Armenian      
Մաքսային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2012

Հոդված 1. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-402-Ն օրենքի 41.1-ին հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Մաքսային ծառայողի աշխատավարձի մակարդակները
Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը
Մ/Ծ կրտսեր պաշտոններ
Մ/Ծ առաջատար պաշտոններ
Մ/Ծ գլխավոր պաշտոններ
Մ/Ծ բարձրագույն պաշտոններ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի մաքսային տեսուչ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի ավագ մաքսային տեսուչ
վերադաս մաքսային մարմնի տեսուչ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի գլխավոր մաքսային տեսուչ վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի հերթափոխի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի բաժանմունքի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի հերթափոխի պետի տեղակալ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի բաժանմունքի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի ավագ մաքսային տեսուչ, վերադաս մաքսային մարմնի քննիչ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան բաժնի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժանմունքի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի հերթափոխի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի հերթափոխի պետի տեղակալ
վերադաս մաքսային մարմնի գլխավոր մաքսային տեսուչ, վերադաս մաքսային մարմնի ավագ քննիչ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժանմունքի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի հատկապես կարեւորագույն գործերով քննիչ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժնի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի վարչության պետի տեղակալ
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան պետ
վերադաս մաքսային մարմնի վարչության պետ
վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի տեղակալ
11.
Աճ չկա
1.69
2.16
2.50
2.85
3.25
3.72
4.27
4.90
5.42
5.95
6.48
10.
երեք տարին մեկ
1.65
2.11
2.46
2.82
3.22
3.67
4.22
4.83
5.37
5.90
6.42
9.
1.60
2.06
2.43
2.79
3.19
3.63
4.17
4.76
5.32
5.84
6.37
8.
1.56
2.02
2.39
2.76
3.15
3.59
4.11
4.70
5.27
5.79
6.32
7.
երկու տարին մեկ
1.51
1.97
2.36
2.73
3.11
3.55
4.06
4.64
5.21
5.74
6.26
6.
1.46
1.93
2.32
2.69
3.06
3.50
4.01
4.57
5.16
5.69
6.21
5.
1.42
1.88
2.30
2.66
3.02
3.46
3.96
4.51
5.11
5.63
6.16
4.
յուրաքանչյուր տարի
1.37
1.83
2.26
2.61
2.98
3.41
3.90
4.47
5.06
5.58
6.11
3.
1.32
1.79
2.23
2.58
2.94
3.36
3.85
4.41
5.00
5.53
6.05
2.
1.28
1.74
2.19
2.54
2.90
3.32
3.79
4.34
4.95
5.48
6.00
1.
1.23
1.69
2.16
2.50
2.85
3.25
3.72
4.27
4.90
5.42
5.95»:

2) 4-րդ կետի «7.1 գործակցով» բառերը փոխարինել «7.75 գործակցով» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.11.2012
ՀՕ-199