Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 07.06.2007
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Տիգրան ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ ընտրել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ:

 ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ `  Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
7 հունիսի 2007 թվականի,
քաղ. Երեւան
Ն-001-4