Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.03.1998

«Օշական» մանկական վերականգնողական կենտրոն» պետական ձեռնարկության շահութահարկի հարկվող օբյեկտը նվազեցնել Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկություններից եւ կազմակերպություններից 1996 թվականին ստացված բարեգործական հատկացումների չափով՝ միաժամանակ ազատելով նրան նաեւ այդ բարեգործական հատկացումներից հաշվարկված շահութահարկը սահմանված ժամկետներում պետական բյուջե չվճարելու համար
տույժերից։

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Ռ. Քոչարյան

14 ապրիլի 1998 թ.
ՀՕ-206