National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Միավորված Ազգերի Կազմակերպության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրեր

2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ

Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրություն
Կոնվենցիա ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եվ պատժելու մասին
Կոնվենցիա ամուսնացած կնոջ քաղաքացիության մասին
Միջազգային կոնվենցիա ռասայական խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին
Կոնվենցիա պատերազմական հանցագործությունների եվ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին
Միջազգային կոնվենցիա ապարտեիդի հանցագործությունն արգելելու եվ պատժելու մասին
Կոնվենցիա միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց, այդ թվում` դիվանագիտական ներկայացուցիչների դեմ կատարվող հանցագործությունները կանխարգելելու եվ պատժելու մասին
Կոնվենցիա կանանց նկատմամաբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին
Կոնվենցիա խոշտանգումների եվ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ
Կոնվենցիա երեխայի իրավունքների մասին
Կոնվենցիա փախստականների կարգավիճակի մասին
Կոնվենցիա քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին
Կոնվենցիա ապաքաղաքացիության կրճատման մասին
Վիեննայի կոնվենցիա դիվանագիտական հարաբերությունների մասին
Վիեննայի  կոնվենցիա հյուպատոսական հարաբերությունների մասին
Կոնվենցիա զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին
Կոնվենցիա կրթության բնագավառում խտրականության դեմ
Միջազգային կոնվենցիա կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների եվ հեռարձակող կազմակերպությունների մասին
Կոնվենցիա մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծումը, արտահանումը եվ դրանց նկատմամաբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն արգելելու եվ կանխելու միջոցների մասին
Կոնվենցիա մշակութային եվ բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին
Կոնվենցիա հոգեներգործուն նյութերի մասին
Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիա թմրամիջոցների եվ հոգեներգործուն նյութերի Ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին
Ծովային իրավունքի Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիա
Կոնվենցիա շրջակա միջավայրի վրա ներգործության միջոցների ռազմական կամ ցանկացած այլ թշնամական օգտագործման արգելման մասին
Վիեննայի Կոնվենցիա օզոնային շերտի պահպանության մասին
Բազելյան Կոնվենցիա վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման եվ դրանց հեռացման նկատմամաբ հսկողություն սահմանելու մասին
Կոնվենցիա անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին
Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակային Կոնվենցիա կլիմայի փոփոխության մասին
Կոնվենցիա կենսաբանական բազմազանության մասին
Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիա անապատացման դեմ պայքարի մասին երաշտի  եվ/կամ անապատացման ենթարկված երկրներում, մասնավորապես, Աֆրիկայում
Կոնվենցիա մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին
Կոնվենցիա շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության եվ արդարադատության մատչելիության մասին
Մաքսային կոնվենցիա ՄՃՓ գրքույկի կիրառմամբ  բեռների միջազգային փոխադրման մասին
Կոնվենցիա արբանյակների միջոցով  հեռարձակվող ծրագրեր կրող ազդանշանների տարածման մասին
Կոնվենցիա օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման եվ կատարման մասին
Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների եվ անձեռնմխելիությունների մասին կոնվենցիա
Միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիա
Համագործակցության համաձայանգիր Հայաստանի Հանրապետության  եվ Միավորված ազգերի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջեւ
Համաձայնագիր ծովային իրավունքի՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության 1982 թվականի դեկտեմբերի 10-ի կոնվենցիայի 11-րդ մասի կատարման մասին 
Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման զարգացման ծրագրի միջեւ կառավարությանը ցուցաբերած օժանդակության եվ նրա հետ համագործակցության մասին
Հիմնական համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Միավորված ազգերի կազմակերպության համաշխարհային պարենի ծրագրի միջեւ
Հիմնական համագործակցության համաձայնագիր  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի միջեւ
Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիաԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS