Armenian   Russian    
2001 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.03.2001

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի թիվ 7 հավելվածի`

ա) "ընդամենը" բաժնում` "ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4330.039718588" տողը փոխարինել "ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4330.042838589" տողով,

- նույն բաժնում "II. Կրթական oբյեկտների շինարարություն 1965.35268 24" տողը փոխարինել "II. Կրթական oբյեկտների շինարարություն 1965.3 5580 25" տողով.

բ) "ԼՈՌՈՒ մարզ" բաժնում`

- "ԼՈՌՈՒ մարզ" 1551.0229418" տողը փոխարինել "ԼՈՌՈՒ մարզ" 1551.0 260619" տողով,

- "II. Կրթական oբյեկտների շինարարություն 1064.3229212" տողը փոխարինել "II. Կրթական oբյեկտների շինարարություն 1064.3260413" տողով,

- "1. ք. Վանաձորի թիվ 19 դպրոց 120.0 փոխանցիկ1" տողը փոխարինել "1. գ. Բազումի դպրոց 70.01921" տողով,

- ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տող` "13. գ. Պուշկինոյի դպրոց 50.01201":

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22 մարտի 2001 թ.
ՀO-150