Armenian      
Վարչատարածքային բաժանման մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 06.10.2009

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 4-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երրորդ պարբերությունով.

«Սույն օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի  78-րդ կետում  նշված Պարույր Սեւակ, 2.10-րդ  բաժնի 5-րդ կետում  նշված  Ազատամուտ եւ 49-րդ կետում նշված Ոսկեպար համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների կարգավորումից հետո:»:

Հոդված 2. Օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի 78-րդ, 2.10-րդ բաժնի 5-րդ եւ 49-րդ կետերը  համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«78 Պարույր Սեւակ Պարույր Սեւակ գյուղ
5   Տիգրանաշեն գյուղ
  Ազատամուտ Ազատամուտ գյուղ
    Բարխուդարլու գյուղ
49 Ոսկեպար Ոսկեպար գյուղ
    Ասկիպար գյուղ»:

Հոդված 3. Օրենքի հավելված 8.1-ի «Հրազդան-Ծաղկաձոր սահմանագիծը` «Ե»-«Զ»» եւ հավելված 8.3-ի «Ծաղկաձոր-Հրազդան սահմանագիծը`  «Բ»-«Գ»» հատվածները համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 


«ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային եւ Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, Ծաղկաձոր-Երեւան  մայրուղով,   թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է   հարավ-արեւմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արեւմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, ապա  հարավ-արեւմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս-արեւմուտք,  անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է  հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հարավ-արեւելք, հյուսիս-արեւելք, ապա նորից հարավ-արեւելք,  անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արեւմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում  է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արեւմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս-արեւմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա արեւմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետեւ սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետեւ անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս-արեւմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արեւմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային եւ Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի  ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է: 


ԾԱՂԿԱՁՈՐ - ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան, քաղաքային եւ Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, Ծաղկաձոր-Երեւան  մայրուղով,   թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է   հարավ-արեւմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արեւմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, ապա  հարավ-արեւմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս արեւմուտք,  անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է  հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հարավ-արեւելք, հյուսիս-արեւելք, ապա նորից հարավ-արեւելք,  անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արեւմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում  է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետեւ թեքվում է հյուսիս-արեւմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արեւմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս-արեւմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա արեւմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետեւ սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետեւ անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, ապա հյուսիս-արեւմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արեւմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային եւ Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի  ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում :»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում :»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.2. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:»:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.3. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:»:

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.4. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:»:

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.5. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:»:

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.6. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:»:

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.7. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:»:

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.8. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:»:

Հոդված 13.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.9. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:»:

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.10. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:»:

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:»:

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.12. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:»:

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.13. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:»:

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.14. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:»:

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.15. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:»:

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.16. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:»:

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.17. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:»:

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.18. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:»:

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.19.   Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.19-ում:»:

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.20. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:»:

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.21. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական  համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:»:

Հոդված 26.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.22. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:»:

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.23. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:»:

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ  բովանդակությամբ 11.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.24. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:»:

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.25. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:»:

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.26.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:»:

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.27. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:»:

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.28. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:»:

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.29.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:»:

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.30. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.30-ում:»:

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.31. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր  Սեւակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սեւակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:»:

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.32. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:»:

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.33. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:»:

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.34. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:»:

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.35. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:»:

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 11.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.36. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:»:

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների  վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում :»:

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:»:

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.2. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:»:

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.3. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արեւաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արեւաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:»:

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.4. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:»:

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.5. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:»:

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.6. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:»:

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.7. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:»:

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.8. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:»:

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.9. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:»:

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.10. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:»:

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.11. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:»:

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.12. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:»:

Հոդված 54.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.13. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:»:

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:»:

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.15. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:»:

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.16. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:»:

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.17. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:»:

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.18. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:»:

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.19. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:»:

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.20. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:»:

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 12.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.21. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:»:

Հոդված  63. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ  13.1-13.36-ում :»:

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:»:

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.2. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:»:

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.3. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.3-ում:»:

Հոդված 67.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.4. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.4-ում:»:

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.5. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.5-ում:»:

Հոդված 69.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.6. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.6-ում:»:

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.7. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.7-ում:»:

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.8. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.8-ում:»:

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.9. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.9-ում:»:

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.10. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.10-ում:»:

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.11. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.11-ում:»:

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.12. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.12-ում:»:

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.13-ում:»:

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.14. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում :»:

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.15. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.15-ում:»:

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.16. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.16-ում:»:

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.17. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.17-ում:»:

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.18. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում:»:

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.19. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.19-ում:»:

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.20-ում:»:

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.21. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.21-ում:»:

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.22. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.22-ում:»:

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.23. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.23-ում:»:

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.24. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.24-ում:»:

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.25-ում:»:

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.26. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:»:

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.27. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.27-ում:»:

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.28. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:»:

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.29.  Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.29-ում:»:

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.30. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.30-ում:»:

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.31. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.31-ում:»:

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.32. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.32-ում:»:

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.33. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.33-ում:»:

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.34. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.34-ում:»:

Հոդված 98. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.35. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.35-ում:»:

Հոդված 99. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 13.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.36. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.36-ում:»:

Հոդված 100. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

02.11.2009
ՀՕ-190