Armenian     English  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 17.06.2008

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքը

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում ընդգրկվում են հետեւյալ նախարարությունները.

1) աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի նախարարություն.

2) առողջապահության նախարարություն.

3) արդարադատության նախարարություն.

4) արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

5) արտաքին գործերի նախարարություն.

6) բնապահպանության նախարարություն.

7) գյուղատնտեuության նախարարություն.

8) էկոնոմիկայի նախարարություն.

9) էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն.

10) կրթության եւ գիտության նախարարություն.

11) մշակույթի նախարարություն.

12) պաշտպանության նախարարություն.

13) սպորտի եւ երիտաuարդության հարցերի նախարարություն.

14) սփյուռքի նախարարություն.

15) տարածքային կառավարման նախարարություն.

16) տրանuպորտի եւ կապի նախարարություն.

17) քաղաքաշինության նախարարություն.

18) ֆինանuների նախարարություն:

Հոդված 2. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում ընդգրկվում է 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

21.06.2008
ՀՕ-79


13.06.2013 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
17.11.2014 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
19.02.2016 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
29.09.2016 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
31.05.2017 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին