Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.09.2005

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 111-րդ հոդվածով եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կանոնակարգի 77-րդ հոդվածով, առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը դնել հանրաքվեի:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

28 սեպտեմբերի 2005 թվականի,
քաղ. Երեւան
Ն-206-3