Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունվել է 04.10.2016


Կարդալ այստեղՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

01.11.2016
ՀՕ-165
01.03.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.10.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
13.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
21.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին