Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.02.2018

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Հայկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ ընտրել Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի չորրորդ պաշտոնում՝ եռամյա ժամկետով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Ա. ԲԱԲԼՈՅԱՆ

28.02.2018
ԱԺՈ-004-Ա