Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.11.2002
Հոդված 1. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 օգոստոսի 2001 թվականի, ՀՕ-201) մաս կազմող «2001-2003 թվականներին մասնավորեցման (կամ լուծարման) առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների), մասնավորեցման օբյեկտների (այդ թվում՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված) եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների» վերնագրով N1 ցանկում կատարել հետեւյալ փոփոխություններն ու լրացումները՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության եւ առեւտրի նախարարության հատուկ ծրագրեր ճյուղի ընկերությունների ցանկը 62340 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողով.
 
«62375 «Արիակ» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Արտաշատի խճուղի 5/2».

բ) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսության ճյուղի ընկերությունների ցանկը 62366 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62376 «Սակավ տարածված բուսատեսակներ գիտաարտադրական» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Ծովակալ Իսակովի 22
62377 «Ույծի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ Սյունիքի մարզ,
գ. Զարթոնք
62378 «Շենիկի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Շենիկ
62379 «Վարդենիսի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ քաղ. Վարդենիս,
Երեւանյան 22
62380 «Սպիտակի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ քաղ. Սպիտակ
62381 «Ախուրյանի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
62382 «Կախակնի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ Գեղարքունիքի մարզ,
գ.Կախակն
62383 «Գորիսի տնկարան» ՊՓԲԸ ք. Գորիս
62384 «Էջմիածնի տնկարան» ՊՓԲԸ քաղ. Էջմիածին,
Մարգարայի խճուղի
62385 «Իջեւանի գյուղկենդանիների տոհմային գործի եւ արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Իջեւան
62386 «Տաշիրի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Տաշիր
62387 «Գորիսի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ  քաղ. Գորիս
62388 «Նաիրիի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ քաղ. Եղվարդ
62389 «Կոտայքի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան
62390 «Հրազդանի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ քաղ. Հրազդան
62391 «Եղեգնաձորի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր
62392 «Վարդենիսի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Վարդենիս,

Շահումյան 2

62393 «Ալավերդու գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Ալավերդի
62394 «Մեղրու գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Մեղրի
62395 «Արթիկի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ քաղ. Արթիկ
62396 «Ալագյազի ոչխարաբուծական» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Արագած
62397 «Ախուրյանի ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
62398 «ԲՇՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Ավետիսյան 80 
62399 «Սպիտակ» գյուղատնտեսական արտադրա-գիտական» ՊՓԲԸ քաղ. Սպիտակ».

գ) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ընկերությունների ցանկը 62142 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62400 «Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Մաշտոցի 22
62401 «Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Խորենացու 160
62402 «Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Էջմիածնի խճուղի 109».

դ) Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի նախարարության ընկերությունների ցանկը 62163 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողով՝
 
«62403 «Դրոյի անվան մարզա-մշակութային կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Ապարան».

ե) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության ընկերությունների ցանկը 62351 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62404 «Բուժվերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Ծարավ Աղբյուրի 55ա
62405 «Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Ծարավ Աղբյուրի 55ա
62406 «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Ծարավ Աղբյուրի 55ա».

զ) Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության ընկերությունների ցանկը 62371 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62407 «Լուսմատ» ՓԲԸ  քաղ. Երեւան,
Արշակունյաց 44
62408 «Բարի երթ» ՓԲԸ  քաղ. Երեւան,
Ավանեսովի 1
62409 «Տիրաստ» ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Ամիրյան 26».

է) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչության ընկերությունների ցանկը 62171 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62410 «Հրազդան - 6» ՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Ծովակալ Իսակովի 11ա
62411 «Հրազդան - 7» ՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Կառավարական տուն 1».

ը) Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության ընկերությունների ցանկից հետո ավելացնել հետեւյալ տողերը՝

«Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն
 
62412 «Շինմոնտաժ» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Արարատյան 84». 

թ) Երեւանի քաղաքապետարանի ընկերությունների ցանկը 62374 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62413 «Թիվ 4 կլինիկական ծննդատուն» ԱՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Նորքի 3-րդ զանգված, Գյուրջյան 6
62414 «Թիվ 2 մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ԱՊՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 1ա
62415 «Ընտանիքի պլանավորման եւ սեռական առողջության կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Աբովյան 56
62416 «Թիվ 1 մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ԱՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Դիմիտրովի 89
62417 «Մանուկ պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Երեւան, 
Աբովյան 60».

ժ) Սյունիքի մարզպետարանի ընկերությունների ցանկը 62058 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
«62418 «Կապանի ստոմատոլոգիական 
պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 
քաղ. Կապան, 
Լեռնագործների 5ա
62419 «Սիսիանի Կ.Գրիգորյանի անվան 
ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Սիսիան,
Որոտանի 10
62420 «Գորիսի ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

քաղ.Գորիս,
Մաշտոցի 1
62421 «Քաջարանի ստոմատոլոգիական

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

քաղ. Քաջարան,
Բակունցի 1»:

Հոդված 2. Օրենքի մաս կազմող՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1995 թվականի ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի «Ձեռնարկություններ (օբյեկտներ), որոնց սեփականաշնորհումը կատարվում է նրանց աշխատավորական կոլեկտիվների եւ այլ անձանց նախաձեռնությամբ» վերնագրով N 2 ցանկում մանրածախ առեւտուր ճյուղի օբյեկտների ցանկից հանել հետեւյալ տողը՝
 
«10181 

168

Զինառի թ. 683 հանրախանութ

Երեւան, Դավիթաշեն 1-ին թաղամաս 32

7 կոլեկտիվի կող.»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16 դեկտեմբերի 2002թ.
ՀՕ-463