Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2006

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի աղյուսակը  լրացնել   հետեւյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ կետով`
 
  «  17.2 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառ
 1.   Մանկատների կազմակերպում, երեխաների ցերեկային  խնամքի կազմակերպում, երեխաների ժամանակավոր խնամքի կազմակերպում ԿՄ  Բ   -     -     -  
-  
 Հ Վ
 2.    Ծեր եւ հաշմանդամ քաղաքացիների խնամքի եւ սպասարկման կազմակերպում  ԿՄ  Բ   -  -  -  - Հ Վ»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից  վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

06.07.2006
ՀՕ-150