Տպել
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի գրասենյակ

Խորհրդական
Արթուր Մելիքյան
Օգնական
Գարիկ Սարգսյան
Հեռ. (374-11) 513426
Փորձագետ
Անահիտ Աճեմյան
Գործավար