.08.2012,12.03.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
415. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-055-24.08.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
416. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0551-24.08.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
417. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Աղվան Վարդանյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Բաբայան
Պ-096-01.10.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
418. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Աղվան Վարդանյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Բաբայան
Պ-0961-01.10.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
419. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Աղվան Վարդանյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Բաբայան
Պ-0962-01.10.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
420. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-021-18.07.2012,20.12.2012-ՄԻ-010/2ամբ.
421. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0211-20.12.2012-ՄԻ-010/2ամբ.
422. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-151-22.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
423. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-154-23.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
424. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Հայկ Գրիգորյան
Պ-171-06.12.2012,29.01.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
425. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետությա օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Դավիթ Հարությունյան
Պ-178-13.12.2012,29.01.2013-ԱՄ-010/2ամբ.
426. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Դավիթ Հարությունյան
Պ-1781-13.12.2012,29.01.2013-ԱՄ-010/2ամբ.
427. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-188-24.12.2012,25.02.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
428. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-217-26.02.2013,18.03.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
429. «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-218-26.02.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
430. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2181-26.02.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
431. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2182-26.02.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
432. «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2183-26.02.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
433. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2184-26.02.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
434. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-033-16.08.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
435. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-183-20.12.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
436. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1831-20.12.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
437. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-191-28.12.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
438. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-197-25.01.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
439. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1971-25.01.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
440. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-224-15.03.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
441. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-225-21.03.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
442. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-248-15.05.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
443. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2481-15.05.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
444. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-039-17.08.2012,25.02.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
445. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0391-17.08.2012,25.02.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
446. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-142-09.11.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
447. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1421-09.11.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
448. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-146-13.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
449. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասիսն
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-170-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
450. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1701-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
451. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1702-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
452. Հայաստանի Հանրապեության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1703-30.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
453. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-181-20.12.2012,29.01.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
454. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-187-24.12.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
455. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-193-14.01.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
456. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-144-09.11.2012,26.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
457. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-220-26.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
458. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-222-11.03.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
459. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2221-11.03.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
460. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-285-14.06.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
461. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-226-21.03.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
462. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2261-21.03.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
463. «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-238-05.04.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
464. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-277-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
465. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2771-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
466. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2772-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
467. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2773-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
468. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-278-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
469. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2781-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
470. «Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2782-06.06.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
471. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արա Բաբլոյան, Հերմինե Նաղդալյան, Էդուարդ Շարմազանով, Գագիկ Մինասյան, Մկրտիչ Մինասյան, Արտակ Դավթյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Կորյուն Նահապետյան, Արտակ Զաքարյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Մնացական Մնացականյան, Տաճատ Վարդապետյան, Նաիրա Կարապետյան, Արաիկ Հովհաննիսյան, Կարինե Պողոսյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Իշխան Խաչատրյան, Աբրահամ Մանուկյան, Մանվել Բադեյան, Կարեն Ավագյան
Պ-198-29.01.2013,12.03.2013-ԱՄ-010/2ամբ.
472. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-318-29.08.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
473. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-029-14.08.2012-ԱՄ-010/2ամբ.
474. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-038-17.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
475. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0381-17.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
476. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-046-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
477. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0461-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
478. «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-048-23.08.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
479. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արթուր Գեւորգյան, Հայկ Բաբուխանյան
Պ-101-02.10.2012,28.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
480. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արթուր Գեւորգյան, Հայկ Բաբուխանյան
Պ-1011-28.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
481. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Էդմոն Մարուքյան
Պ-196-22.01.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
482. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Էլինար Վարդանյան, Վահան Բաբայան
Պ-091-28.09.2012,07.02.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
483. «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Գալուստ Սահակյան, Արծվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Գագիկ Ջհանգիրյան, Թեւան Պողոսյան, Դավիթ Հարությունյան
Պ-262-22.05.2013,29.08.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
484. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Վարդան Այվազյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-1175-20.05.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
485. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-214-13.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
486. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-241-19.04.2013,10.06.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
487. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
Պ-279-10.06.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
488. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Մարտին Սարգսյան
Պ-313-13.08.2013,28.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
489. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-273-05.06.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
490. ՀՀ Նախագահի առարկությամբ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Վարդան Այվազյան
Պ-334-23.09.2013,27.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
491. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-354-02.10.2013,17.10.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
492. ՀՀ Նախագահի առարկությամբ «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Վարդան Այվազյան
Պ-3341-27.11.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
493. «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-307-25.07.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
494. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3071-25.07.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
495. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3072-25.07.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
496. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-360-11.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
497. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-045-22.08.2012-ՍՀ-010/2ամբ.
498. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հովհաննես Սահակյան, Արտակ Զաքարյան, Կարինե Աճեմյան
Պ-305-23.07.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
499. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-150-21.11.2012-ԳԲ-010/2ամբ.
500. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-309-05.08.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
501. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-355-02.10.2013,14.11.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
502. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-356-02.10.2013,14.11.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
503. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-389-22.11.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
504. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-401-26.11.2013,29.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
505. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-402-26.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
506. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4021-26.11.2013,29.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
507. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4022-26.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
508. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4023-04.12.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
509. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հերմինե Նաղդալյան, Վոլոդյա Բադալյան, Մնացական Մնացականյան
Պ-388-19.11.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
510. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-394-22.11.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
511. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-320-29.08.2013,26.11.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
512. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-327-17.09.2013-ԳԲ-010/2ամբ.
513. «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-404-27.11.2013,11.12.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
514. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4041-27.11.2013,11.12.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
515. «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-419-19.12.2013,20.12.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
516. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4191-19.12.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
517. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4192-19.12.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
518. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4193-19.12.2013-ՖՎ-010/2ամբ.
519. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Զարուհի Փոստանջյան, Արամ Մանուկյան, Աղվան Վարդանյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Էդմոն Մարուքյան, Հովհաննես Սահակյան
Պ-370-25.10.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
520. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Զարուհի Փոստանջյան, Արամ Մանուկյան, Աղվան Վարդանյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Էդմոն Մարուքյան
Պ-3701-25.10.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
521. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովիկ Աբրահամյան, Գալուստ Սահակյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Դավիթ Հարությունյան, Կարինե Պողոսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-263-24.05.2013,15.10.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
522. «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-051-23.08.2012-ԳԲ-010/2ամբ.
523. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-047-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
524. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0471-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
525. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0472-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
526. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0474-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
527. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0475-22.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
528. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-503-25.04.2014,12.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
529. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-501-23.04.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
530. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5011-23.04.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
531. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5012-23.04.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
532. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-194-18.01.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
533. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-328-18.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
534. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3281-18.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
535. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-335-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
536. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3351-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
537. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3352-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
538. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-502-23.04.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
539. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-510-05.05.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
540. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-504-25.04.2014,08.05.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
541. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5041-08.05.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
542. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Հովհաննես Սոֆոյան, Արմեն Մխիթարյան, Միքայել Մելքումյան
Պ-494-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
543. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-517-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
544. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-374-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
545. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3741-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
546. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3742-30.10.2013,06.02.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
547. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3744-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
548. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3745-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
549. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3746-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
550. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3747-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
551. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3748-30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
552. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3749-28.04.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
553. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-498-23.04.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
554. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-515-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
555. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5151-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
556. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5152-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
557. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5153-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
558. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5154-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
559. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5155-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
560. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5156-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
561. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5157-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
562. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5158-08.05.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
563. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Արտակ Դավթյան
Պ-371-29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ-010/2ամբ.
564. «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-135-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
565. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1351-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
566. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1352-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
567. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1353-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
568. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1354-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
569. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1355-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
570. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1356-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
571. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1357-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
572. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1358-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
573. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1359-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
574. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-13510-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
575. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-13511-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
576. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-13512-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
577. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-13513-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
578. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-13514-01.11.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
579. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-376-04.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
580. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3761-04.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
581. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արման Սահակյան, Սամվել Ֆարմանյան, Նաիրա Կարապետյան, Տաճատ Վարդապետյան, Լեւոն Մարտիրոսյան, Էդմոն Մարուքյան
Պ-412-05.12.2013,05.03.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
582. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արման Սահակյան, Սամվել Ֆարմանյան, Նաիրա Կարապետյան, Տաճատ Վարդապետյան, Լեւոն Մարտիրոսյան, Էդմոն Մարուքյան
Պ-4121-05.03.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
583. «Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-440-07.02.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
584. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-443-11.02.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
585. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4431-11.02.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
586. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-459-12.03.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
587. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-466-19.03.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
588. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-508-30.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
589. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-509-05.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
590. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5091-05.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
591. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5092-05.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
592. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5093-05.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
593. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5094-05.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
594. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-499-23.04.2014,12.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
595. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4991-23.04.2014,12.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
596. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4992-12.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
597. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4993-12.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
598. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-310-05.08.2013,18.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
599. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-524-16.05.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
600. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-544-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
601. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5441-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
602. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5442-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
603. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5443-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
604. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5444-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
605. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5445-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
606. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5446-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
607. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-545-18.06.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
608. «Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-547-18.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
609. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-548-18.06.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
610. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-549-18.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
611. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5095-21.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
612. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-586-05.09.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
613. «Պետական նյութական պահուստի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-131-24.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
614. «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1311-24.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
615. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-152-22.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
616. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Խոսրով Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Մնացական Մնացականյան, Արմեն Մխիթարյան, Հակոբ Հակոբյան
Պ-342-30.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
617. «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Խոսրով Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Մնացական Մնացականյան, Արմեն Մխիթարյան, Հակոբ Հակոբյան
Պ-3421-30.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
618. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Հերմինե Նաղդալյան
Պ-564-11.07.2014,05.09.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
619. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-569-25.07.2014,05.09.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
620. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-655-06.11.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
621. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6211-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
622. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6212-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
623. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6213-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
624. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6214-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
625. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6215-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
626. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6216-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
627. «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6217-03.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
628. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-638-15.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
629. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-361-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
630. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3611-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
631. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3612-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
632. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3613-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
633. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3614-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
634. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-362-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
635. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3621-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
636. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3622-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
637. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3623-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
638. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3624-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
639. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3625-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
640. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3626-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
641. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3627-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
642. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3628-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
643. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-363-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
644. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3631-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
645. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3632-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
646. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3633-14.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
647. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-368-18.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
648. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-037-17.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
649. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0371-17.08.2012-ԳԿ-010/2ամբ.
650. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-359-09.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
651. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-558-30.06.2014-ՏՏ-010/2ամբ.
652. «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-622-03.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
653. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6221-03.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
654. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6222-03.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
655. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6223-22.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
656. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6224-22.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
657. «Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6225-22.10.2014,12.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
658. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-623-03.10.2014-ՏՏ-010/2ամբ.
659. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-624-03.10.2014,18.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
660. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-625-03.10.2014,05.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
661. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-651-27.10.2014,03.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
662. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6511-27.10.2014,03.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
663. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6512-03.11.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
664. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-652-03.11.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
665. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6521-03.11.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
666. «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-316-27.08.2013,18.10.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
667. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-329-19.09.2013,21.02.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
668. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3291-19.09.2013,21.02.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
669. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3292-19.09.2013,21.02.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
670. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-330-20.09.2013,21.02.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
671. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-3301-20.09.2013,21.02.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
672. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-430-20.01.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
673. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4301-20.01.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
674. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-444-12.02.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
675. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-585-04.09.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
676. «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-679-10.12.2014,16.12.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
677. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6791-10.12.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
678. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6792-10.12.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
679. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6793-10.12.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
680. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6794-10.12.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
681. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-680-10.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
682. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6801-10.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
683. «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6802-10.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
684. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-681-10.12.2014-ՏՏ-010/2ամբ.
685. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-682-11.12.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
686. «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6821-11.12.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
687. «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6822-11.12.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
688. «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6823-11.12.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
689. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-684-12.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
690. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6841-12.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
691. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-685-12.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
692. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-686-12.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
693. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-244-30.04.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
694. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-712-31.01.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
695. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հայկ Բաբուխանյան, Մարգարիտ Եսայան, Կարինե Աճեմյան
Պ-463-14.03.2014,16.05.2014-ՄԻ-010/2ամբ.
696. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-704-26.01.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
697. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7041-26.01.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
698. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7042-26.01.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
699. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7043-26.01.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
700. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7044-26.01.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
701. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-725-21.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
702. «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջեւ անուղղակի հարկերի հաշվարկման եւ վճարման առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7251-21.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
703. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7252-21.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
704. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-705-26.01.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
705. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-722-18.02.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
706. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7221-18.02.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
707. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Գագիկ Մինասյան, Արծվիկ Մինասյան, Սամվել Նիկոյան, Հրանտ Բագրատյան, Խոսրով Հարությունյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Մհեր Շահգելդյան
Պ-646-21.10.2014,27.11.2014-ՖՎ-010/2ամբ.
708. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Գագիկ Մինասյան, Արծվիկ Մինասյան, Սամվել Նիկոյան, Հրանտ Բագրատյան, Խոսրով Հարությունյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Մհեր Շահգելդյան
Պ-6461-21.10.2014,27.11.2014-ՖՎ-010/2ամբ.
709. «Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Գագիկ Մինասյան, Արծվիկ Մինասյան, Սամվել Նիկոյան, Հրանտ Բագրատյան, Խոսրով Հարությունյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Մհեր Շահգելդյան
Պ-6462-21.10.2014,27.11.2014-ՖՎ-010/2ամբ.
710. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտակ Զաքարյան, Զարուհի Փոստանջյան, Կորյուն Նահապետյան, Թեւան Պողոսյան, Շիրակ Թորոսյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Հեղինե Բիշարյան, Արաիկ Հովհաննիսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-701-16.01.2015,25.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
711. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտակ Զաքարյան, Զարուհի Փոստանջյան, Կորյուն Նահապետյան, Թեւան Պողոսյան, Շիրակ Թորոսյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Հեղինե Բիշարյան, Արաիկ Հովհաննիսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-702-16.01.2015,25.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
712. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-470-24.03.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
713. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4701-24.03.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
714. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-468-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
715. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4681-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
716. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4682-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
717. «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4683-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
718. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4684-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
719. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4685-20.03.2014,20.02.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
720. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Արա Բաբլոյան
Պ-230-29.03.2013,14.05.2013-ԱՄ-010/2ամբ.
721. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-298-15.07.2013-ԱՄ-010/2ամբ.
722. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-735-10.03.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
723. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-465-19.03.2014,30.05.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
724. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-726-23.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
725. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7261-23.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
726. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7262-23.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
727. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-736-17.03.2015,24.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
728. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7361-17.03.2015,24.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
729. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7362-17.03.2015,24.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
730. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7363-17.03.2015,24.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
731. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7364-17.03.2015,24.03.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
732. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7263-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
733. «Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7264-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
734. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7265-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
735. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-774-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
736. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7741-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
737. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-777-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
738. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7771-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
739. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-776-04.05.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
740. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7761-04.05.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
741. «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արծվիկ Մինասյան, Միքայել Մանուկյան, Արմեն Ռուստամյան, Թեւան Պողոսյան, Աղվան Վարդանյան, Արմեն Բաբայան
Պ-765-20.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
742. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-488-08.04.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
743. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Էդմոն Մարուքյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-763-20.04.2015,02.06.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
744. «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-775-04.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
745. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-796-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
746. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7961-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
747. «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7962-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
748. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7963-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
749. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7964-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
750. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7965-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
751. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7966-26.05.2015,11.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
752. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-816-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
753. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8161-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
754. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8162-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
755. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8163-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
756. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8164-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
757. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8165-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
758. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8166-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
759. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8167-12.06.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
760. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-820-12.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
761. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-656-11.11.2014,02.02.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
762. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6561-11.11.2014,02.02.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
763. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-688-16.12.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
764. «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-789-15.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
765. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7891-15.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
766. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7892-15.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
767. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-784-13.05.2015,09.06.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
768. «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-785-13.05.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
769. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-787-14.05.2015,01.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
770. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Բաբայան, Միքայել Մանուկյան, Հայկ Բաբուխանյան
Պ-792-19.05.2015-ՄԻ-010/2ամբ.
771. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-797-26.05.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
772. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-801-29.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
773. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-813-11.06.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
774. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8131-11.06.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
775. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8132-11.06.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
776. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8133-11.06.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
777. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8134-11.06.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
778. «Երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-818-12.06.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
779. «Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-819-12.06.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
780. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-513-07.05.2014,02.09.2014-ԱՄ-010/2ամբ.
781. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-5131-07.05.2014,02.09.2014-ԱՄ-010/2ամբ.
782. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
Պ-5132-07.05.2014,02.09.2014-ԱՄ-010/2ամբ.
783. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Միքայել Մելքումյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Էլինար Վարդանյան
Պ-721-17.02.2015,02.04.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
784. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-814-11.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
785. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-453-28.02.2014,26.08.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
786. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4531-28.02.2014,26.08.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
787. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Սահակյան, Արտակ Դավթյան, Գագիկ Մինասյան, Գագիկ Մելիքյան
Պ-871-14.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
788. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Սահակյան, Արտակ Դավթյան, Գագիկ Մինասյան, Գագիկ Մելիքյան
Պ-8711-14.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
789. «Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-839-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
790. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8391-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
791. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8392-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
792. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8393-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
793. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8394-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
794. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8395-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
795. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-728-24.02.2015,10.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
796. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7284-24.02.2015,10.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
797. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-658-13.11.2014-ԳԲ-010/2ամբ.
798. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-869-13.10.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
799. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-870-14.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
800. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-860-01.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
801. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-864-05.10.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
802. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8641-05.10.2015,09.11.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
803. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8642-05.10.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
804. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8643-05.10.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
805. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8644-05.10.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
806. «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի եւ հարակից տարածքների զարգացման եւ ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8645-09.11.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
807. «Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-874-19.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
808. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-877-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
809. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8771-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
810. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8772-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
811. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8773-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
812. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8774-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
813. «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջեւ անուղղակի հարկերի հաշվարկման եւ վճարման առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8775-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
814. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8776-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
815. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8777-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
816. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8778-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
817. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8779-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
818. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-87710-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
819. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-87711-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
820. «Կուտակային կենսաթոշակների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-87712-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
821. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-87713-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
822. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-87714-22.10.2015,03.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
823. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-884-26.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
824. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-885-26.10.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
825. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Իշխան Խաչատրյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-791-08.12.2009-ՏՀ-010/2ամբ.
826. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխութուններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-393-22.11.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
827. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-570-29.07.2014-ՏՏ-010/2ամբ.
828. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Արաիկ Հովհաննիսյան, Արծվիկ Մինասյան, Մարգարիտ Եսայան, Թեւան Պողոսյան, Մնացական Մնացականյան, Ստեփան Մարգարյան
Պ-574-01.08.2014-ՏՏ-010/2ամբ.
829. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-863-05.10.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
830. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-451-28.02.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
831. Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-845-12.08.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
832. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-576-08.08.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
833. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-724-19.02.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
834. «Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-306-23.07.2013,11.12.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
835. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-500-23.04.2014,06.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
836. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5001-23.04.2014,06.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
837. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-827-16.06.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
838. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-866-08.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
839. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8661-08.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
840. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-919-12.12.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
841. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9191-12.12.2015,15.12.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
842. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9192-12.12.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
843. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-391-22.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
844. «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-392-22.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
845. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-458-05.03.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
846. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4581-05.03.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
847. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-516-08.05.2014,10.12.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
848. «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5161-08.05.2014,10.12.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
849. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5162-08.05.2014,10.12.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
850. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5163-08.05.2014,10.12.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
851. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-617-02.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
852. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6171-02.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
853. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-618-02.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
854. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6181-02.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
855. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-630-08.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
856. «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկային բյուրոների գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6301-08.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
857. «Վարկային կազմակերպությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6302-08.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
858. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6303-08.10.2014,18.12.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
859. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-650-27.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
860. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6501-27.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
861. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6502-27.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
862. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6503-27.10.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
863. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-698-26.12.2014,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
864. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-727-24.02.2015,09.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
865. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-737-18.03.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
866. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7371-18.03.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
867. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային եւ ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-762-17.04.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
868. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վահե Էնֆիաջյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Դոխոլյան
Կ-434-01.02.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
869. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-803-01.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
870. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-841-27.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
871. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-635-10.10.2014-ՍՀ-010/2ամբ.
872. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-906-03.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
873. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-908-07.12.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
874. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9081-07.12.2015-ՏՏ-010/2ամբ.
875. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-910-08.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
876. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-916-10.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
877. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-918-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
878. «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9181-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
879. Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9182-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
880. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9183-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
881. «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9184-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
882. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9185-11.12.2015,21.12.2015-ՊԱ-010/2ամբ.
883. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-904-02.12.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
884. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9041-02.12.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
885. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Խաչատուր Քոքոբելյան, Միքայել Մելքումյան
Պ-853-17.09.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
886. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-949-18.02.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
887. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-950-18.02.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
888. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9501-18.02.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
889. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Ռուբիկ Հակոբյան, Զարուհի Փոստանջյան, Թեւան Պողոսյան
Պ-176-11.12.2012,08.11.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
890. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Հերմինե Նաղդալյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Արմեն Մխիթարյան, Կարինե Պողոսյան, Հեղինե Բիշարյան, Արտակ Դավթյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Շուշան Պետրոսյան
Պ-532-23.05.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
891. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Գարեգին Նուշիկյան, Միքայել Մելքումյան, Հակոբ Հակոբյան, Խաչատուր Քոքոբելյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-955-26.02.2016-ՏՀ-010
Կ-961-11.03.2016-ՏՀ-010 /2ամբ
892. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Գարեգին Նուշիկյան, Միքայել Մելքումյան, Հակոբ Հակոբյան, Խաչատուր Քոքոբելյան, ՀՀ կառավարություն
Պ-9551-26.02.2016-ՏՀ-010
Կ-9611-11.03.2016-ՏՀ-010 /2ամբ
893. «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-938-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
894. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9381-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
895. «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9382-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
896. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9383-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
897. «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններկատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9384-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
898. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9385-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
899. «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9386-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
900. «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-975-01.04.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
901. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9751-01.04.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
902. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9752-05.04.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
903. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9753-05.04.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
904. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-294-27.06.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
905. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-495-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
906. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4951-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
907. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-711-02.02.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
908. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-850-09.09.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
909. «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-856-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
910. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8561-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
911. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8562-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
912. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8563-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
913. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8564-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
914. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-915-10.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
915. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9151-10.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
916. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-930-30.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
917. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1001-06.05.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
918. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1002-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
919. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10021-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
920. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10022-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
921. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10023-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
922. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10024-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
923. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10025-06.05.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
924. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-981-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
925. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9811-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
926. «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9812-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
927. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1013-24.05.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
928. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-299-15.07.2013,06.06.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
929. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1015-01.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
930. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-428-28.12.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
931. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-788-15.05.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
932. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-886-28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
933. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8861-28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
934. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8862-28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
935. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8863-28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
936. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8864-28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
937. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-962-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
938. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9621-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
939. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9622-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
940. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9623-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
941. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1012-24.05.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
942. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1016-06.06.2016,09.06.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
943. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10161-06.06.2016,09.06.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
944. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1021-10.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
945. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1022-13.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
946. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10221-13.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
947. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10222-13.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
948. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-699-30.12.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
949. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-751-03.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
950. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7511-03.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
951. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-755-09.04.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
952. «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-832-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
953. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8321-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
954. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8322-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
955. «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8323-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
956. «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8324-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
957. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8325-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
958. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8326-01.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
959. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-837-15.07.2015-ԱՄ-010/2ամբ.
960. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8371-15.07.2015-ԱՄ-010/2ամբ.
961. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-984-06.04.2016,17.06.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
962. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1032-24.06.2016,27.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
963. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10321-24.06.2016,27.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
964. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10322-24.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
965. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-781-11.05.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
966. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-802-01.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
967. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-8021-01.06.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
968. «Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-840-20.07.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
969. «Տոհմային անասնաբուծության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-844-07.08.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
970. «Ինկասացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-865-06.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
971. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-891-06.11.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
972. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում Հոդված 1. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-907-03.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
973. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-932-11.01.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
974. «Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-934-12.01.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
975. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-936-14.01.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
976. «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-952-19.02.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
977. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-971-25.03.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
978. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Էդմոն Մարուքյան
Կ-1048-01.09.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
979. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1054-06.09.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
980. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-965-17.03.2016-ԱՄ-010/2ամբ.
981. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9651-17.03.2016-ԱՄ-010/2ամբ.
982. «Հայաստանի Հանրապետությւան կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1067-26.09.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
983. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1065-20.09.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
984. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1047-16.08.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
985. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1066-24.09.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
986. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10661-24.09.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
987. «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10662-24.09.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
988. «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-614-30.09.2014,04.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
989. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6141-30.09.2014,04.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
990. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-6142-30.09.2014,04.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
991. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-957-01.03.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
992. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1042-21.07.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
993. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10421-21.07.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
994. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10422-21.07.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
995. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10423-21.07.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
996. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10424-21.07.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
997. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1046-16.08.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
998. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1045-08.08.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
999. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1072-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1000. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10721-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1001. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10722-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1002. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10723-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1003. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10724-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1004. «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10725-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1005. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10726-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1006. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10727-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1007. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10728-26.09.2016-ՄԻ-010/2ամբ.
1008. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10451-14.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1009. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-761-16.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
1010. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7611-16.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
1011. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1089-07.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1012. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10891-07.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1013. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10892-07.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1014. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1096-11.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1015. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1097-11.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1016. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10971-11.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1017. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1085-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1018. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10851-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1019. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10852-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1020. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10853-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1021. «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10854-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1022. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10855-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1023. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10856-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1024. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10857-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1025. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10858-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1026. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10859-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1027. «Ակտիվների արժեթղթավորման եւ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108510-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1028. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108511-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1029. «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108512-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1030. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1107-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1031. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11071-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1032. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11072-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1033. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1038-18.07.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1034. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10381-18.07.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1035. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10382-18.07.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1036. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10383-18.07.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
1037. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն
Կ-1076-29.09.2016-ՊԻ-010
Կ-1111-08.11.2016-ՊԻ-010 /2ամբ
1038. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-928-29.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
1039. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9281-29.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
1040. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9282-29.12.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
1041. «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-983-06.04.2016,04.07.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1042. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9831-06.04.2016,04.07.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1043. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-990-18.04.2016,13.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1044. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9901-18.04.2016,13.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1045. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1014-01.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1046. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10141-01.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1047. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1037-11.07.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
1048. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1077-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1049. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10771-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1050. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10772-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1051. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10773-07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1052. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1123-22.11.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
1053. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1125-30.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1054. «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11251-30.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1055. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11252-30.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
1056. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1120-15.11.2016,12.12.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
1057. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1124-30.11.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1058. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1126-30.11.2016,14.12.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1059. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11261-12.12.2016,14.12.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1060. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1130-07.12.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1061. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1132-12.12.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
1062. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1133-12.12.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1063. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11331-12.11.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1064. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11332-12.11.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1065. «Անձնական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11333-12.12.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1066. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1141-21.12.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1067. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Ռուզաննա Մուրադյան
Պ-873-16.10.2015,22.10.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
1068. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1052-05.09.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1069. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10521-05.09.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1070. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտակ Սարգսյան, Արթուր Ստեփանյան, Վահրամ Մկրտչյան
Պ-479-28.03.2014,05.09.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
1071. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1104-24.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1072. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1151-17.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1073. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-031-16.08.2012-ԳԲ-010/2ամբ.
1074. «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-272-06.06.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
1075. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2721-06.06.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
1076. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2722-06.06.2013-ՊԱ-010/2ամբ.
1077. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-297-15.07.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
1078. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-798-29.05.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
1079. «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7981-29.05.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
1080. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7982-29.05.2015-ԳԲ-010/2ամբ.
1081. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-771-28.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
1082. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-868-12.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
1083. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1062-20.09.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
1084. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1063-20.09.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
1085. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-10631-20.09.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
1086. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1081-03.10.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
1087. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1105-25.10.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1088. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1109-03.11.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
1089. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1110-08.11.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
1090. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1131-09.12.2016,03.02.2017-ՍՀ-010/2ամբ.
1091. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11311-09.12.2016,03.02.2017-ՍՀ-010/2ամբ.
1092. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11312-09.12.2016,03.02.2017-ՍՀ-010/2ամբ.
1093. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1155-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1094. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11551-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1095. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11552-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1096. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Խաչատուր Քոքոբելյան
Կ-1137-21.12.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
1097. «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1148-13.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1098. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11481-13.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1099. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1162-04.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1100. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11621-04.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1101. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1163-04.02.2017,17.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1102. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11631-04.02.2017,17.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1103. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11632-04.02.2017,17.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1104. «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11633-04.02.2017,17.02.2017-ՏՀ-010/2ամբ.
1105. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1167-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1106. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11671-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1107. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-11672-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1108. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1168-14.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1109. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1169-15.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
1110. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1180-25.02.2017-ՊԱ-010/2ամբ.
1111. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2011 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1379-07.05.2012-ՏՀ-010/0
1112. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-104-03.10.2012-ԱՀ,ԱՄ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ-010/0
1113. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-243-30.04.2013-ՏՀ-010/0
1114. Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-353-02.10.2013-ԱՄ,ԱՀ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ-010/0
1115. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2013 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-506-30.04.2014-ՏՀ-010/0
1116. Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-620-02.10.2014-ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ,ՖՎ-010/0
1117. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-779-08.05.2015-ՏՀ-010/0
1118. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-862-05.10.2015-ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ,ՖՎ-010/0
1119. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-997-02.05.2016-ՏՀ-010/0
1120. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1082-03.10.2016-ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ,ՖՎ-010/0
1121. Հովհաննես Սահակյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

30.04.2014--011/0
1122. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1378-02.05.2012-ՖՎ-011/0
1123. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման առաջին նստաշրջանի հաշվիչ հանձնաժողովի ձեւավորման կարգի մասին

31.05.2012--011/0
1124. Հովիկ Աբրահամյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1125. Դավիթ Հարությունյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1126. Հերմինե Նաղդալյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1127. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման մշտական հանձնաժողովների թիվը, անվանումները եւ գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին

31.05.2012--011/0
1128. Էդուարդ Շարմազանովին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1129. Հակոբ Հակոբյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1130. Էլինար Վարդանյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1131. Արտակ Դավթյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1132. Ստեփան Մարգարյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1133. Վարդան Այվազյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1134. Գագիկ Մինասյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1135. Արա Բաբլոյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1136. Արտակ Զաքարյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1137. Նաիրա Զոհրաբյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1138. Սամվել Բալասյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1139. Կորյուն Նահապետյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

31.05.2012--011/0
1140. ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-007-18.06.2012--011/0
1141. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

1142. Պատգամավոր Վարդան Մինասի Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու միջնորդագրի մասին

094-28.10.2012--011/0
1143. Մարտուն Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

22.10.2012--011/0
1144. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2013 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր

133-30.10.2012-ՖՎ-011/0
1145. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նիստերի ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան
Պ-129-22.10.2012-ՊԻ-011/0
1146. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-245-02.05.2013-ՖՎ-011/0
1147. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-250-18.05.2013--011/0
1148. Գագիկ Ղազինյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի անդամ ընտրելու մասին

11.09.2013--011/0
1149. Գրիգոր Բադիրյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի անդամ ընտրելու մասին

11.09.2013--011/0
1150. Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-341-30.09.2013,03.10.2013-ՊԻ-011/0
1151. Գեւորգ Սուրիկի Կոստանյանին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ նշանակելու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-30.09.2013--011/0
1152. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր

372-30.10.2013-ՖՎ-011/0
1153. Իշխան Սերժիկի Զաքարյանին Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակելու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-11.11.2013--011/0
1154. Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հեղինե Բիշարյան
Պ-448-21.02.2014,25.02.2014--011/0
1155. Գալուստ Սահակյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու մասին

28.04.2014--011/0
1156. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-507-30.04.2014-ՖՎ-011/0
1157. «Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Խոսրով Հարությունյան
Պ-525-16.05.2014-ՏՀ-011/0
1158. ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-529-19.05.2014--011/0
1159. Արթուր Ջավադյանին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ նշանակելու մասին

19.05.2014--011/0
1160. Արայիկ Թունյանին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակելու մասին

09.06.2014--011/0
1161. «Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Վարդան Այվազյան
Պ-542-16.06.2014-ՏՀ-011/0
1162. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր

654-03.11.2014-ՖՎ-011/0
1163. Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-772-30.04.2015-ՖՎ-011/0
1164. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովին մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) իրականացնելու հանձնարարություն տալու մասին
Հեղինակներ` Արմեն Ռուստամյան, Ռուբիկ Հակոբյան, Աղվան Վարդանյան, Թեւան Պողոսյան, Արծվիկ Մինասյան, Էդմոն Մարուքյան, Միքայել Մանուկյան, Արմեն Բաբայան
Պ-757-11.04.2015,14.05.2015-ՏՀ-011/0
1165. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-849-21.08.2015,05.10.2015-ՊԻ-011/0
1166. Հայկ Քոթանյանին Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին

07.12.2015--011/0
1167. Արմեն Մկրտչյանին Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին

07.12.2015--011/0
1168. Կորյուն Առաքելյանին Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին

07.12.2015--011/0
1169. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 31-ի ԱԺՈ-004-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրելու համար Ազգային ժողովին թեկնածու առաջարկելու կարգի մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Սահակյան, Խոսրով Հարությունյան, Արտակ Դավթյան, Գագիկ Մելիքյան, Վահրամ Մկրտչյան, Գագիկ Մինասյան, Միքայել Մելքումյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Արծվիկ Մինասյան, Տիգրան Ուրիխանյան
Պ-939-22.01.2016,29.01.2016-ՊԻ-011/0
1170. Արման Թաթոյանին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրելու մասին

23.02.2016--011/0
1171. Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-995-02.05.2016-ՖՎ,ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ-011/0
1172. Տիգրան Հակոբյանին Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին

13.09.2016--011/0
1173. Արթուր Սարգսի Դավթյանին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ նշանակելու մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-13.09.2016--011/0
1174. Տիգրան Մուկուչյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին