Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 10.06.1998
Հոդված 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 126 155 292 0 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 146 886 553 5 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝ 20 731 261 5 հազար դրամ:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Երեւան
22 հուլիսի 1998 թ.
ՀՕ-235