Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.05.2005

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի աղյուսակի 13-րդ` «Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2-րդ կետով.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Ավտոտրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների չափումներ

ԿՄ

Բ

-

Փ

Մ

-

Հ

Վ

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

04.06.2005
ՀՕ-100