National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Բազմակողմ միջազգային պայմանագրեր

 2018 թվականի փետրվարի 2-ի դրությամբ

Համաձայնագիր Բնական եվ տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների մասին տեղեկատվության փոխանակման, դրանց հետեւանքների վերացման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության եվ տուժած բնակչությանն օգնություն ցույց տալու մասին
Համաձայնագիր Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների ազգային տեղեկատվական գործակալությունների նյութերի փոխանակման մասին
 
Ահաբեկչության արգելման մասին Եվրոպական կոնվենցիա
 
Տարածքային համայնքների կամ իշխանությունների անդրսահմանային համագործակցության մասին Եվրոպական շրջանակային կոնվենցիա
 
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ լիագումար նիստի 1997 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 52/164 բանաձեւը ահաբեկչության ռմբահարումներն արգելելու մասին միջազգային Կոնվենցիան ընդունելու մասին
 
Միջազգային Կոնվենցիա Պատանդներ  վերցնելու դեմ պայքարի մասին
 
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ լիագումար նիստի 1999 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 54/109 բանաձեւը ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին միջազգային Կոնվենցիան ընդունելու մասին
 
Կոնվենցիա Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման եվ բռնագրավման մասին
 
Կոնվենցիա Միջազգային առեւտրում  առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի եվ պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին 
 
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա
 
Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների եվ անձեռնմխելիությնների մասին Կոնվենցիա
 
Դոպինգի դեմ կոնվենցիա
 
Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիա
 
Կոնվենցիա Արտադրական պատահարների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցելու մասին
 
Ծխախոտի դեմ պայքարի Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շրջանակային կոնվենցիա
 
Կոնվենցիա Եվրոպական տարածաշրջանում բարձրագույն կրթությանը վերաբերող որակավորումների ճանաչման մասին
 
Նշանների պատկերային տարրերի միջազգային դասակարգումը հիմնադրող Վիեննայի համաձայնագիր
 
Նշանների գրանցման նպատակներով ապրանքների եվ ծառայությունների միջազգային դասակարգման վերաբերյալ Նիցցայի համաձայնագիր
 
Արտոնագրի գործընթացի նպատակներով միկրոօրգանիզմների ավանդադրման միջազգային ճանաչման մասին Բուդապեշտի Պայմանագիր
 
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հեղինակային իրավունքի պայմանագիր
 
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Կատարումների եվ հնչյունագրերի  պայմանագիր եվ ՄՍՀԿ` Կատարումների եվ հնչյունագրերի պայմանագրի վերաբերյալ համաձայնեցված դրույթներ
 
Քրեական գործերով վարույթների փոխանցման մասին Եվրոպական խարտիա
 
Եվրոպական կոնվենցիա Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին
 
Կոռուպցիայի մասին քաղաքացիական իրավունքի Կոնվենցիա 
 
Մասնագիտական հիվանդությունների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցման մասին Կոնվենցիա
 
Կոնվենցիա Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին
 
Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիա (վերանայված)
 
Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության եվ մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտիր Արձանագրություն
 
Երեխայի իրավունքների մասին Կոնվենցիային կից` Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր Արձանագրություն
 
Ասիական ավտոմոբիլային մայրուղիների ցանցի մասին միջկառավարական Համաձայնագիր
 
Կոնվենցիա Ծովային նավագնացության անվտանգության դեմ ուղղված անօրինական գործողությունների դեմ պայքարի մասին
 
Կոնվենցիա Պլաստիկ պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման նպատակով դրանց դրոշմադրման մասին
 
Միջազգային արտոնագրային դասակարգման մասին Ստրասբուրգյան համաձայնագիր
 
Կոնվենցիա Աշխատավարձի պաշտպանության մասին
 
Կոնվենցիա Արդյունաբերության եվ առեւտրի մեջ աշխատանքի տեսչության մասին
 
Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին կոնվենցիա
 
Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին Կոնվենցիա
 
Համաձայնագիր Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական եվ տնտեսության ոլորտում  վեճեր լուծող այլ դատարանների նախագահների  խորհուրդ կազմակերպելու մասին
 
Համաշխարհային փոստային միության Կանոնադրություն
 
Կոնվենցիա Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձեւերի մասին
 
Կոնվենցիա Միավորման ազատության եվ կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին 
 
Կոնվենցիա Ամենշաբաթյա հանգստի մասին (արդյունաբերության ոլորտում)
 
Կոնվենցիա Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների պաշտպանության մասին
 
Կոնվենցիա Պետական մարմինների  կողմից կնքվող պայմանագրերում աշխատանքային հոդվածների մասին
 
Կոնվենցիա Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին
 
Կոնվենցիա Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի
 
«ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» Կոնվենցիա Միջազգային Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ
 
Բազմակողմ Համաձայնագիր Օդային երթուղիների սպասարկման վճարների մասին
 
Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման Պայմանագիր
 
Կոնվենցիա Բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին
 
Կոնվենցիա ճանապարհային երթեւեկության մասին
 
Գլխավոր միջազգային ավտոմայրուղիների մասին Եվրոպական Համաձայնագիր
 
Եվրոպական Համաձայնագիր Միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին (AETR)
 
Կոնվենցիա բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին (CMR)
 
Միջազգային կոնվենցիա Երկաթուղով փոխադրվող բեռների  սահմանահատման դյուրացման մասին
 
Մաքսային կոնվենցիա Բեռնարկղերի մասին (1972 թ.)
 
Կոնվենցիա Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին
 
Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954թ. Հաագայի կոնվենցիա Երկրորդ  արձանագրություն (Հաագա, 1999 թ. մարտի 26)
 
Խոշտանգումների եվ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ Կոնվենցիայի կամընտիր Արձանագրություն
 
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին  կոնվենցիայի կամընտիր Արձանագրություն
Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիա
 
Միջազգային պայմանագիր Պարենի եվ գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների մասին
 
Կոնվենցիա Երեխաների պաշտպանության եվ օտարերկրյա  որդեգրման բնագավառում  համագործակցության մասին
 
Կոնվենցիա Կտակային հանձնարարությունների ձեւին վերաբերող իրավունքների հակասությունների մասին
 
Կոնվենցիա Երեխայի միջազգային առեւանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին
 
Կոնվենցիա  Կիբեռհանցագործությունների մասին
 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության  թիվ 97 կոնվենցիա  Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին (վերանայված)
 
Կոնվենցիա Մշակութային ինքնարտահայտման ձեւերի բազմազանության պաշտպանության եվ խրախուսման մասին
 
Կոնվենցիա Արդարադատության միջազգային մատչելիության մասին
 
  Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության Կոնվենցիայի թիվ 14 Արձանագրություն Կոնվենցիայի վերահսկողության համակարգը  փոխող եւ լրացնող
  Կոնվենցիա «Միջազգային օդային փոխադրումների որոշ կանոնների միասնականացման մասին»
  Միջազգային Կոնվենցիա «Սպորտում դոպինգի դեմ պայքարի մասին» 
  «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա
  Համաձայնագիր «Կրթական, գիտական եւ մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասին»
  Արձանագրություն «Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա միջանցքի զարգացմանն ուղղված միջազգային տրանսպորտի մասին» հիմնական բազմակողմ համաձայնագրի Կողմ հանդիսացող՝ 2007 թվականի հունվարի 1-ին ԵՄ-ին անդամակցած Բուլղարիայի Հանրապետության եւ Ռումինիայի նոր կարգավիճակին առնչվող փոփոխությունների մասին»
  Կոնվենցիա «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին»
  «Միջուկային ահաբեկչական գործողությունների դեմ պայքարի մասին» Միջազգային Կոնվենցիա
  Բռնությամբ անհետացած բոլոր անձանց պաշտպանության մասին միջազգային կոնվենցիա
  Արձանագրություն կրթական, գիտական եւ մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասին համաձայնագրի
  Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիայի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին արձանագրություն
  Կոնվենցիա Վայրի  կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին
  Պայմանագիր Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային  հիմնադրամի մասին
  Համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների կառավարման մասին
  Երկրորդ լրացուցիչ արձանագրություն քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին եվրոպական կոնվենցիայի
  Պայմանագիր մթնոլորտում, տիեզերական տարածությունում եվ ջրի տակ միջուկային զենքի փորձարկումների արգելման մասին
  Պայմանագիր միջուկային զենքը չտարածելու մասին
  Պայմանագիր արտոնագրային համագործակցության մասին
  Բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին կոնվենցիայի արձանագրություն
  Փոխըմբնման հուշագիր նախկին ԽՍՀՄ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող պայմանագրերի հետ կապված իրավահաջորդության հարցի վերաբերյալ
  Էներգետիկ խարտիայի պայմանագիր
  Պայմանագիր տնտեսական միության ստեղծման մասին
  Պայմանագիր համաձայնեցված հակամենաշնորհային քաղաքականություն վարելու մասին
  1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնեւի Կոնվենցիաների՝ Լրացուցիչ տարբերակիչ խորհրդանշանի ընդունմանը վերաբերող լրացուցիչ արձանագրություն
  Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա
  Թմրամիջոցների մասին 1961 թվականի միասնական Կոնվենցիան՝ փոխված «Թմրամիջոցների մասին 1961 թվականի միասնական կոնվենցիայի փոփոխությունների մասին» 1972 թվականի արձանագրությանը համապատասխան
  Կոնվենցիա հոգեմետ նյութերի մասին
  Միավորված ազգերի կազմակերպության Կոնվենցիա թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին
  Կոնվենցիա Անձնական տվյալների ավտոմատացված  մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին
  Արձանագրություն «Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող՝ «Հրազենի, դրա հիմնամասերի եւ բաղադրիչների, ինչպես նաեւ դրա համար նախատեսված ռազմամթերքի անօրինական արտադրության եւ շրջանառության դեմ»
  Համաձայնագիր պետական գնումների մասին
  Մշակութային ժառանգությւան նշանակությունը հասարակության համար Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիա
  Կոնվենցիա քաղաքացիական կամ առեւտրային գործերով արտերկրում ապացույցներ ձեռք բերելու մասին
Կոնվենցիա դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների տարանցիկ առեւտրի մասին
Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ լրացուցիչ արձանագրություն
Տարանցման ազատության մասին Կոնվենցիա եւ Կանոնադրություն
Աշխատած վառելիքի եւ ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին համատեղ Կոնվենցիա
Արձանագրություն 1995 թ. մայիսի 26-ի՝ Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների մշակութային համագործակցության Խորհրդի ստեղծման մասին Համաձայնագրում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի միջեւ ինժեներական ապահովման ոլորտում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Հրազենի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթուցիկ սարքերի անօրինական պատրաստման եւ շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների տեղեկատվական ռեսուրսների ձեւավորման եւ փոխանակման եւ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման եւ զարգացման համագործակցության մասին
Միջազգային կոնվենցիա մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման եւ ներդաշնակեցման մասին (փոփոխություններով)
Համաձայնագիր Միջազգային հակակոռուպցիոն Ակադեմիայի՝ որպես Միջազգային կազմակերպության հիմնադրման վերաբերյալ
Արձանագրություն մեծ հեռավորությունների վրա օդի միջսահմանային աղտոտվածության մասին 1979 թվականի կոնվնցիայի, Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա օդի աղտողտիչների տարածումը դիտանցելու եւ գնահատելու համագործակցային ծրագրի (ԵԴԳԾ) երկարաժամկետ ֆինանսավորման վերաբերյալ
Արձանագրություն ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման բնագավառում համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին 1992 թվականի հունիսի 26-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ
Արձանագրություն ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման բնագավառում համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին 1992 թվականի հունիսի 26-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ
Կոնվենցիա Աշխատանքի վիճակագրության մասին
Կոնվենցիա Աշխատանքի միջազգային նորմերի  կատարմանն աջակցելու համար եռակողմ խորհրդակցությունների մասին
Կոնվենցիա Կոլեկտիվ  բանակցություններին աջակցելու մասին
Կոնվենցիա Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մասին
Ճանապարհային երթեւեկության մասին եւ ճանապարհային նշանների ու ազդանշանների մասին 1968 թվականի կոնվենցիաների եւ դրանք լրացնող՝ 1971 թվականի եվրոպական համաձայնագրերի ուղղումները եւ այդ փաստաթղթերի իրականացումը
Միջազգային կոնվենցիա ապրանքների նկարագրման եւ ծածկագրման ներդաշնակ համակարգի մասին
Միջազգային մասնավոր իրավունքի մասին Հաագայի խորհրդաժողովի կանոնադրությունը (Ուժի մեջ է մտել 1955 թվականի հուլիսի 15-ին)
Պետական գնումների մասին վերանայված համաձայնագիր
Արձանագրություն «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին
Արձանագրություն «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու  առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում եւ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում  փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու  առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերի եւ Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերի պայմանների եւ անցումային դրույթների մասին
Եվրոպայի խորհրդի Կոնվենցիա բժշկական նշանակության արտադրանքի կեղծման եւ հանրային առողջության համար վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին
Փոփոխություն միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին Կոնվենցիայում
Արձանագրություն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների ներմուծման ու շրջանառության որոշ հարցերի  մասին
Արձանագրություն Ազատ առեւտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Պայմանագիրը դրա Կողմերի եւ Ուզբեկստանի Հանրապետության միջեւ կիրառելու մասին
Համաձայնագիր «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքով հսկիչ /նույնացման/ նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին
Պայմանագիր մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ  իրավունքների պաշտպանության հետ կապված գործողությունների համակարգման մասին
Ահաբեկչության կանխարգելման մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա
Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի Համաձայնագրի Ժնեւյան Ակտ
Համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների եւ բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին
Արձանագրություն «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների եւ բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին»
Համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին 
Արձանագրություն «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին»
Արձանագրություն «Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների կառավարման մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն «Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների կառավարման մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Փարիզյան համաձայնագիր
Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրություն
Արձանագրություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին
Արձանագրություն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությանը  միանալու մասին
Արձանագրություն Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական հարկային ծառայության՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությանը միանալու մասին
Արձանագրություն ««Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ  (նույնականացման)  նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը  2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS