Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԷԿ»ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.10.1998

«Հայկական ԱԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի գումարը նվազեցնել 1997 թվականի հուլիսի 1-ից հետո Ռուսաստանի
Դաշնության պետական վարկի հաշվին Ռուսաստանի Դաշնությունում ձեռք բերված արտադրական նպատակներով օգտագործելու համար նախատեսված ապրանքատեսակների գծով հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված
եւ վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարների չափով: 
  
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Ռ. Քոչարյան

4 նոյեմբերի 1998 թ.
ՀՕ-253