Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2002

Հոդված 1. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 օգոստոսի 2001 թվականի, ՀՕ-201) 5-րդ հոդվածով նախատեսված «2001-2003 թվականներին մասնավորեցման (կամ լուծարման) առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների), մասնավորեցման օբյեկտների (այդ թվում՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված) եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների» ցանկի՝

ա) 213-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

բ) 216-րդ կետի 5-րդ սյունակից հանել «մասնավորեցնել առանձին օրենքով» բառերը.

գ) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ընկերությունների ցանկը 62402 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
62422 «Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական
կենտրոն» ՊՓԲԸ
քաղ. Երեւան,
Ֆուչիկի 30
62423 «Արմենիա» հանրապետական բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երեւան, Աջափնյակ, Մարգարյան 6

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

28 հունվարի 2003թ.
ՀՕ-500