Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄ

ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆԻՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.02.2018

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Սերգեյ ՄԵՂՐՅԱՆԻՆ ընտրել Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի հինգերորդ պաշտոնում՝ եռամյա ժամկետով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Ա. ԲԱԲԼՈՅԱՆ

28.02.2018
ԱԺՈ-005-Ա