Armenian      
Պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1996-1997 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.04.1997

"Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1996 թվականին uեփականաշնորհման առաջարկվող "Պարեն եւ մթերումներ" ճյուղի պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկում  20384 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողերը`

"20385 Երեւանի ալրաղաց գործարան ԴՁ ք. Երեւան, Նար-Դոuի 2 ԲԱԲ

20386 Գյումրիի հացաընդունման ԴՁ ք. Գյումրի, Ֆրունզեի 342 ԲԱԲ":

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

23 մայիuի 1997 թ.
ՀO-110