Տպել
Ազգային ժողովի աշխատակազմ

Առաջին բաժին
Բաժնի պետ

Աշոտ Ռաֆիկի Գալստյան
Հեռ. (374-11) 513465
Էլ. փոստ

Գործառույթներ