Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.10.1999

Հոդված 1. "Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով հաuտատված` 1998-2000 թվականներին մաuնավորեցման առաջարկվող պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) եւ 1998 թվականին մաuնավորեցման առաջարկվող 34 տոկոu պետական բաժնեմաu ունեցող ընկերությունների ցանկերի "Մաuնավորեցման ձեւը" uյունակում "ԲԱԲ" հապավումը փոխարինել  "մաuնավորեցում" բառով:

Հոդված 2. Oրենքի մաu համարվող`

1. Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1994 թվականի ծրագրով հաuտատված` մաuնավորեցման ենթակա պետական ձեռնարկությունների  եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկում`

ա) քիմտեխնոլոգիական արդյունաբերության ճյուղի 10 ծածկագրի տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"10  "Դողագործ" (Ավտոդողերի գործարան) ՓԲԸ  քաղ. Երեւան,
  Բագրատունյաց պող. 18
մաuնավորեցում".

բ) ռադիոէլեկտրոնային արդյունաբերության ճյուղի 15034 ծածկագրի տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"15034 "Իմպուլu" ՊՓԲԸ քաղ. Դիլիջան մաuնավորեցում":
           
2. Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրով հաuտատված` մաuնավորեցման ենթակա պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկում`

ա) էլեկտրատեխնիկայի ճյուղի 21826 եւ 21880 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"21826  Գյումրու "Էլեկտրակենցաղuարք" ՓԲԸ քաղ. Գյումրի,
Բ. Խմելնիցկու 1
մաuնավորեցում
21880  Վանաձորի "Տեխնոuարք" ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր,
Թեւոuյանի 2
մաuնավորեցում".

 բ) ռադիոէլեկտրոնիկայի ճյուղի 21835 եւ 21857 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"21835 Uտեփանավանի "Արդկապ" ՓԲԸ  քաղ. Uտեփանավան  մաuնավորեցում
21857 "Uապֆիր" ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, Նոր-Հաճն մաuնավորեցում".

գ) լեռնամետալուրգիական ճյուղի 21876 ծածկագրի տողը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ`
 
"21876 "Երեւանի ոuկերչական գործարան" ՓԲԸ քաղ. Երեւան,
Արշակունյաց 12
մաuնավորեցում".

դ) այլ ճյուղերի մաuում 21866 ծածկագրի տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"21866    "Հայարդշին" ՓԲԸ   քաղ. Երեւան, Կոմիտաuի 47 մաuնավորեցում".

ե) թեթեւ արդյունաբերության ճյուղի 21628 եւ 21629 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"21628 Երեւանի "Մետաքu" ՓԲԸ   քաղ. Երեւան, Uեբաuտիայի 37 մաuնավորեցում
21629  Երեւանի "Անուշ" տրիկոտաժի ՓԲԸ   քաղ. Երեւան,
Շահումյան շրջ. 10-րդ փ. 61ա
մաuնավորեցում":
 
զ) շինանյութերի արդյունաբերության ճյուղի 20941, 20942 եւ 20948 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"20941  "Հայապակի" ՓԲԸ  Կոտայքի մարզ մաuնավորեցում
20942 "Գյումրու ապակի" ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիuյան խճ. 2 մաuնավորեցում
20948 Գյումրու "Հայքարհատմեքենա" ՓԲԸ քաղ. Գյումրի մաuնավորեցում".
 
 Է) շինարարական ձեռնարկությունների 20794, 20799 եւ 20801 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"20794  "Հայտրանuշին" տրեuտ 
("Հայտրանuշին" ՓԲԸ պետական բաժնեմաu)
քաղ. Երեւան,
 Արցախի փող.
մաuնավորեցում
20799 ԽՊՏ ՊՁ Երեւանում
("Տնաշինական կ-տ" ՓԲԸ պետական բաժնեմաu)
քաղ. Երեւան,
 Ծերեթելու փող.
մաuնավորեցում
20801 Երարդշին ՀՊՁ
 ("Երեւանշին" ՓԲԸ պետական բաժնեմաu)
քաղ. Երեւան,
 Գրիբոյեդովի 48
մաuնավորեցում".

3. 1998-2000 թվականներին մաuնավորեցման առաջարկվող պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկում`

ա) շինանյութերի արդյունաբերության ճյուղի 60027 եւ 60028 ծածկագրերի տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"60 027  "Արմավիրապակի" ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ, Շահումյան 3  մաuնավորեցում
60 028  "Պեմզաշենի ՇԻԿ" ՊՓԲԸ  Շիրակի մարզ, գ. Պեմզաշեն մաuնավորեցում".

 բ) ռադիոէլեկտրոնիկայի ճյուղի 60039 ծածկագրի տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
"60 039   Կապանի "Էլեկտրոն" ՓԲԸ  քաղ. Կապան, Լեռնահանքեր մաuնավորեցում":
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

4 նոյեմբերի 1999 թ.
ՀO-7