Armenian English      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 31.05.2012
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը  ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Հովիկ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  ընտրել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ:
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԸ ՎԱՐՈՂ
Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

31 մայիսի 2012 թվականի,
քաղ. Երեւան
ԱԺՈ-001-Ն         

31.05.2012
-