Տպել
 
Համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու (2018)