Armenian      
Պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1996-1997 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.11.1997

,,Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մաuին,, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1996 թվականին uեփականաշնորհման առաջարկվող ,,Պարեն եւ մթերումներ,, ճյուղի պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկը 20387 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետեւյալ տողով.

,,20388 ,,Հայհացահատիկ,, գործակալությունպետական բաժնետիրական ընկերություն` ք.Երեւան,Խանջյան 13ա ԲԱԲ,,:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

11 դեկտեմբերի 1997թ.
ՀO-160