Armenian      
Հարկային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2012

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«Հարկային ծառայողի աշխատավարձի մակարդակները
Աշխատավարձի բնականոն աճը
Հարկային տեսչության 2-րդեւ1-ին կարգի մասնագետ
Հարկային տեսչության հարկային տեսուչ, օպերլիազոր, վերադաս հարկային մարմնի 2-րդ կարգի մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի 1-ին կարգի մասնագետ
Հարկային տեսչության առաջատար մասնագետ, հարկային տեսչության ավագ հարկային տեսուչ, ավագ օպերլիազոր
Վերադաս հարկային մարմնի հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի օպերլիազոր
Հարկային տեսչության գլխավոր մասնագետ, հարկային տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչ, գլխավոր օպերլիազոր
Վերադաս հարկային մարմնի հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպերլիազոր
Վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս հարկային մարմնի հատկապես կարեւորագույն գործերով քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ քննիչ, հարկային տեսչության բաժնի պետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպերլիազոր
Հարկային տեսչության պետի տեղակալ, վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետ
Հարկային մարմնի վարչության պետի տեղակալ, հարկային տեսչության պետ
Հարկային մարմնի վարչության պետ
Հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալ
11
Աճ չկա
1.69
2.16
2.50
2.85
3.25
3.72
4.27
4.90
5.42
5.95
6.48
10
Երեք տարին մեկ
1.65
2.11
2.46
2.82
3.22
3.67
4.22
4.83
5.37
5.90
6.42
9
1.60
2.06
2.43
2.79
3.19
3.63
4.17
4.76
5.32
5.84
6.37
8
1.56
2.02
2.39
2.76
3.15
3.59
4.11
4.70
5.27
5.79
6.32
7
Երկու տարին մեկ
1.51
1.97
2.36
2.73
3.11
3.55
4.06
4.64
5.21
5.74
6.26
6
1.46
1.93
2.32
2.69
3.06
3.50
4.01
4.57
5.16
5.69
6.21
5
1.42
1.88
2.30
2.66
3.02
3.46
3.96
4.51
5.11
5.63
6.16
4
Յուրաքանչյուր տարի
1.37
1.83
2.26
2.61
2.98
3.41
3.90
4.47
5.06
5.58
6.11
3
1.32
1.79
2.23
2.58
2.94
3.36
3.85
4.41
5.00
5.53
6.05
2
1.28
1.74
2.19
2.54
2.90
3.32
3.79
4.34
4.95
5.48
6.00
1
1.23
1.69
2.16
2.50
2.85
3.25
3.72
4.27
4.90
5.42
5.95»:

2) 5-րդ կետի «7.1 գործակցով» բառերը փոխարինել «7.75 գործակցով» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.11.2012
ՀՕ-198