08.04.2013
1.
Գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին
Կ-202-04.02.2013-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-209-07.02.2013-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Գագիկ Մելիքյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-2091-07.02.2013-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Գագիկ Մելիքյան
3.
«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-214-13.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-091-28.09.2012,07.02.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Էլինար Վարդանյան, Վահան Բաբայան
5.
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-144-09.11.2012,26.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-220-26.02.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-224-15.03.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-225-21.03.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«2012 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին» զեկույց
229-27.03.2013-ՄԻ
4.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2012 թվականի գործունեության մասին հաղորդում
231-29.03.2013-ԳԿ
5.
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան հաշվետվություն
232-29.03.2013-ՖՎ
6.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2012 թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում
233-02.04.2013-ԳԿ
7.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիր
Ն-236-03.04.2013-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ