Armenian   Russian    
Մաքսային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.10.2006

Հոդված 1. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (3 հուլիսի 2002 թվականի, ՀՕ-402-Ն) 13-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել «կամ այլ» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

ա) առաջին մասի «կամ այլ» բառերը փոխարինել «առաջատար կամ գլխավոր» բառերով.

բ) երկրորդ մասի երկրորդ պարբերությունում «կառավարման (տեղական ինքնակառավարման)» բառերը փոխարինել «կառավարման, տեղական ինքնակառավարման» բառերով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

25.10.2006
ՀՕ-167